BSISRiP w Bydgoszczy

Branżowa Szkoła I Stopnia Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy funkcjonuje od 2007 roku.

Placówka kształci uczniów w systemie dualnym, w którym prowadzi się naprzemiennie kształcenie w szkole i bezpośrednio u pracodawcy, w zakładzie pracy.

 1.   Obecnie Szkoła współpracuje z ponad 200 zakładami pracy. Praktyczną naukę zawodu wychowankowie szkoły odbywają w ponad 150 renomowanych firmach  na terenie Bydgoszczy i okolic.

 2.   W ramach Patronatu nad zawodami, zaprosiliśmy kilkunastu pracodawców do współpracy w ramach Patronatu nad zawodami. Edukacja, kreowanie postaw przedsiębiorczych oraz promocja kształcenia zawodowego/dualnego – to główne założenia Patronatu. Jako szkoła branżowa chcemy odpowiadać na potrzeby rynku pracy oraz zacieśnić współpracę z naszymi pracodawcami.

 3.   Uczniowie, którzy wybierają BSISRiP w Bydgoszczy otrzymują bezpłatnie:
   • podręczniki, stroje na w-f, laptopy, dostęp do szkolnej sieci Wi-Fi dzięki Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej.

 1.   Szkoła dysponuje bogatą bazę dydaktyczną:
   •  pracownia fryzjerska, cukiernicza, sprzedaży, budowy i naprawy pojazdów samochodowych, sala przepisów ruchu drogowego, wyposażona w symulator do nauki jazdy samochodem,
   •  siłownia wyposażona w nowoczesny sprzęt,
   •  profesjonalnie wyposażona sala rewalidacyjna oraz sala artterapeutyczna dla uczniów z orzeczeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

 1.   Uczniowie mogą skorzystać ze wsparcia Koordynatora praktycznej nauki zawodu, szkolnych pedagogów i psychologa.

 2.   Uczniowie biorący udział w konkursach, Turniejach Wojewódzkich  i Ogólnopolskich, mogą pochwalić się znaczącymi sukcesami m.in.:
   •  Konkurs Młody Kreator Sztuki Kulinarnej w Poznaniu,
   •  Drużynowy Wojewódzki Turniej Motoryzacyjny,
   •  Ogólnopolski Turniej Cukierniczy im. Wojciecha Kandulskiego w Poznaniu,
   •  Gastronomiczny Konkurs Wojewódzki „ Mistrzowie w Swoim Fachu” w Bydgoszczy,
   •  Największy branżowy konkurs WordSkillsPoland 2022 w Gdańsku w konkurencji  fryzjerstwo.

 1.   Corocznie od 2018 roku jesteśmy w czołówce wśród szkół branżowych z największą ilością stypendystów nagrodzonych w ramach projektu Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza. Stypendia przyznawane są przez Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 2.   W szkole prężnie działa wolontariat, samorząd szkolny. Uczniowie chętnie włączają się w pomoc potrzebującym:
   •  DKMS, Wampiriada, Szlachetna Paczka, Paczka Dla Domu Dziecka, Góra Grosza, Pomoc Ukrainie, Dzień Postaci z Bajek dla najmłodszych pacjentów Szpitala Wojewódzkiego im. dr A. Jurasza w Bydgoszczy.

 1.   Współpraca z OHP w Bydgoszczy – wspólne warsztaty, szkolenia, wyjścia integracyjne, staże zawodowe za granicą dla uczniów.

 2.   Szkoła z powodzeniem wykorzystuje możliwości jakie dają fundusze unijne:
   •  w roku 2020-2021 BSISRiP w Bydgoszczy realizowała projekt dofinansowany
    z Funduszy Europejskich „Aktywizacja osób dorosłych w ramach ośrodków edukacyjnych LOWE”,
   •  od roku 2020 szkoła realizuje Projekt Erasmus+ „Projektuj swoja przyszłość zawodową” -praktyki dla uczniów w zawodzie: ślusarz, elektryk, drukarz, introligator, stolarz w Hiszpanii.

 1.   Szkoła bierze udział w akcjach i przedsięwzięciach MEiN:
   • #szkoładohymnu, #szkołapamięta, #razemnaświęta,
   • przedsięwzięcie Poznaj Polskę – szkoła otrzymała środki na dofinansowanie  wycieczki do Gdańska

 1.   W roku szkolnym 2022/2023 BSISRiP w Bydgoszczy rozpoczęła udział
  w pilotażowym Projekcie Ministerstwa Obrony Narodowej – Branżowe Oddziały Wojskowe (BOW) dla klas I,II, III
Scroll to Top