Przygotowanie do egzaminu zawodowego dla uczniów klasy 3MEp i 3 MEg

Informujemy, że dla uczniów klasy III me g i III me p zorganizowane zostały w szkole (tydzień B) zajęcia „przygotowanie do egzaminu zawodowego”. Zajęcia te będą się odbywały w godzinach umieszczonych w planie lekcji danej klasy.*

Pamiętajcie, że w szkole cały czas obowiązują zasady reżimu związanego z covid-19!

*Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Scroll to Top