Nauka zdalna od 27.01.2022 r. do 27.02.2022 r.

Od 27 stycznia do 27 lutego 2022 r. uczniowie Branżowej Szkoły I Stopnia Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy przechodzą na nauczanie zdalne.

Uczniowie wszystkich klas branżowych szkół I stopnia, będący młodocianymi pracownikami, będą realizowali zajęcia praktyczne u pracodawców w pełnym wymiarze godzin, o ile u pracodawcy nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu młodocianego pracownika.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Projekt skierowany do publikacji w Dzienniku Ustaw.

Scroll to Top