Pasowanie na ucznia rzemieślnika podczas Jubileuszu 15-lecia Szkoły.

Pasowanie na ucznia rzemieślnika wraz ze ślubowaniem, to bardzo ważny moment dla uczniów klas 1.
W tym roku, to wydarzenie odbyło się podczas obchodów Jubileuszu 15-lecia Szkoły.

Uczniowie pasowani byli Szablą Kilińskiego, czyli najwyższym honorowym odznaczeniem rzemieślniczym ustanowionym przez Kongres Rzemiosła Polskiego. Jest to replika karabeli polskiej z XVIII w., którą odznacza się najbardziej zasłużonych rzemieślników.
 
Przenieśmy się jeszcze na chwilę do momentu ceremonii.
Scroll to Top