Zapraszamy na Szkolny Turniej Piłki Nożnej!

Zapraszamy reprezentacje wszystkich klas!

Czas meczu 2×10 min. Gra 5 zawodników, tzn. 4 w polu + bramkarz (maksymalnie 5 zawodników w rezerwie).

Turniej ma wyłonić najlepszą klasę pierwszą i najlepszą klasę z klas drugich i trzecich.

Szczegóły na plakacie!

Szkolny Turniej Piłki Nożnej(1)