Uwaga! Nauka zdalna od 03 listopada 2020 r. na portalu Librus Synergia

Informujemy, że od dnia 03.11.2020 r. nauka zdalna odbywać się będzie tylko za pośrednictwem portalu LIBRUS SYNERGIA.
Na stronie szkoły w zakładce Informacje–>Branżowa Szkoła –>Nauczyciele znajduje się link do logowania dla nauczycieli/pracowników.
Natomiast link do logowania dla uczniów i rodziców znajduje się w zakładce Informacje–>Branżowa Szkoła–>Uczniowie.

Scroll to Top