Patronat nad zawodami

Patronat nad zawodami – współpraca edukacyjno-biznesowa pomiędzy szkołą a pracodawcami 

W roku szkolnym 2023/2024 zostały zawarte porozumienia pomiędzy szkołą a pracodawcami dotyczące współpracy w ramach projektu Patronatu nad zawodami. Celem porozumień jest wzajemne wspieranie się w zakresie edukacji, kreowania postaw przedsiębiorczych oraz promocji kształcenia zawodowego, a także zacieśnienie relacji edukacyjno-biznesowej pomiędzy pracodawcami a Branżową Szkołą I Stopnia Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy. 

 

Główne obszary współpracy:

Ø promocja szkolnictwa branżowego i dualnego/promocja wizerunku patronujących firm, 

Ø współorganizacja przedsięwzięć mających na celu podniesienie poziomu kształcenia praktycznego i teoretycznego młodzieży,

Ø udział w cyklicznych spotkaniach mających na celu zarówno wsparcie merytoryczne, jak i ocenę stanu obecnego w zakresie kształcenia branżowego.

 

Patroni zawodów: 

Patron zawodu CUKIERNIK

Patron zawodu KUCHARZ

Patroni zawodu FRYZJER 

Patron zawodu TAPICER 

Patron zawodu ELEKTRYK

Patron zawodu SPRZEDAWCA

Sklep papierniczo-zabawkarski MYSZKA

Patron zawodów DRUKARZ OFFSETOWY, OPERATOR PROCESÓW INTROLIGATORSKICH, MAGAZYNIER-LOGISTYK

Patron zawodu ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 

Patron zawodu MONTER SIECI I INSTALACJI SANITARNYCH

Patron zawodu MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 

Patronat medialny nad Projektem sprawuje firma Blue Holding.

Scroll to Top