Technikum

Technikum Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy

Jeśli myślisz o zdobyciu wykształcenia średniego, a jednocześnie dobrego zawodu, dołącz do grona uczniów Technikum Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy!

Kształcimy specjalistów poszukiwanych na rynku pracy, wdrażając innowacyjne programy nauczania zgodne z aktualną podstawą programową.

W Technikum Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy możesz podjąć naukę w następujących zawodach::

  • Technik pojazdów samochodowych
  • Technik usług fryzjerskich
  • Technik  żywienia i usług gastronomicznych
  • Technik hotelarstwa

Technikum Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy to:

  • 5 lat nauki zakończone egzaminem maturalnym oraz egzaminem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie,
  • możliwość kontynuowania nauki na studiach wyższych lub podjęcia pracy w wyuczonym zawodzie,
  • solidne przygotowanie do wejścia na rynek pracy,
  • w przypadku zdania wszystkich kwalifikacji zawodowych brak obowiązku podchodzenia do matury z przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym.

 

Scroll to Top