Projekt Erasmus + „Projektujemy swoją przyszłość zawodową” realizowany w Branżowej Szkole I Stopnia Rzemiosła
i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy w latach 2020/2022

Głównym celem naszego projektu, jak również motywacją do wzięcia udziału w konkursie Erasmus + w tym roku była od samego początku poprawa jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w naszej szkole, poprzez umożliwienie naszym uczniom uczestnictwa w praktykach zagranicznych.

Zakładamy realizację dwóch mobilności w Hiszpanii w przeciągu 2 lat.

Projekt rozpocznie się w grudniu 2020 roku a zakończy w grudniu roku 2022.

W ten sposób uda nam się wysłać do Hiszpanii młodzież z dwóch roczników: 2020/2021 i 2021/2022. Mobilności odbędą się odpowiednio w czerwcu 2021 i czerwcu roku 2022. Każda będzie trwać 3 tygodnie.

Pierwsza zrealizowana zostanie w miejscowości Ubeda, druga w miejscowości Sewilla.

W naszym projekcie weźmie udział 30 uczniów kształcących się w zawodach:

  • ślusarz,
  • elektryk,
  • drukarz,
  • introligator,
  • stolarz

Uważamy, że uczestnictwo naszych uczniów w praktykach zagranicznych wyposaży ich w szereg umiejętności zarówno na poziomie zawodowym, jak i personalnym. Z pewnością spowodują one, że młodzież stanie się bardziej konkurencyjna na rynku pracy, jak również w oczach potencjalnych pracodawców.

Ważnym elementem jest również rozwinięcie umiejętności interpersonalnych oraz kompetencji miękkich – uczniowie muszą nauczyć się adaptacji do nowego środowiska, pracy w grupie i otwartości na zmiany.

Ponadto, uczestnicy mają okazję poszerzyć swoją znajomość języków obcych dzięki pracy w języku angielskim oraz hiszpańskim, co będzie miało pozytywny wpływ na ich zdolności komunikacyjne w przyszłości.

Innymi wymiernymi korzyściami z uczestnictwa w projekcie, o których warto wspomnieć są przede wszystkim:

– umocnienie poziomu umiędzynarodowienia szkoły, dzięki kontaktom z partnerami zagranicznymi (zarówno z branży edukacyjnej jak i w przemyśle), a tym samym podniesienie statusu szkoły,

– podwyższenie poziomu nauczania w szkole, dzięki współpracy z przedsiębiorstwami lokalnymi jak i zagranicznymi oraz skupienie się na rozwoju kompetencji oraz umiejętności praktycznych uczniów.