Gdzie znajdę wykaz firm, w których uczniowie odbywają praktyczną naukę zawodu?

Wykaz jest dostępny do wglądu u koordynatora praktyk zawodowych.