Zagadnienia dla klas I

Matematyka 25.06.2020 KLASA 1Cp, 1Wp – p. K. Wacław

Monotoniczność funkcji liniowej – czwartek 25 czerwca ICp

Monotoniczność funkcji liniowej – czwartek 25 czerwca IWp

Język angielski 25.06.2020 KLASA 1Cp, 1Fp – p. M. Chodorowska

TopicPodsumowanie

Język angielski 25.06.2020 KLASA 1Fp, 1Fg, 1 MEp – p. S. Stramowska

Klasa I Fp, IFg, IMEp 24.06.2020

Technologie produkcji cukierniczej 25.06.2020 KLASA 1Cg – p. B. Leszczyńska

Czwartek I Cg- technologie

Język polski 25.06.2020 KLASA 1Cp, 1Fp, 1GHp – p. W. Przyborska

Zagadnienia z j. polskiego dla kl. I C p, I F p, I GH p – 25.06.2020

Zagadnienia z j polskiego dla klasy 1Cp, 1Fp, 1GHp – 25.06.2020

Wychowanie fizyczne 23-25.06.2020 KLASA 1Cg, 1Fp, 1Wg – p. M. Adamczyk

WF 23.06.2020 A

WF 24.06.2020 A

WF 25.06.2020 A

Historia 25.06.2020 KLASA 1Wp, 1Fp, 1GHp – p. D. Gendek

HISTORIA – UPADEK RZECZPOSPOLITEJ SZLACHECKIEJ

Historia 24.06.2020 KLASA I Fg  IMEg  IGHg  ICg  IWg – p. A. Grobelna

W ostatnim tygodniu w ramach dwóch godzin historii przesyłam dwa tematy lekcji:

 1. Powstanie warszawskie.
 2. Polacy w koalicji antyhitlerowskiej

Każda lekcja zawiera gotową notatkę, którą należy przepisać do zeszytu ( 2 zdjęcia w załączniku). Dodatkowo proszę, aby zapoznać się z informacją dotyczącą powstania – w załączniku.

Zachęcam do obejrzenia filmu; Bitwa o Warszawę, czas trwania ok 47 minut

https://www.youtube.com/watch?v=B4iyVx6PVBc

4) Powstanie Warszawskie

Wychowanie fizyczne 24.06.2020 KLASA 1wp, 1ghp – p. R. Wankiewicz w zastępstwie za p. M. Roszczyniała

1Wp, 1GH 24.06

Język angielski 24.06.2020 KLASA 1Fp, 1Fg, 1MEp – p. S. Stramowska

Klasa I Fp, IFg, IMEp 24.06.2020

Matematyka 24.06.2020 KLASA 1Fp – p. K. Wacław

Interpretacja geometryczna układów równań liniowych- środa 24 czerwca IFp

Język polski 24.06.2020 KLASA 1 Fg, 1 GHg, 1 MEp – p. A. Wika

Rodzaje i funkcja neologizmów

Technologia wykonywania druków luźnych i łączonych 24.06.2020 KLASA 1Wg, 1Wp (introligator) p. D. Ćwiklińska

