Spotkanie ze p. Stefanem Pastuszewskim, Prezesem Polsko-Ukraińskiego Stowarzyszenia Pracy Społecznej

W dniu rocznicy napaści wojsk rosyjskich na Ukrainę uczniowie Branżowa Szkoła I Stopnia Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy spotkali się z p. Stefanem Pastuszewskim, Prezesem Polsko-Ukraińskiego Stowarzyszenia Pracy Społecznej. Nasz gość przybliżył nam istotę inwazji Rosji na Ukrainę oraz jej wpływ na losy nie tylko Polski, ale i całego świata. Omówił również zagadnienia związane z narodowością i państwem demokratycznym.

Bardzo dziękujemy Hufiec Pracy w Bydgoszczy za umożliwienie nam tego spotkania.

Scroll to Top