Podział dla klas 2 – wejścia do budynku szkoły i inne zasady – tydzień B

W związku z pandemią koronawirusa został stworzony podział na klasy dotyczący wejścia do budynku szkoły dla uczniów, sale, w których odbywać będą się zajęcia oraz hole, na których będą przebywać uczniowie. Prosimy o zapoznanie się i stosowanie zasad.

Wejścia do szkoły – podział na klasy, sale i przebywanie na przerwie

Stypendium Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego w ramach projektu „Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza”

Uczniowie klas II i III

Uczniowie, którzy w zeszłym roku szkolnym otrzymali:
– średnią ocen przynajmniej 4,0 z 3 dowolnie wybranych przedmiotów zawodowych, teoretycznych i praktycznych (z wyłączeniem praktyk zawodowych),
– co najmniej dobrą ocenę z zachowania

zobowiązani są do podejścia do pokoju nr 18 – do Pani Wicedyrektor K. Droszcz ze świadectwem z zeszłego roku szkolnego:
– klasy III do dnia 24.09.2020 r.
– klasy II do dnia 28.09.2020 r.

Obowiązkowe zebranie z rodzicami uczniów klas 2

Informujemy, iż w dniu 25 września 2020 r. (piątek) odbędzie się obowiązkowe zebranie rodziców uczniów klas drugich według poniższego harmonogramu:

Klasa 2MEg – godz. 16.00
Klasa 2Fp – godz. 16.00
Klasy 2Cg; 2Fg; 2GHg; 2Wg – godz. 16.30
Klasy 2Cp; 2GHp; 2MEp; 2Wp– godz. 17.30

UWAGA!!!

Maseczki oraz rękawiczki obowiązkowe

Obowiązkowe zebranie z rodzicami uczniów klas 3

Informujemy, iż w dniu 18 września 2020 r. (piątek) odbędzie się obowiązkowe zebranie rodziców uczniów klas trzecich według poniższego harmonogramu:

klasy 3F, 3GS, 3ME – godz. 16.30
klasy 3W,  3WZ – godz. 17.30

UWAGA!!!

Maseczki oraz rękawiczki obowiązkowe

Bezpieczeństwo uczniów w środkach transportu publicznego

Branżowa Szkoła I Stopnia Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy informuje, że Minister Edukacji Narodowej, Minister Infrastruktury oraz Główny Inspektor Sanitarny przygotowali wspólny list dotyczący bezpieczeństwa w drodze do i ze szkoły. W liście podkreślili m.in., że zarówno uczniowie korzystający z komunikacji publicznej, jak i szkolnych autobusów są zobowiązani do zasłaniania nosa i ust.

Załącznikiem do listu są Zasady bezpiecznego korzystania z pojazdów publicznego transportu zbiorowego w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce. Zostały one opracowane przez Ministerstwo Infrastruktury wraz z Głównym Inspektorem Sanitarnym. W wytycznych zostały wymienione obowiązki, jakie leżą po stronie pasażera, kierowcy i obsługi pojazdu oraz przedsiębiorcy w czasie korzystania z transportu zbiorowego.

Bezpieczeństwo uczniów w środkach transportu zbiorowego

Zasady bezpiecznego korzystania z pojazdów publicznego transportu zbiorowego w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce

Obowiązkowe zebranie rodziców uczniów klas 1

Informujemy, iż w dniu 03 września 2020 r. (czwartek) odbędzie się obowiązkowe zebranie rodziców uczniów klas pierwszych według poniższego harmonogramu:

  • klasy 1GS, 1F, 1ME – godz. 16.30
  • klasy 1W, 1 WZ – godz. 17.30

UWAGA!!!

Maseczki oraz rękawiczki obowiązkowe

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 dla klas I

Branżowa Szkoła I Stopnia Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy zawiadamia, że uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 nastąpi
w dniu 01 września 2020 r. (wtorek)  wg następującego harmonogramu:

  • klasa 1GS (kucharz, cukiernik) – godz. 9.00
  • klasa 1F (fryzjer) – godz. 10.00
  • klasa 1ME (mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik pojazdów samochodowych) – godz. 11.00
  • klasa 1W (sprzedawca, lakiernik samochodowy) – godz. 12.00
  • klasa 1WZ (pozostałe zawody) – godz. 13.00

Rozpoczęcie odbędzie się na sali gimnastycznej (wejście od strony boiska)
Maseczki oraz rękawiczki obowiązkowe