Zagadnienia_24_VI

Kompetencje społeczne 24.06.2020 KLASA 1MEp – p. J. Pisarska

Nauka i wiedza jako wartości

Wychowanie fizyczne 24.06.2020 KLASA 1MEg, 1Fg, 1Ghg – p. R. Wankiewicz

1MEg, 1Fg, 1GHg 24.06

Technika w produkcji cukierniczej 24.06.2020 KLASA 1Cg – p. B. Leszczyńska

Sroda I Cg- technika

Język polski 24.06.2020 KLASA 1MEp – p. A. Wika

Cechy dramatu szekspirowskiego. Kl 1 MEp

Dlaczego Szekspir a nie Shakespeare. Pisownia obcych nazw własnych. Kl. 1 MEp

Godzina wychowawcza 23.06.2020 KLASA 1Wp – p. K. Wacław

Godzina wychowawcza 23 czerwca IWp

Język angielski 23.06.2020 KLASA I MEp IGHg – p. S. Stramowska

Klasa I MEp, IGHg

Matematyka 23.06.2020 KLASA 1Fp, 1GHp, 1Wp – p. K. Wacław

Współczynnik kierunkowy prostej – wtorek 23 czerwca pierwsza lekcja IFp

Wyznaczanie wzoru funkcji liniowej – wtorek 23 czerwca druga lekcja IFp

WYKRES FUNKCJI LINIOWEJ – wtorek 23 czerwca IGHp

PUNKTY PRZECIĘCIA PROSTEJ Z OSIAMI OX I OY — wtorek 23 czerwca IWp

Godzina wychowawcza 23.06.2020 KLASA 1MEg – p. R. Wankiewicz

godz. wych. 1MEg 23.06

Wychowanie fizyczne 23.06.2020 KLASA 1MEg, 1Fg, 1GHg – p. R. Wankiewicz

1MEg, 1Fg i 1GHg triathlon 23.06

Technologie produkcji cukierniczej, Technika w produkcji cukierniczej 23.06.2020 KLASA 1Cp – p. B. Leszczyńska

Wtorek I Cp- Technika + technologie

Technologie

Edukacja dla bezpieczeństwa 22-26.06.2020 KLASA 1Cg, 1MEg, 1 GHg,1Fg, 1 Wg – p. P. Zamroczyński

Edb, I_Pomoc 22-26.06

Edukacja dla bezpieczeństwa

Wychowanie fizyczne 22-25.06.2020 KLASA 1MEg – p. P. Zamroczyński

1MEg, W-f, 25.06

1MEg, W-f, 23.06

BHP, Budowa pojazdów samochodowych, Rysunek zawodowy 23.06.2020 – p. A. Przygoda

Zagadnienia z przedmiotu Budowa pojazdów samochodowych klasa I MEg(24.06.2020)

Zagadnienia z przedmiotu Budowa pojazdów samochodowych klasa I MEp(24.06.2020)

Zagadnienia z przedmiotu rysunek zawodowy klasa I MEg 23.06.20

Zagadnienia z przedmiotu BHP klasa IMEp 23.06.20

Zagadnienia z przedmiotu BHP klasa IMEg 23.06.20

Wychowanie fizyczne 22.06.2020 KLASA 1GHp – p. R. Wankiewicz w zastępstwie za p. M. Roszczyniała

klasa 1 GHp 22.06

Język angielski 22.06.2020 KLASA 1Fg, 1MEg, 1MEp – p. S. Stramowska

Klasa IFg 22.06.2020

Klasa I MEg I MEp 22.06.2020

Język polski 22.06.2020 KLASA 1Cp, 1Fp, 1GHp – p. W. Przyborska

Zagadnienia z j polskiego dla klasy 1Cp,1Fp,1GHp 22.06.2020

Język polski 22.06.2020 KLASA 1Cg, 1Fg, 1GHg – p. A. Wika

Sposoby bogacenia słownictwa – synonimy i antonimy

Komizm mnisiej wojny

Matematyka 22.06.2020 KLASA 1Fp, 1Cp, 1Wp, 1MEp, 1GHp – p. K. Wacław

Monotoniczność funkcji liniowej – poniedziałek 22 czerwca IFp

WYKRES FUNKCJI LINIOWEJ — poniedziałek 22 czerwca pierwsza lekcja ICp

PUNKTY PRZECIĘCIA PROSTEJ Z OSIAMI OX I OY — poniedziałek 22 czerwca druga lekcja ICp

WYKRES FUNKCJI LINIOWEJ — poniedziałek 22 czerwca IWp

POWTÓRZENIE WIADOMOŚCI O FUNKCJACH — poniedziałek 22 czerwca pierwsza lekcja IMEp

WYKRES FUNKCJI LINIOWEJ — poniedziałek 22 czerwca druga lekcja IMEp

POWTÓRZENIE WIADOMOŚCI O FUNKCJACH — poniedziałek 22 czerwca IGHp

Podstawy przedsiębiorczości 22.06.2020 KLASA I Ghp, I Mep, I Wp, I Fp – p. K. Ciemniak

