Stomatolog

W związku z postanowieniami ustawy z dnia 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami Kujawsko-Pomorska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy podpisała porozumienie o udostępnieniu gabinetu stomatologicznego.

Uczniowie naszej Szkoły mogą w drodze priorytetu oraz bezpłatnie korzystać z porad profilaktyki stomatologicznej i leczenia stomatologicznego w:

– Przychodnia Bajka ul. Szelburg Zarembiny 19, Bydgoszcz, tel. 52 34 30 769.

Scroll to Top