O nas

[zee_columns class=””][zee_column size=”6″ id=”column1″]Zespół Szkół Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy to trzy placówki: Branżowa Szkoła I Stopnia, Technikum Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy oraz Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy. Organem prowadzącym szkoły jest Kujawsko – Pomorska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy.

Izba może pochwalić się ponad 115-letnią działalnością podpartą tradycją i doświadczeniem z zakresu reprezentowania interesów zrzeszonych w niej organizacji rzemieślniczych. Szkoły Izby nastawione są na kształcenie przyszłych mistrzów rzemiosła, opierające się na współpracy z renomowanymi przedsiębiorstwami, w których uczniowie odbywają praktyki. Możliwość rozwoju zawodowego połączona z wysokim poziomem kształcenia ogólnego pozwala na przygotowanie przyszłych absolwentów do odnalezienia się na rynku pracy.

W Branżowej Szkole I Stopnia nauka odbywa się w doskonale wyposażonych salach i pracowniach w klasach o profilach: kucharz, fryzjer, sprzedawca, elektromechanik pojazdów samochodowych, cukiernik, mechanik pojazdów samochodowych, a także w klasie wielozawodowej.
[/zee_column]

[zee_column size=”6″ id=”column2″]

Statystyki

[zee_progressbar]
[zee_bar style=”progress-bar-success” width=”98″ min=”0″ max=”100″] Zdawalność egzaminów zawodowych (98%) [/zee_bar]
[zee_bar style=”progress-bar-success” width=”90″ min=”0″ max=”100″] Pracujący w zawodzie (90%) [/zee_bar]
[zee_bar style=”progress-bar-success” width=”97″ min=”0″ max=”100″] Zadowoleni lub bardzo zadowoleni z oferty szkoły (97%) [/zee_bar]
[/zee_progressbar][/zee_column][/zee_columns]

[zee_divider size=”divider-sm”]

O szkole

Branżowa Szkoła I Stopnia Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy została powołana w 2006 roku uchwałą Zarządu Kujawsko – Pomorskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy. Działamy w oparciu o wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych i posiadamy uprawnienia szkoły publicznej nadane decyzją Prezydenta Miasta Bydgoszczy.

Nasi uczniowie kształcą się w klasach o profilu kucharz, fryzjer, sprzedawca, elektromechanik pojazdów samochodowych, cukiernik, mechanik pojazdów samochodowych, a także w klasie wielozawodowej. Zarówno zajęcia ogólne, jak i zawodowe prowadzą wykwalifikowani nauczyciele z szeroką wiedzą i doświadczeniem. Zapewniamy naszym uczniom płatne praktyki w renomowanych firmach, zaś wszelkimi kwestiami związanymi z rozwojem zawodowym zajmuje się specjalnie powołany do tego koordynator praktyk zawodowych.

FIlm o szkole

Scroll to Top