Klasy: I Ghp, I Mep, I Wp, I Fp. Powinny obejrzeć 4 prezentacje:
https://www.nbportal.pl/wiedza/prezentacje/pieniadz-i-polityka-pieniezna/stopy-inflacja

https://www.nbportal.pl/wiedza/prezentacje/pieniadz-i-polityka-pieniezna/zjawisko_inflacji

https://www.nbportal.pl/wiedza/prezentacje/pieniadz-i-polityka-pieniezna/inflacja_wplyw
/
https://www.nbportal.pl/wiedza/prezentacje/pieniadz-i-polityka-pieniezna/rezerwa-rewaluacyjna

22-26.06.2020 – p. K. Kunikowska 

Klasa 1Cg i 1Fg (pierwsza grupa) – Język angielski

Klasa 1GHp (grupa kucharzy)- Język angielski zawodowy

Klasa 1GHg (grupa kucharzy)- Język angielski zawodowy

Klasa 1GHg

Klasy 1Fg, 1Cg

Klasa 1GHp

Technologia wykonywania druków luźnych i łączonych 22.06.2020 KLASA IWg i IWp – p. D. Ćwiklińska

Zagadnienia_22VI

Charakter_mater_okladkowych

Charakter_mater_łączących

Kompetencje społeczne 22.06.2020 KLASA 1MEg – p. M. Grembocka

Cyberprzemoc I MEg

Infoholizm cyberprzemoc i inne zagrożenia

Technika w produkcji cukierniczej 22.06.2020 KLASA 1Cp – p. B. Leszczyńska

Technika

Poniedzia_ek I Cp- technika

Edukacja dla bezpieczeństwa 22.06.2020 KLASA ICp, IFp, IGHp, IWp, IGHp – p. S. Rabiej

EWAKUACJA Z BUDYNKU

POŻARY, POWODZIE, TRZĘSIENIA ZIEMI

Podstawy przedsiębiorczości 22.06.2020 KLASA 1Cp – p. B. Gęborys

Podstawy Przedsiębiorczości kl I Cp Testy podsumowujące wiedzę

Geografia 22.06.2020 – p. B. Gęborys

Geografia kl I MEg Temat Podsumowanie wiadomości z działu Globalbe problemy

Geografia kl I MEg Temat Oddziaływanie człowieka na środowisko

Geografia kl I Cg Działania na rzecz odbudowania równowagi ekologicznej

Geografia kl I Cg Temat Oddziaływanie człowieka na środowisko

Geografia kl I Cp Rzeżbotwórcza działalność wiatru

Geografia kl I Cp Temat Gleby i szata roslinna na kuli ziemskiej

Geografia kl I Fg Działania na rzecz odbudowania równowagi ekologicznej

Geografia kl I Fg Temat Oddziaływanie człowieka na środowisko

Geografia kl I GHg Temat Oddziaływanie człowieka na środowisko

Geografia kl I GHg Temat Współpraca międzynarodowa. Organizacje międzynarodowe

Informatyka 22-26.06.2020 – p. K. Hryń

Podsumowanie wiadomości z klasy I

Chemia 22.06.2020 KLASA: wszystkie 1 po gimnazjum – p. R. Stanek

Część V – chemia – 1Wg

Część V – chemia – 1MEg

Część V – chemia – 1GHg

Część V – chemia – 1Fg

Część V – chemia – 1Cg

Zagadnienia dla klas II i III 

Wiedza o społeczeństwie 19.06.2020 KLASA IIIF, IIIME, IIIGH, IIIGS, IIIW, IIIWZ – p. A. Grobelna

W tym tygodniu w ramach dwóch godzin WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE przesyłam dwa kolejne tematy lekcji:

 1. Wybory prezydenckie 2020 r.
 2. Kandydaci na prezydenta 2020 r.

Proszę w zeszycie zapisać sobie dwa tematy oraz przygotować notatkę na temat wyborów i kandydatów na prezydenta.

Każdy za Was powinien zastanowić się i przeanalizować własny wybór i pamiętać, iż pójście na wybory to nie tylko obowiązek każdego odpowiedzialnego obywatela, ale także postawy patriotycznej wobec swojego narodu.

