Kreator zdjęć do mLegitymacji

W związku z zawarciem porozumienia o współpracy Branżowej Szkoły I Stopnia Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszcz z Ministerstwem Cyfryzacji w zakresie wydawania mLegitymacji udostępniamy bezpłatne narzędzie online umożliwiające łatwe, szybkie i samodzielne wykonanie zdjęcia do mLegitymacji.

Więcej informacji oraz bezpłatny kreator do mLegitymacji znaleźć można w zakładce Informacje–>Branżowa Szkoła–>mLegitymacje