Terminy egzaminów poprawkowych z kursów dokształcających – sierpień 2020 r.