Nauka zdalna przedłużona do 03 stycznia 2021 r. Wraca kształcenie praktyczne.

Uwaga uczniowie! Zgodnie z podpisanym rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami mogą odbywać praktyki u pracodawców, o ile u pracodawcy nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu młodocianego pracownika.
Rozporządzenie wchodzi w życie 30 listopada 2020 r.
Więcej informacji na stronie: https://www.gov.pl/web/edukacja/nauka-zdalna-w-szkolach-przedluzona-do-3-stycznia-2021-r

 

 

100 dni solidarności w walce z COVID-19. Przedłużenie nauki zdalnej.

Branżowa Szkoła I Stopnia Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy informuje, że okres nauki zdalnej został ponownie przedłużony i obowiązuje do dnia 27 grudnia 2020 r.

Ferie zimowe zostały wyznaczone w terminie 04.01.2021 r. – 17.01.2021 r. i obowiązywać będą na terenie całego kraju.

Więcej informacji na stronie: https://www.gov.pl/web/koronawirus/100-dni-solidarnosci-w-walce-z-covid-19

Kreator zdjęć do mLegitymacji

W związku z zawarciem porozumienia o współpracy Branżowej Szkoły I Stopnia Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszcz z Ministerstwem Cyfryzacji w zakresie wydawania mLegitymacji udostępniamy bezpłatne narzędzie online umożliwiające łatwe, szybkie i samodzielne wykonanie zdjęcia do mLegitymacji.

Więcej informacji oraz bezpłatny kreator do mLegitymacji znaleźć można w zakładce Informacje–>Branżowa Szkoła–>mLegitymacje

Przedłużenie nauki zdalnej

Branżowa Szkoła I Stopnia Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy informuje, że okres nauki zdalnej został przedłużony do dnia 29 listopada 2020 r.
Ponadto informujemy, że do 29 listopada br. uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami są zwolnieni z obowiązku świadczenia pracy na mocy art. 15f specustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z COVID-19.

https://www.gov.pl/web/edukacja/przedluzenie-zawieszenia-zajec

Uwaga! Nauka zdalna od 03 listopada 2020 r. na portalu Librus Synergia

Informujemy, że od dnia 03.11.2020 r. nauka zdalna odbywać się będzie tylko za pośrednictwem portalu LIBRUS SYNERGIA.
Na stronie szkoły w zakładce Informacje–>Branżowa Szkoła –>Nauczyciele znajduje się link do logowania dla nauczycieli/pracowników.
Natomiast link do logowania dla uczniów i rodziców znajduje się w zakładce Informacje–>Branżowa Szkoła–>Uczniowie.