Wszystkie posty opublikowane przez admin

Harmonogram powrotu uczniów do nauki stacjonarnej w szkołach

Ogólne zasady, czyli kto i kiedy wraca do nauki stacjonarnej

  • Od 4 maja br. uczniowie klas I-III szkół podstawowych na terenie całego kraju wracają  do nauki stacjonarnej w szkole. 

Uwaga! Działalność pozostałych szkół i placówek do 16 maja br. pozostaje bez zmian (kształcenie na odległość), w tym również w zakresie praktycznej nauki zawodu.

  • Od 17 maja br. uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych, placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego przechodzą na naukę w tzw. systemie hybrydowym (50 proc./50 proc.). 
  • Od 31 maja br. wszyscy uczniowie i słuchacze uczą się już stacjonarnie w szkołach i placówkach.

Kształcenie zawodowe i praktyki zawodowe od 4 do 30 maja

Przez cały maj zajęcia z zakresu praktycznej nauki zawodu będą odbywały się na dotychczasowych zasadach. Oznacza to, że dyrektorzy szkół prowadzących kształcenie zawodowe, centrów kształcenia zawodowego oraz placówek kształcenia ustawicznego mogą zorganizować zajęcia praktyczne w miejscu ich prowadzenia, w wybranych dniach tygodnia, w wymiarze nieprzekraczającym 16 godzin tygodniowo. 

Praktyki zawodowe mogą być realizowane stacjonarnie w miejscu ich prowadzenia. Zachowano jednocześnie możliwość zrealizowania praktyk zawodowych w innych formach wprowadzonych w okresie pandemii. 

Zajęcia z zakresu praktycznej nauki zawodu (zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe) mogą być prowadzone stacjonarnie u pracodawców lub w indywidualnych gospodarstwach rolnych, o ile w podmiotach tych nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu uczniów lub słuchaczy. 

Uczniowie wszystkich klas branżowych szkół I stopnia, będący młodocianymi pracownikami, będą realizowali zajęcia praktyczne u pracodawców w pełnym wymiarze godzin.

Turnusy dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników, które rozpoczęły się przed 30 maja 2021 r., będą mogły być dokończone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. 

Wszystkie informacje dostępne są na stronie: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/harmonogram-powrotu-uczniow-do-stacjonarnej-nauki-w-szkolach-i-placowkach

Podstawa prawna
Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Rozporządzenie zgłoszone do publikacji w Dzienniku Ustaw). 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 3 maja 2021 r.
Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji i Nauki

 

23 kwietnia 2021 r. Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich

Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich poświęcony jest promocji literatury i czytelnictwa, a także problematyki związanej z ochroną praw autorskich. Dzień ten jest świętem pisarzy, poetów, tłumaczy, redaktorów, korektorów, wydawców i wszystkich tych, którzy z książkami i prawem autorskim mają na co dzień do czynienia. To również święto czytelników. Ustanowione zostało w 1995 roku przez UNESCO. Obchodzone jest 23 kwietnia.

Datę tę wybrano jako symboliczną dla literatury światowej z uwagi na to, że w tym dniu przypada rocznica urodzin lub śmieci wielu wybitnych pisarzy, między innymi Miguela de Cervantesa, Williama Szekspira, Maurice’a Druona czy Halldóra Laxnessa.

Pomysł organizacji święta zrodził się w Katalonii. To tam, 23 kwietnia, hucznie obchodzi się dzień jej patrona – św. Jerzego. Zgodnie z tradycją w tym dniu obdarowywano kobiety czerwonymi różami, które miały symbolizować krew smoka pokonanego przez św. Jerzego. Z czasem kobiety zaczęły odwzajemniać się mężczyznom podarunkami w postaci książek.

Z inicjatywy UNESCO, od dwudziestu lat, co roku 23 kwietnia kolejne miasto staje się Światową Stolicą Książki. W 2021 r. jest nią Tbilisi (stolica Gruzji). W roku 2016 Światową Stolicą Książki był Wrocław.

Zasady pracy szkół i placówek od 26 kwietnia 2021 r.

