Konkurs z Języka Angielskiego

Zapraszamy do udziału w konkursie z języka anielskiego! Uczestnicy konkursu wykonują plakat związany z językiem angielskim w odniesieniu do swojego zawodu. Technika wykonania plakatu dowolna.Do konkursu uczestnicy przystępują indywidualnie, w parach lub trójkach. Prace należy składać do 22 grudnia 2022.Komisja Konkursowa oceniać będzie następujące kryteria: – zgodność z tematem;- kreatywność oraz estetykę wykonania zadania;- poprawność językową

Scroll to Top