Czy Szkoła zapewnia płatne praktyki?

Tak, gwarantujemy naszym uczniom praktyki w renomowanych firmach (między innymi w zakładzie PESA), za które wypłacane jest wynagrodzenie.