Rekrutacja krok po kroku

Krok 1: WYBIERASZ ZAWÓD. To bardzo ważny, jeśli nie najważniejszy etap rekrutacji. Możesz się u nas kształcić aż w 33 zawodach! Ich listę znajdziesz w naszej ulotce informacyjnej lub pod linkiem.

 

Krok 2: POBIERASZ PODANIE z sekretariatu szkoły (pokój nr 8, parter) lub z naszej strony internetowej i drukujesz samodzielnie.

Podanie dostępne jest w tym miejscu

 

Krok 3: POSZUKUJESZ PRAKTYK. Możesz znaleźć swojego pracodawcę samodzielnie lub skorzystać z pomocy koordynatora kształcenia zawodowego (pokój nr 9, parter; tel.: 721 140 714). Koordynator pomoże Ci znaleźć miejsce praktyk dostosowane do Twoich preferencji. 

 

Krok 4: WYPEŁNIASZ PODANIE, umawiasz się z przyszłym pracodawcą, który uzupełnia część podania dotyczącą możliwości odbywania praktycznej nauki zawodu.

 

Krok 5: SKŁADASZ PODANIE w sekretariacie szkoły. Do podania dołączyć 2 zdjęcia legitymacyjne. Podpisujesz również zgodę na wykorzystanie wizerunku.

 

Krok 6: Po złożeniu podania otrzymujesz SKIEROWANIE NA BADANIA DO MEDYCYNY PRACY. Należy umówić się na badania, a zaświadczenie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu dostarczyć do sekretariatu.

UWAGA: Jeśli nie masz ukończonych 15 lat, będziesz musiał udać się do poradni psychologiczno-pedagogicznej w celu uzyskania pozwolenia na podjęcie pracy (według kodeksu pracy młodociany pracownik to taki, który ma ukończone 15 lat). Do poradni nie jest potrzebne żadne skierowanie ze szkoły. Podpowiemy, gdzie dokładnie możesz się udać.

 

Krok 7: Po otrzymaniu świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia z OKE (wyniki testu ósmoklasisty) będziesz musiał DOSTARCZYĆ ORYGINAŁY TYCH DOKUMENTÓW do sekretariatu szkoły (zostaną one zwrócone po ukończeniu nauki).

 

OD TEJ PORY ZNAJDUJESZ SIĘ NA LIŚCIE KANDYDATÓW DO SZKOŁY.

Nie organizujemy konkursów ocen czy średniej.

 

Krok 8: PODPISUJESZ UMOWĘ Z PRACODAWCĄ. Wakacje to czas, kiedy powinieneś ustalić ze swoim przyszłym pracodawcą formalności związane z podpisaniem umowy. Nie czekaj z tym do końca wakacji! 

Podpisaną przez pracodawcę, kandydata do szkoły oraz rodzica/opiekuna umowę należy DOSTARCZYĆ DO SZKOŁY do koordynatora kształcenia zawodowego. 

Umowę należy dostarczyć najpóźniej do dnia 1 września!

 

 

Scroll to Top