Harmonogram

Harmonogram I semestru roku szkolnego 2023/2024 w Branżowej Szkole I Stopnia Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy

DATA (od)DATA (do)WYDARZENIEGODZ
 31.08.2023r.Zebrania rodziców klas I 16.30.
 04.09.2023r. Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych
  06.09.2023r.Zebrania rodziców klas II 16.30.
  07.09.2023r.Zebrania rodziców klas III 16.30.
 14.09.2023r. Posiedzenie Rady Pedagogicznej16.00
 18.09.2023r. Rozpoczęcie zajęć dydaktycznychklasy I  (tydzień A) 
 25.09.2023r. Rozpoczęcie zajęć dydaktycznych   klasy II i III  (tydzień B) 
  październik 2023r.Ślubowanie klas I
30.10.2023r. 01.11.2023r.Dni wolne od zajęć dydaktycznych – Wszystkich Świętych 
23.12.2023r. 31.12.2023r.Zimowa przerwa świąteczna 
 12.01.2024r.Pracodawcy –  Ostateczne wystawienie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych klas I,II i III
 12.01.2024r.Wystawienie przewidywanych śródrocznych ocen klasyfikacyjnychkl. I, II, III 
  18.01.2024r.Zebrania rodziców klas I,II i III+ „drzwi otwarte”od 16.30
 02.02.2024r.Ostateczne wystawienie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych klas I,II i III 
 08.02.2024r.Posiedzenie Rady Pedagogicznej(klasyfikacja śródroczna)16.00
12.02.2024r.25.02.2024r.Ferie zimowe 
26.02.2024r. Rozpoczęcie II półrocza – tydzień B 

Harmonogram II semestru roku szkolnego 2023/2024 w Branżowej Szkole I Stopnia Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy

DATA (od)DATA (do)WYDARZENIEGODZ
26.02.2024r. Rozpoczęcie II semestru – tydzień B  
 Marzec 2024r.Rekolekcje Wielkopostne 
28.03.2024r.02.04.2024r. Wiosenna przerwa świąteczna 
  25.04.2024r.Posiedzenie Rady Pedagogicznej16.00
 02.05.2024r.Dzień wolny od zajęć dydaktycznych(majowy weekend) 
 17.05.2024r.Wystawienie przewidywanych rocznych ocen klasyfikacyjnych kl. I, II, III 
 17.05.2023r.Pracodawcy – Klasyfikacja rocznaklas I, II i III 
 23.05.2024r.Zebrania rodziców klas I,II i III+ „drzwi otwarte”od 16.30
 31.05.2024r.Dzień wolny od zajęć dydaktycznych(Boże Ciało) 
 07.06.2024r.Klasyfikacja roczna uczniów klas I, II i III 
 13.06.2024r.Posiedzenie Rady Pedagogicznej(klasyfikacja roczna)16.00
 21.06.2024r.Zakończenie roku szkolnego, rozdanie świadectw ukończenia szkoły 
Scroll to Top