Język angielski 19.06.2020 KLASA 3W (2 grupa) – p. S. Stramowska

IIIW (grupa 2) 19.06.2020

Wychowanie fizyczne 19.06.2020 KLASA 2F i 3GH – p. R. Wankiewicz

2f, 3GH 19.06

Język polski 19.06.2020 KLASA 2W, 2F – p. W. Przyborska

Zagadnienia z j polskiego dla klasy 2W, 2F – 19.06.2020

Technika w produkcji cukierniczej 19.06.2020 KLASA 2GS – p. B. Leszczyńska

Piatek II GS

Technika II GS

Historia 18.06.2020 KLASA II F, II ME, II GS, II W , II WZ – p. D. Gendek

HISTORIA KLASA II – WYZWANIA WSPÓŁCZESNEGO ŚWIATA

HISTORIA KLASA II – ŚWIAT I EUROPA NA PRZEŁOMIE XIX I XX WIEKU

Język polski 18.06.2020 KLASA 3ME – p. A. Wika

Przepis na życie – Dezyderata

Bądź wierny zasadom. Z. Herbert, Przesłanie Pana Cogito

Język angielski 18.06.2020 KLASA 3w 3gh 3f 3wz – p. M. Chodorowska

Topic Podsumowanie

Język angielski 18.06.2020 KLASY 2 – p. M. Chodorowska

Topic Podsumowanie kl2

Język polski 18.06.2020 KLASA 2W, 2F – p. W. Przyborska

Zagadnienia z j. polskiego dla klasy 2W, 2F – 18.06.2020

Język angielski 18.06.2020 KLASA 2ME, 2WZ – p. S. Stramowska

Klasa II ME 18.06.2020

klasa II WZ 18.06.2020

Wychowanie fizyczne 17.06.2020 KLASA 2F, 3F, 2GS, 3GH – p. R. Wankiewicz

2F i 3GH 17.06

Język polski 17.06.2020 KLASA 2W, 2F, 3W, 3WZ – p. W. Przyborska

Zagadnienia z j polskiego dla klasy 2W, 2F

Zagadnienia z j. polskiego dla klasy 3W,3WZ

Język angielski 17.06.2020 KLASA 3W (2 grupa), 2W (1 grupa), 2ME – p. S. Stramowska

Klasa III W (2 grupa) 17.06.2020

klasa II W (1grupa) 17.06.2020

klasa II ME 17.06.2020

Matematyka 18-19.06.2020 KLASA 2ME, 2GS, 2W, 2WZ – p. K. Wacław

PUNKTY CHARAKERYSTYCZNE PARABPOLI -czwartek 18 czerwca pierwsza lekcja IIGS

NIERÓWNOŚCI KWADRATOWE- czwartek 18 czerwca druga lekcja IIGS

Zadania optymalizacyjne – piątek 19 czerwca IIW

Zadania optymalizacyjne – piątek 19 czerwca IIWZ

PUNKTY CHARAKERYSTYCZNE PARABPOLI -piątek 19 czerwca pierwsza lekcja IIME

NIERÓWNOŚCI KWADRATOWE- piatek 19 czerwca druga lekcja IIME

Język polski 17.06.2020 KLASA 2ME, 2WZ – p. A. Wika

Poradnik językowy. Pisanie i odczytywanie dat.

Chwilo trwaj, jesteś piękna. L. Staff, Wysokie drzewa

Język polski 16.06.2020 KLASA 2F, 2W – p. W. Przyborska

Zagadnienia z j polskiego dla klasy 2F, 2W – 16.06.2020

Język polski 16.06.2020 KLASA 3W, 3WZ – p. W. Przyborska

Zagadnienia z j. polskiego dla klasy 3W, 3WZ

Godzina wychowawcza 16.06.2020 KLASA 2F – p. R. Wankiewicz

godz. wych. 2F 16.06

Wychowanie fizyczne 16.06.2020 KLASA 2F, 3GH – p. R. Wankiewicz

2f, 3GH triathlon 16.06

Wychowanie fizyczne 16.06.2020 KLASA 2GS – p. R. Wankiewicz w zastępstwie za p. M. Roszczyniała

2gs 16.06.2020

Język polski 16.06.2020 KLASA 3ME – p. A. Wika

Proza młodego pokolenia. Marta Dzido, Małż

Język polski 16.06.2020 KLASA 3GH – p. A. Wika

Muzyka manifestem młodego pokolenia

Język angielski 16.06.2020 KLASA 2WZ, 3W (2grupa), 2W (1 grupa) – p. S. Stramowska

Klasa II WZ 16.06.2020

Klasa III W (2 grupa) 16.06.2020

klasa II W (1grupa) 16.06.2020

Język polski 16.06.2020 KLASA 2 ME i 2 WZ – p. A. Wika

Ideologiczny spór. Kłótnia z Gajowcem.

