Dyrektor Zespołu Szkół Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy


mgr Agnieszka Naszko

 

Zastępca Dyrektora Zespołu Szkół Rzemiosła i Przedsiębiorczości

w Bydgoszczy

mgr Magdalena Grembocka

 

Zastępca Dyrektora Zespołu Szkół Rzemiosła i Przedsiębiorczości

w Bydgoszczy

mgr Katarzyna Droszcz