Podziękowanie za włączenie się w akcję „Aktywni razem: ja, otoczenie, świat”

4.03.2023 roku nasza szkoła wzięła udział w projekcie „Aktywni razem: ja, otoczenie, świat”. W ramach projektu realizowanego przez Miejski Ośrodek Edukacji Nauczycieli oraz BORPA młodzież wraz z opiekunami – Panią Agnieszką Wiką, Anną Żurkowska i Beatą Czaplińską sprzątała las na Osowej Górze.
NASZA SZKOŁA OTRZYMAŁA PODZIĘKOWANIE ZA UDZIAŁ W AKCJI.
 
Scroll to Top