Naszą domeną jest atrakcyjność na rynku pracy. Kształcimy w kilkunastu zawodach i gwarantujemy płatne praktyki w renomowanych firmach. Kwestiami związanymi z rozwojem zawodowym uczniów zajmuje się koordynator praktyk zawodowych działający z ramienia Szkolnego Biura Karier.