Pielgrzymka do Sanktuarium Zawierzenia w Bydgoszczy

Dnia 16 listopada uczniowie klasy 2GS wraz z nauczycielami Barbarą Leszczyńską i Piotrem Sobańskim udali się do Sanktuarium Zawierzenia.
Po wspólnej modlitwie i wysłuchaniu pouczającej katechezy nt. Wiary, udali się do domu św. Józefa, gdzie pod bacznym okiem opiekuna oraz siostry Anny wypiekli świąteczne pierniki.
Scroll to Top