Praktyczna nauka zawodu – zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe.

Uczniowie wszystkich klas branżowych szkół I stopnia, będący młodocianymi pracownikami, od 26 kwietnia będą realizowali zajęcia praktyczne u pracodawców w pełnym wymiarze.

Zajęcia z zakresu praktycznej nauki zawodu (zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe) będą mogły być prowadzone stacjonarnie u pracodawców lub w indywidualnych gospodarstwach rolnych, o ile w podmiotach tych nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu uczniów lub słuchaczy.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Więcej informacji dostępne TUTAJ

Jednocześnie przypominamy, że w szkole nadal obowiązuje podział na tydzień A i B. Od 26 kwietnia br. rozpoczyna się tydzień B.

 

Zasady funkcjonowania szkół i placówek od 19 kwietnia 2021 r.


Od 19 kwietnia br. do pracy stacjonarnej wracają placówki wychowania przedszkolnego. Dodatkowo możliwe będzie prowadzenie zajęć sportowych w określonych typach szkół. Uczniowie i słuchacze, przystępujący w najbliższej sesji egzaminacyjnej do egzaminu zawodowego lub egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, będą mogli uczestniczyć stacjonarnie w zajęciach praktycznej nauki zawodu. Pozostałe obostrzenia w funkcjonowaniu szkół i placówek zostają przedłużone do 25 kwietnia.
Uczniowie III klas branżowych szkół I stopnia, będący młodocianymi pracownikami, będą odbywać zajęcia praktyczne u pracodawców, o ile u danego pracodawcy nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić ich zdrowiu.

Jednakże przypominamy, że w szkole nadal obowiązuje podział na tydzień A i B. Od poniedziałku (19.04.2021 r.) w szkole mamy tydzień A, co oznacza zajęcia online dla klas I i III.

 

Kliknij po więcej informacji

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 15 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Szkoły i placówki nadal pracują zdalnie – przedłużenie obowiązujących obostrzeń do 18 kwietnia

Z uwagi na nadal utrzymujący się wysoki poziom zachorowalności w kraju i konieczność zahamowania pandemii niezbędne jest przedłużenie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych.

Tak jak dotychczas, ograniczona zostaje praca stacjonarna przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego z pewnymi wyjątkami.
Ograniczona jest również praktyczna nauka zawodu, w tym zajęcia praktyczne dla młodocianych pracowników.
Szkoły i placówki nadal pracują zdalnie – przedłużenie obowiązujących obostrzeń do 18 kwietnia – Ministerstwo Edukacji i Nauki – Portal Gov.pl (www.gov.pl)

Informacja o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie

INFORMACJA DLA OSÓB ZDAJĄCYCH EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE PRZED OKE
1. AU.20 Prowadzenie sprzedaży – wszyscy sprzedawcy
2. TG.04 Produkcja wyrobów cukierniczych – zdający z CUKIERNI SOWA
3. MG.27 Wykonywanie prac lakierniczych – zdający z firmy SUPER CARS
4. MG.12 Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych – zdający z firmy NORDIC MOTOR
5. MG.18 Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych- zdający z firmy NORDIC MOTOR

Informujemy, że wszystkie materiały dotyczące egzaminów dostępne są na stronie https://www.testy.egzaminzawodowy.info
W Serwisie dostępne są testy pisemne, arkusze praktyczne,
oraz przykładowe rozwiązania z egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie opracowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.
Baza materiałów jest na bieżąco aktualizowana.
Dostęp do materiałów jest BEZPŁATNY.

Testy można rozwiązywać bezpośrednio na stronie (online)
lub pobierać na swój komputer (np. do wydruku).
Możliwe jest także generowanie losowych zestawów pytań.
Uczniowie mogą udostępniać wyniki swoich testów nauczycielom,
dzięki czemu możliwa jest nauka zdalna.

Korzystanie z większości funkcji jest całkowicie bezpłatne
lub może wymagać bezpłatnej rejestracji.
Dostępne są także dodatkowe funkcje premium,
ale nie są one w żaden sposób wymagane do korzystania z Serwisu.