Ocena z praktycznej nauki zawodu – informacja dla pracodawców

Dnia 3 grudnia 2021 r. mija termin dostarczenia oceny z praktycznej nauki zawodu. Ocena musi być wystawiona w dzienniczku praktyk i dostarczona do wychowawcy do 3.12.2021 r.

Proszę zwrócić uwagę by wszystkie pola były wypełnione (nazwa zakładu pracy, nazwa i adres szkoły, imię i nazwisko ucznia, semestr, rok nauki i podpis pracodawcy).

Scroll to Top