Branżowa Szkoła I Stopnia Rzemiosła i Przedsiębiorczości

Placówka powstała w 2007 roku jako Zasadnicza Szkoła Zawodowa Rzemiosła i Przedsiębiorczości
w Bydgoszczy i posiada uprawnienia szkoły publicznej. Po reformie edukacji, od 1 września 2017 roku, została przekształcona w Branżową Szkołę I Stopnia Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy.
Szkoła kształci przyszłych mistrzów rzemiosła w kilkunastu zawodach w klasach o profilu: kucharz, fryzjer, sprzedawca, elektromechanik pojazdów samochodowych, cukiernik, mechanik pojazdów samochodowych, wielozawodowym. Nauka trwa 3 lata i obejmuje zajęcia dydaktyczne oraz praktyki zawodowe w renomowanych przedsiębiorstwach. Za praktyki uczniowie otrzymują wynagrodzenie oraz mają prawo do płatnego urlopu. Wszelkimi kwestiami związanymi z rozwojem na rynku pracy zajmuje się koordynator praktyk zawodowych.