Matematyka 16.06.2020 KLASA 2F, 2WZ – p. K. Wacław

Funkcja kwadratowa – zastosowania – wtorek 16 czerwca IIF

NIERÓWNOŚCI KWADRATOWE-wtorek 16 czerwca IIWZ

Technologie produkcji cukierniczej 16.05.2020 KLASA 3GS – p. B. Leszczyńska

Wtorek III GS

Technologie wtorek III GS

Wychowanie fizyczne 15-19.06.2020 KLASA 2MEg, 2W, 3W – p. P. Zamroczyński

15.06 – 2W, 2MEg, 3W

16.06 – 2W,2MEg, 3W

17.06- 2W, 2MEg

18.06 – 2W, 2MEg, 3W

19.06 – 2W, 3W

Podstawy przedsiębiorczości 15-19.06.2020 KLASA 2GS – p. B. Gęborys

Podstawy przedsiębiorczości Zagadnienia kl II GS

Wychowanie fizyczne 15.05.2020 KLASA 2GS, 3F – p. R. Wankiewicz w zastępstwie za p. M. Roszczyniała

Trening interwałowy kl 2 gs i 3 f 15.06

Wychowanie fizyczne 15-17.06.2020  KLASA 3 WZ i 3 ME – p. M. Adamczyk

WF 15.06.2020 B

WF 16.06.2020 B

WF 17.06.2020 B

ZAGADNIENIA DLA KL. III ME  – BUDOWA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH (16 i 17.06.2020)

Należy zapoznać się z zagadnieniami:

1.       Naprawa układów smarowania.

2.       Naprawa układów zasilania.

3.       Naprawy nadwozi samochodów osobowych.

4.       Lakierowanie – przygotowanie, materiały lakiernicze.

5.       Eksploatacja pojazdów samochodowych.

Pomocne filmy:

https://www.youtube.com/watch?v=Uo5-PTq2JEM

https://www.youtube.com/watch?v=CIg80knV_GE

https://www.youtube.com/watch?v=nWELGpFamb

https://www.youtube.com/watch?v=OxJHR_nW3Jo

https://www.youtube.com/watch?v=h4FjV43MOYg

ZAGADNIENIA DLA KL. III ME – WARSZTAT DIAGNOSTYKI SAMOCHODOWEJ (17.06.2020)

Należy zapoznać się z zagadnieniami:

1.       Akumulatory i ich obsługa.

2.       Wykonywanie pomiarów alternatora.

3.       Nauka obsługi ścieżki diagnostycznej.

https://www.youtube.com/watch?v=WnavqkabS8M

https://www.youtube.com/watch?v=0JKYCArwITY

https://www.youtube.com/watch?v=smJqlpQ2qyE

ZAGADNIENIA DLA KL. II ME  – PODSTAWY KONSTRUKCJI MASZYN (21.05.2020)

Należy  zapoznać się z zagadnieniami:

1.       Przygotowanie części do spawania gazowego i łukowego.

2.       Zgrzewanie, lutowanie i klejenie.

https://www.youtube.com/watch?v=RwJR2Zrubsc

https://www.youtube.com/watch?v=A_1R14-hHCw

Matematyka 15.06.2020 KLASA 2F, 2W – p. K. Wacław

Zadania optymalizacyjne – poniedziałek IIF

NIERÓWNOŚCI-KWADRATOWE-poniedziałek IIW (1)

Technologia wykonywania druków luźnych i opraw (introligator) 15.06.2020 KLASA 2WZ – p. D. Ćwiklińska

Akcydensy

Pakowanie produktów poligraficznych

Rodzaje papierów

Zagadnienia_15VI

Język angielski 15.06.2020 KLASA 2ME, 2W (1 grupa) – p. S. Stramowska

Klasa II W (1grupa) 15.06.2020

Klasa II ME 15.06.2020

Podstawy przedsiębiorczości 15.06.2020 KLASA II Mep, II F, II Wz, II W – p. K. Ciemniak

