Funkcję Koordynatora kształcenia zawodowego pełni Sara Szubarga

e-mail: sara.szubarga@szkolarzem.pl

 

Pokój nr 9 (parter)

 

w godz. 7:30 – 15:30

 

Informacje od Koordynatora kształcenia zawodowego skierowane do uczniów, pracodawców i nauczycieli pojawiają się  w zakładce INFORMACJE – Branżowa Szkoła – Uczniowie / Pracodawcy

 

 

Wymagania na uzyskanie tytułu czeladnika

https://izbarzem.pl/egzaminy-kwalifikacje-zawodowe/egzaminy-czeladnicze/

Pytania egzaminacyjne – egzamin czeladniczy

https://izbarzem.pl/egzaminy-kwalifikacje-zawodowe/pytania-egzaminacyjne/