Przedłużenie nauki zdalnej

Branżowa Szkoła I Stopnia Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy informuje, że okres nauki zdalnej został przedłużony do dnia 29 listopada 2020 r.
Ponadto informujemy, że do 29 listopada br. uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami są zwolnieni z obowiązku świadczenia pracy na mocy art. 15f specustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z COVID-19.

https://www.gov.pl/web/edukacja/przedluzenie-zawieszenia-zajec

Scroll to Top