Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie sesja czerwiec – lipiec 2020 (sprzedawca)

Sprzedawcy zdający egzamin OKE w naszej szkole.

Prosimy o zapoznanie się ze „Szkolnymi procedurami zdawania egzaminu”, a także „O czym należy pamiętać podczas egzaminu” oraz o przeczytanie „Informacji dla Rodziców”. (dokumenty do pobrania pod tekstem).

Szkolne procedury przeprowadzania egzaminu.

O czym należy pamiętać podczas egzaminu.

Bardzo prosimy, aby każdy zdający przyniósł ze sobą maseczkę, rękawiczki oraz wypełnione przez siebie Oświadczenie  (dokument do pobrania o nazwie OŚWIADCZENIA PEŁNOLETNIEGO UCZNIA).

OŚWIADCZENIA PEŁNOLETNIEGO UCZNIA

Ważna informacja od Koordynatora Kształcenia Zawodowego

Uwaga !!!

Termin oddawania ocen z praktycznej nauki zawodu mija 29 maja 2020 r. Z uwagi na obecną sytuację, proszę przesłać skan lub zdjęcie oceny z Dzienniczka praktycznej nauki zawodu bezpośrednio na adres mailowy swojego wychowawcy. W przypadku braku Dzienniczka praktyk proszę pobrać dokument pdf, który znajduje się poniżej.

Dzienniczek praktyk

 Sara Szubarga
Koordynator Kształcenia Zawodowego Branżowej Szkoły I Stopnia
Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy

 

 

Anonimowa skrzynka na sygnały

W związku z pismem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 maja 2019 roku (DKWI.WPB.5012.25.2019.BK) by wzmocnić współpracę pomiędzy szkołą a rodzicami, utworzyliśmy „anonimową skrzynkę na sygnały”, która znajduje się przy portierni Szkoły.