Powrót do nauki stacjonarnej w szkole od 10 stycznia 2022 roku

Drodzy uczniowie!
Od 10 stycznia wraca nauka stacjonarna w szkole.
Dla przypomnienia – Tydzień rozpoczynają klasy 1 i 2 (tydzień A)

Nauka zdalna od 20.12.2021 r. do 09.01.2022 r.

Informujemy, że od najbliższego poniedziałku tj. 20.12.2021 r. nauka w Branżowej Szkole I Stopnia Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy odbywać się będzie w formie zdalnej.

Praktyczna nauka zawodu u pracodawcy pozostaje bez zmian.

Od 20 grudnia do 9 stycznia zajęcia w szkołach w systemie zdalnym – Ministerstwo Edukacji i Nauki – Portal Gov.pl (www.gov.pl)

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki: Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (mein.gov.pl)

Egzamin próbny w zawodzie fryzjer – 19.01.2022 r.

19 stycznia 2022 r. w siedzibie Kujawsko – Pomorskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy odbędzie się próbny egzamin czeladniczy w zawodzie fryzjer.

Egzamin przeznaczony będzie dla wszystkich uczniów III klas branżowych szkół I stopnia z terenu działania KPIRiP w Bydgoszczy, którzy są zainteresowani sprawdzeniem nabytych w toku nauki zawodu umiejętności praktycznych.

Więcej informacji na stronie :https://izbarzem.pl/egzamin-probny-w-zawodzie-fryzjer-19-01-2022/