Kształcenie na odległość przedłużone.

Drodzy Uczniowie!

Informujemy, iż kształcenie na odległość w szkołach i placówkach zostało przedłużone do 24.05.2020 r.

https://kuratorium.bydgoszcz.uw.gov.pl/main.php?page=9516

Uczniowie Branżowej Szkoły I Stopnia Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy nie przychodzą do szkoły do dnia 24 maja 2020 r.

Egzaminy klasyfikacyjne będą odbywać się zdalnie, zostaną ustalone nowe terminy, o których uczniowie zostaną poinformowani.

O dalszych postanowieniach będziemy informować na bieżąco

Scroll to Top