Przedłużenie nauki zdalnej od 18.01.2021 r. do 31.01.2021 r.

Uwaga uczniowie! Zgodnie z podpisanym rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 stycznia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 uczniowie branżowych szkół I stopnia, będący młodocianymi pracownikami, nadal mogą odbywać praktyki u pracodawców, o ile u pracodawcy nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić ich zdrowiu.

Więcej informacji na stronie: Organizacja nauki w szkołach i placówkach po feriach – Ministerstwo Edukacji i Nauki – Portal Gov.pl (www.gov.pl)

Nauka zdalna przedłużona do 03 stycznia 2021 r. Wraca kształcenie praktyczne.

Uwaga uczniowie! Zgodnie z podpisanym rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami mogą odbywać praktyki u pracodawców, o ile u pracodawcy nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu młodocianego pracownika.
Rozporządzenie wchodzi w życie 30 listopada 2020 r.
Więcej informacji na stronie: https://www.gov.pl/web/edukacja/nauka-zdalna-w-szkolach-przedluzona-do-3-stycznia-2021-r

 

 

100 dni solidarności w walce z COVID-19. Przedłużenie nauki zdalnej.

Branżowa Szkoła I Stopnia Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy informuje, że okres nauki zdalnej został ponownie przedłużony i obowiązuje do dnia 27 grudnia 2020 r.

Ferie zimowe zostały wyznaczone w terminie 04.01.2021 r. – 17.01.2021 r. i obowiązywać będą na terenie całego kraju.

Więcej informacji na stronie: https://www.gov.pl/web/koronawirus/100-dni-solidarnosci-w-walce-z-covid-19

Kreator zdjęć do mLegitymacji

W związku z zawarciem porozumienia o współpracy Branżowej Szkoły I Stopnia Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszcz z Ministerstwem Cyfryzacji w zakresie wydawania mLegitymacji udostępniamy bezpłatne narzędzie online umożliwiające łatwe, szybkie i samodzielne wykonanie zdjęcia do mLegitymacji.

Więcej informacji oraz bezpłatny kreator do mLegitymacji znaleźć można w zakładce Informacje–>Branżowa Szkoła–>mLegitymacje