UWAGA! Załatwianie spraw.

UWAGA!
Wejście do budynku szkoły możliwe jedynie drzwiami głównymi.

Rozpatrujemy tylko sprawy PILNE,
pozostałe sprawy prosimy załatwiać poprzez kontakt telefoniczny: 52 320-11-26
lub e-mail: szkola@izbarzem.pl

Uwaga! Przedłużenie zawieszenia zajęć dydaktycznych!

Drodzy uczniowie!

Zgodnie z decyzją MEN zajęcia dydaktyczne zawieszone zostały do 10 kwietnia 2020 r.

Uczniowie Branżowej Szkoły I Stopnia Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy nie przychodzą do szkoły do dnia 10 kwietnia 2020 r.

Uczniowie będący pracownikami młodocianymi nie uczęszczają do szkoły, realizują jednak przygotowanie zawodowe u pracodawcy na dotychczasowych zasadach.

Od 16 marca 2020 r. będą zawieszone zajęcia realizowane w ramach kursów dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników.

Egzaminy klasyfikacyjne nie odbędą się w terminie od 12.03.2020 r.-10.04.2020 r. i zostaną ustalone nowe terminy, o których uczniowie uzyskają informację.

O dalszych postanowieniach będziemy informować na bieżąco.

https://www.gov.pl/web/edukacja/ksztalcenie-na-odleglosc–nowe-regulacje-prawne

IMG_6046

Wigilie klasowe – Tydzień B

Również uczniowie klas drugich i trzecich spotkali się przy świątecznych stołach z wychowawcami. Wszyscy mieli szansę wygrania wartościowych upominków. Było wspólne śpiewanie kolęd, czas na rozmowę i oczywiście – wspólne zdjęcie przy szkolnej choince.

Kontynuuj

IMG_5466

Mikołajkowe karaoke

Już tradycyjnie Mikołajki spędziliśmy śpiewająco – tym razem wokalnymi talentami wykazali się uczniowie klas drugich i trzecich. Najlepszy występ należał do klasy 2ME, choć poziom był bardzo wyrównany. Jak się okazuje, uczniowie „Rzemiosła” są także utalentowani artystycznie!

Kontynuuj