„Zapal Światło Wolności” – 40 rocznica wybuchu stanu wojennego #ŚwiatłoWolności