„Dzień pod znakiem RZEMIOSŁA”

Dziś nasz organ prowadzący – Kujawsko-Pomorska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy obchodzi 120-lecie istnienia. Historia Izby sięga zaboru pruskiego, zaś jej misja pozostaje niezmienna: stać na straży interesów zrzeszonych organizacji rzemieślniczych i jej członków. Izba od lat propaguje przedsiębiorczość rzemieślniczą, promuje naukę zawodu w rzemiośle oraz nauczanie dualne.
Dziś świętujemy razem z Izbą, dlatego dzień upłynął nam pod znakiem rzemiosła. Mieliśmy okazję poznać zawody, w tym zawody ginące podczas specjalnych pokazów na lekcjach. Prezentacja dotycząca Izby wyświetlana była również na telewizorach w szkolnych korytarzach, zaś jej historię i misję mogliśmy odświeżyć podczas studiowania gazetki.
Jeszcze raz: kolejnych 120 lat!
Scroll to Top