Egzamin czeladniczy w zawodzie fryzjer – próbny

Próbny egzamin czeladniczy w zawodzie fryzjer za nami. Zdający mieli do wykonania wyciskanie fal, upięcie koka ozdobnego oraz strzyżenie męskie. Próbny egzamin był doskonałą okazją do poznania swoich mocnych i słabych stron. Po jego zakończeniu pod bacznym okiem mistrzów zawodu zdający mieli okazję skorygować popełniane błędy, poprosić o wskazówki i dodatkowy instruktaż. Uczniowie przekonali się jak ważny jest dobór właściwych materiałów do pracy.

Scroll to Top