W związku ze zbliżającym się końcem roku szkolnego dla klas : II Mep, II F, II Wz, II W, zadaję by przeczytać w ramach 4 lekcji, obowiązujących, jeszcze w ostatnim tygodniu znajdujące się pod linkami treści dotyczące prawa pracy (dorosłego).
https://wwwgmw1.blogspot.com/ ;

http://www.podrecznik.edugate.pl/4-rynek-pracy/4-1-rynek-pracy-i-bezrobocie/

Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem 15.06.2020 KLASA 2GS – p. B. Leszczyńska

Poniedzia_ek II GS

Technologie II GS

Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem 15.06.2020 KLASA 3GS – p. B. Leszczyńska

Poniedzia_ek III GS

Technologie poniedzia_ek III GS

Budowa pojazdów samochodowych oraz przepisy ruchu drogowego 16.06.2020 KLASA 2ME – p. A. Przygoda

Zagadnienia z przedmiotu Przepisy ruchu drogowego klasa II ME (16.06.2020)

Zagadnienia z przedmiotu Budowa pojazdów samochodowych klasa II ME 16.06.20

Zagadnienia 15-19.06.2020 z języka angielskiego/ języka angielskiego zawodowego/ języka angielskiego w produkcji cukierniczej – p. K. Kunikowska

3GS- język angielski

Klasa 2GS- język angielski zawodowy

Klasa 3GS- język angielski w produkcji cukierniczej

Klasa 3ME

Klasy 3GS, 3GH- język angielski zawodowy

Zagadnienia dla klas I

Historia 15.06.2020 KLASA ICp, I Mep – p. D. Gendek

HISTORIA – RZECZPOSPOLITA W CZASACH SASKICH. KULTURA… KLASA IWp, IFp, IGHp,

HISTORIA – RZĄDY STANISŁAWA AUGUSTA PONIATOWSKIEGO – KLASA IFp,IGHp, IWp

Historia 15.06.2020 KLASA I Fp, IWp, I GHp – p. D. Gendek

Temat : Upadek Rzeczpospolitej Obojga Narodów

NOTATKA I ZADANIA

https://epodreczniki.pl/a/upadek-rzeczypospolitej-obojga-narodow/DbVINcjox

Wychowanie fizyczne 10.06.2020 KLASA 1GHp, 1Wp – p. R. Wankiewicz w zastępstwie za p. M. Roszczyniała

klasa 1 GHp i 1 Wp 10.06

Wychowanie fizyczne 10.06.2020 KLASA 1Fg, 1GHg – p. R. Wankiewicz

WF 1Fg, GHg 10.06

Język angielski/język angielski zawodowy 10.06.2020 KLASA 1Fp, 1Fg, 1MEp – p. S. Stramowska

klasa IFp ang. zaw. 10.06

Klasa IMEp 10.06.2020

klasa IFg ang. zaw. 10.06

Matematyka 10.06.2020 KLASA 1Fp – p. K. Wacław

Środa 10 czerwca IFp

Kompetencje społeczne 10.06.2020 KLASA 1MEp – p. J. Pisarska

DECYZJE-zadanie

Język polski 10.06.2020 KLASA 1 GHg i 1 Cg – p. A. Wika

Historia Wojny mnichów

Język polski 10.06.2020 KLASA 1Cg – p. A. Wika

Ó czy U – Utrwalamy zasady pisowni

Język polski 10.06.2020 KLASA 1MEp – p. A. Wika

Romeo i Julia – najsłynniejsza literacka para zakochanych

Język polski 10.06.2020 KLASA 1Wp, 1MEg – p. K. Fojuth

Moi Drodzy ,

oto tematy na ten tydzień , miłej lektury.

Katarzyna Fojuth

Zagadnienia I Wp i I Meg

 1. Zapoznanie się z formą gatunkową – poemat heroikomiczny.
 2. Przeczytanie poematu ” Monachomachia czyli Wojna Mnichów”.
 3. Zastanowienie się nad sformowaniem „ I śmiech niekiedy może być nauką”
 4. Obrona lub negacja tezy , iż „ Monachomachia jest komiczną satyrą na wady duchowieństwa”.

