Nagrodzenie za promowanie szkoły

Jak dobrze wiecie rekrutacja do naszej szkoły trwa!
Absolwenci klas 8 o naborze dowiadują się z różnych źródeł, jednym z nich, a zarazem najwiarygodniejszym jesteście Wy, nasi drodzy uczniowie.
Zachęcajcie swoich znajomych do przyjścia do nas, tak jak robi to Wasz kolega Adrian Barylski z klasy 1W. Dzięki jego działaniom promocyjnym kilkoro uczniów od września 2023 r. rozpocznie tutaj naukę, za co został nagrodzony przez Dyrekcję Szkoły.
Zachęcajcie swoich znajomych do przyjścia do naszej szkoły – na Was również czekają nagrody! 
Scroll to Top