Branżowe Oddziały Wojskowe BOW

Branżowa Szkoła I Stopnia Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy jest pierwszą w województwie kujawsko-pomorskim placówką, objętą pilotażowym projektem Ministerstwa Obrony Narodowej. Jednostką patronacką została 1 Pomorska Brygada Logistyczna w Bydgoszczy.
Zapraszamy na wywiad dla Radia Pik z Panią Dyrektor Agnieszką Naszko na temat Branżowych Oddziałów Wojskowych.
Scroll to Top