UWAGA! Załatwianie spraw.

UWAGA!
Wejście do budynku szkoły możliwe jedynie drzwiami głównymi.

Rozpatrujemy tylko sprawy PILNE,
pozostałe sprawy prosimy załatwiać poprzez kontakt telefoniczny: 52 320-11-26
lub e-mail: szkola@izbarzem.pl

Uwaga! Przedłużenie zawieszenia zajęć dydaktycznych!

Drodzy uczniowie!

Zgodnie z decyzją MEN zajęcia dydaktyczne zawieszone zostały do 10 kwietnia 2020 r.

Uczniowie Branżowej Szkoły I Stopnia Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy nie przychodzą do szkoły do dnia 10 kwietnia 2020 r.

Uczniowie będący pracownikami młodocianymi nie uczęszczają do szkoły, realizują jednak przygotowanie zawodowe u pracodawcy na dotychczasowych zasadach.

Od 16 marca 2020 r. będą zawieszone zajęcia realizowane w ramach kursów dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników.

Egzaminy klasyfikacyjne nie odbędą się w terminie od 12.03.2020 r.-10.04.2020 r. i zostaną ustalone nowe terminy, o których uczniowie uzyskają informację.

O dalszych postanowieniach będziemy informować na bieżąco.

https://www.gov.pl/web/edukacja/ksztalcenie-na-odleglosc–nowe-regulacje-prawne

Anonimowa skrzynka na sygnały

W związku z pismem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 maja 2019 roku (DKWI.WPB.5012.25.2019.BK) by wzmocnić współpracę pomiędzy szkołą a rodzicami, utworzyliśmy „anonimową skrzynkę na sygnały”, która znajduje się przy portierni Szkoły.