Konsultacje dla Uczniów klas I, II i III !

Drodzy Uczniowie, w kolejnym tygodniu (08-10.06.2020 r.) również odbędą się w naszej szkole konsultacje z Nauczycielami dla Wszystkich Uczniów. 

 

Pod informacjami opublikowaliśmy Harmonogram pracy Nauczycieli (dokument o nazwie KONSULTACJE – A (08-10.06.2020))

Prosimy o zapoznanie się z PROCEDURAMI DLA UCZNIÓW BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA RZEMIOSŁA I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W BYDGOSZCZY KORZYSTAJĄCYCH Z KONSULTACJI, a także o przeczytanie Informacji dla Rodziców. (dokumenty do pobrania pod tekstem)

Bardzo prosimy, aby każdy Uczeń niepełnoletni przyniósł ze sobą wypełnione Oświadczenia przez Rodzica (dokument do pobrania o nazwie OŚWIADCZENIA RODZICA)

Bardzo prosimy, aby każdy Uczeń pełnoletni przyniósł ze sobą wypełnione przez siebie Oświadczenia  (dokument do pobrania o nazwie OŚWIADCZENIA PEŁNOLETNIEGO UCZNIA)

 

BEZ WYPEŁNIONYCH OŚWIADCZEŃ ORAZ ZASTOSOWANIA SIĘ DO WYTYCZNYCH W PROCEDURACH UCZEŃ NIE BĘDZIE MIAŁ MOŻLIWOŚCI KONSULTACJI Z NAUCZYCIELAMI !

 

KONSULTACJE A 08-10.06.2020 r.

KONSULTACJE B

PROCEDURY DLA UCZNIÓW

Informacja dla Rodziców

OŚWIADCZENIA PEŁNOLETNIEGO UCZNIA

OŚWIADCZENIA RODZICA

 

Scroll to Top