Przedłużenie nauki zdalnej od 18.01.2021 r. do 31.01.2021 r.

Uwaga uczniowie! Zgodnie z podpisanym rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 stycznia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 uczniowie branżowych szkół I stopnia, będący młodocianymi pracownikami, nadal mogą odbywać praktyki u pracodawców, o ile u pracodawcy nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić ich zdrowiu.

Więcej informacji na stronie: Organizacja nauki w szkołach i placówkach po feriach – Ministerstwo Edukacji i Nauki – Portal Gov.pl (www.gov.pl)

Scroll to Top