Egzaminy czeladnicze.

Uwaga uczniowie klas trzecich !

Poniżej informacje dotyczące egzaminów czeladniczych:

https://izbarzem.pl/uwaga-kandydaci-przystepujacy-do-egzaminu-czeladniczego-2/

INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA DLA KANDYDATÓW PRZYSTĘPUJĄCYCH DO EGZAMINÓW:

https://izbarzem.pl/instrukcja-postepowania-dla-kandydatow-przystepujacych-do-egzaminow/

INFORMACJA DLA OSÓB PRZYSTĘPUJĄCYCH DO EGZAMINU W ZAWODZIE FRYZJER:

https://izbarzem.pl/uwaga-osoby-przystepujace-do-egzaminu-czeladniczego-i-mistrzowskiego-w-zawodzie-fryzjer/

Zakończenie roku szkolnego 2019/2020 dla klas I i II

Szanowni Uczniowie klas I i II !

Informujemy, że zakończenie roku szkolnego odbędzie się w Branżowej Szkole I Stopnia Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy według następującego harmonogramu (zał. Zakończenie Roku Szkolnego 2019 2020 r.) 

Wszyscy uczniowie zobowiązani są o przestrzeganie takich samych procedur jak przy konsultacjach. Prosimy o  wypełnienie Oświadczenia pełnoletniego ucznia lub Oświadczenia rodzica –> wypełnia rodzic ucznia niepełnoletniego. (zał. z oświadczeniami i procedury poniżej)

Prosimy wszystkich uczniów o założenie maseczek i rękawiczek.

Obowiązuje zakaz poruszania się po szkole !

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2019 2020

OŚWIADCZENIA PEŁNOLETNIEGO UCZNIA

OŚWIADCZENIA RODZICA

Informacja dla Rodziców

PROCEDURY DLA UCZNIÓW

Zakończenie roku szkolnego 2019/2020 dla klas III     

Szanowni Uczniowie klas III!

Informujemy, że zakończenie roku szkolnego odbędzie się w Branżowej Szkole I Stopnia Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy na dużej sali gimnastycznej dnia 26 czerwca 2020 r. w następującej kolejności:

3 F – 8:00 – 9:15

3 GH – 13:45 – 15:00

3 GS –  9:20 – 10:35

3 ME – 12:30 – 13:40

3 W – 10:40 – 11:55

3 WZ – 15:05 – 16.20

Wszyscy uczniowie zobowiązani są o przestrzeganie takich samych procedur jak przy konsultacjach oraz do wypełnienia Oświadczenia pełnoletniego ucznia. (zał. z oświadczeniem i procedury poniżej)

Prosimy wszystkich absolwentów o wejście od strony boiska szkolnego.

Prosimy o założenie maseczek i rękawiczek, a także o przyniesienie swojego długopisu.

Obowiązuje zakaz poruszania się po szkole !

Informacja dla Rodziców

OŚWIADCZENIA PEŁNOLETNIEGO UCZNIA

PROCEDURY DLA UCZNIÓW

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie sesja czerwiec – lipiec 2020 (sprzedawca)

Sprzedawcy zdający egzamin OKE w naszej szkole.

Prosimy o zapoznanie się ze „Szkolnymi procedurami zdawania egzaminu”, a także „O czym należy pamiętać podczas egzaminu” oraz o przeczytanie „Informacji dla Rodziców”. (dokumenty do pobrania pod tekstem).

Szkolne procedury przeprowadzania egzaminu.

O czym należy pamiętać podczas egzaminu.

Bardzo prosimy, aby każdy zdający przyniósł ze sobą maseczkę, rękawiczki oraz wypełnione przez siebie Oświadczenie  (dokument do pobrania o nazwie OŚWIADCZENIA PEŁNOLETNIEGO UCZNIA).

OŚWIADCZENIA PEŁNOLETNIEGO UCZNIA

Kurs na prawo jazdy mechanicy i elektromechanicy pojazdów samochodowych

Uczniowie uczący się w zawodzie mechanik/ elektromechanik pojazdów samochodowych, którzy kontaktowali się z p. Anną Zielińską proszeni są o złożenie wypełnionego formularza (załącznik) w Kujawsko – Pomorskiej Izbie Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy (ul. Piotrowskiego 11) u Pana Bartosza Nogala (pokój 29) – do dnia 24 czerwca – termin ostateczny!

 

szkolarzem.pl/…/F-9-PR-707-Formularz-zgłoszeniowy-kandydata-na-kurs_L.pdf

Obiegówki – klasy III

UWAGA UCZNIOWIE KLAS III !

W kolejnym tygodniu szkolnym B w dniach 15-17.06.2020 r. uczniowie klas III zobowiązani są podbić obiegówki.

Prosimy, aby każda klasa przyszła w wyznaczonym dla niej terminie – przestrzegając przy tym takich samych procedur jak przy konsultacjach – poniżej Procedury oraz Oświadczenie do wypełnienia dla pełnoletniego ucznia.

Obiegówki dotyczą wypożyczonych książek i laptopów oraz Funduszu Rodzicielskiego. (przynieście te rzeczy w terminie wyznaczonym dla waszej klasy).

 

15 czerwca 2020 r. sala nr 5

KLASA III F        godz. 9:00 – 10:30

KLASA III GH    godz. 11:00 – 12:30

 

16 czerwca 2020 r. sala nr 5

KLASA III GS       godz. 9:00 – 10:30

KLASA III ME      godz. 11:00 – 12:30

 

17 czerwca 2020 r. sala nr 5

KLASA III W        godz. 9:00 – 10:30

KLASA III WZ      godz. 11:00 – 12:30

 

Obowiązkiem, każdego ucznia jest oddać uzupełnioną obiegówkę  przed wydaniem świadectwa szkolnego.

 

Informacja dla Rodziców

OŚWIADCZENIA PEŁNOLETNIEGO UCZNIA

PROCEDURY DLA UCZNIÓW