Informacja dla kandydatów przystępujących w tym roku do egzaminu czeladniczego

Na stronie Kujawsko – Pomorskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy, a dokładniej pod linkiem https://izbarzem.pl/uwaga-kandydaci-przystepujacy-do-egzaminu-czeladniczego-3/ możecie znaleźć wszystkie niezbędne informacje dotyczące przystąpienia do egzaminu czeladniczego.
Dodatkowo pod linkiem https://izbarzem.pl/egzaminy-kwalifikacje-zawodowe/pytania-egzaminacyjne/ znajdziecie przykładowe pytania egzaminacyjne.

Scroll to Top