Technikum Rzemiosła i Przedsiębiorczości

Organem prowadzącym placówkę jest Kujawsko–Pomorska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy. Technikum posiada uprawnienia szkoły publicznej i przygotowuje uczniów do solidnego wykonywania zawodu w klasach o profilu:

technik pojazdów samochodowych, technik usług fryzjerskich, technik żywienia i usług gastronomicznych.