Turniej Wiedzy o Motoryzacji

9 marca w Zasadniczej Szkole Zawodowej Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy miał miejsce TURNIEJ WIEDZY O MOTORYZACJI. W Szkole zjawiły się drużyny z różnych szkół z województwa kujawsko-pomorskiego. Patronat nad konkursem objął Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Bydgoszczy.

Część teoretyczna turnieju odbyła się w budynku szkoły, zaś w szkolnym warsztacie mechanicznym uczestnicy musieli zmierzyć się z zadaniami praktycznymi, takimi jak wymiana koła. Zwyciężyła drużyna z Zespołu Szkół Zawodowych Rzemiosła z Inowrocławia, ekipa z naszej Szkoły uplasowała się na II miejscu.