Ważna informacja dla tegorocznych absolwentów naszej szkoły

Drodzy absolwenci.
Przypominamy, że do wniosku o dopuszczenie do egzaminu czeladniczego należy dołączyć zaświadczenie o wyszkoleniu ucznia podpisane przez waszego pracodawcę!

Tutaj znajdziecie link, aby pobrać niezbędne zaświadczenie.

Scroll to Top