Zagadnienia I Meg

1.Zapoznanie się z terminem – nurt dworski w epoce Baroku

2.Przeczytanie biogramu Daniela Naborowskiego i Jana Andrzeja Morsztyna

3.Zapoznanie się z terminem – nurt ziemiański w epoce Baroku

4.Przeczytanie biogramu Jana Chryzostoma Paska.

Technika w produkcji cukierniczej 10.06.2020 KLASA 1Cg – p. B. Leszczyńska

Technika sroda I Cg

Technika sroda I Cg

Technika w produkcji cukierniczej 10.06.2020 KLASA 1Cp – p. B. Leszczyńska

Technika sroda I Cp

Technika sroda I Cp

Język angielski 09.06.2020 KLASA 1Cp – p. M. Chodorowska

Topic Present simple – listening

Wychowanie fizyczne 09.06.2020 KLASA 1Wp – p. R. Wankiewicz w zastępstwie za p. M. Roszczyniała

klasa 1Wp 9.06

Godzina wychowawcza 09.06.2020 KLASA 1MEg – p. R. Wankiewicz

godz. wych. 1meg 09.06

Matematyka 09.06.2020 KLASA 1Fp, 1Wp, 1GHp – p. K. Wacław

POWTÓRZENIE WIADOMOŚCI O FUNKCJACH — wtorek 9 czerwca pierwsza lekcja IFp

WYKRES FUNKCJI LINIOWEJ — wtorek 9 czerwca druga lekcja IFp

POWTÓRZENIE WIADOMOŚCI O FUNKCJACH — wtorek 9 czerwca IWp

FUNKCJE-zastosowania — wtorek 9 czerwca IGHp

Godzina wychowawcza 09.06.2020 KLASA 1Wp – p. K. Wacław

Godzina wychowawcza IWp 9 czerwca BEZPIECZNE WAKACJE

Język angielski 09.06.2020 KLASA 1MEp, 1GHg – p. S. Stramowska

Klasa IMEp 09.06.2020

Klasa IGHg 09.06

Język polski 09.06.2020 KLASA 1Cp, 1Fp, 1Ghp – p. W. Przyborska

Zagadnienia z j. polskiego dla klasy 1Cp, 1Fp, 1Ghp – 09.06.2020

Zagadnienia z j polskiego dla klasy 1Cp, 1Fp, 1Ghp – 09.06.2020

Technika w produkcji cukierniczej 09.06.2020 KLASA 1Cg – p. B. Leszczyńska

Technika wtorek I Cg

Technika wtorek I Cg

Technika w produkcji cukierniczej 09.06.2020 KLASA 1Cp – p. B. Leszczyńska

Technika wtorek I Cp

Technika wtorek I Cp

Kompetencje społeczne 09.06.2020 KLASA 1MEg – p. M. Grembocka

Temat: Podejmowanie i planowanie działań

Proszę Was, abyście sporządzili notatkę w zeszycie korzystając z przesłanej prezentacji.

Pozdrawiam serdecznie!

M.Grembocka

KPS – Określanie celu

Wychowanie fizyczne 09.06.2020 KLASA 1MEg – p. P. Zamroczyński

W-f, 1MEg (09.06)

Historia 09.06.2020 KLASA I Fg  IMEg  IGHg  ICg  IWg – p. A. Grobelna

W tym tygodniu w ramach dwóch godzin historii przesyłam dwa kolejne tematy lekcji:

 1. Władze polskie podczas II wojny światowej.
 2. Społeczeństwo polskie pod okupacją.

Każda z tych lekcji zawiera gotową notatkę, którą należy przepisać do zeszytu ( 2 zdjęcia w załączniku). Dodatkowo proszę, aby zapoznać się z następującymi slajdami; ( rabunek dzieci, Irena Sendlerowa, Władysław Sikorski ) oraz dwoma scenariuszami lekcji  –  proszę przeczytać treść i zrobić dodatkową notatkę.

Zachęcam do obejrzenia filmu; Dzieci Ireny Sendlerowej.

https://www.youtube.com/watch?v=N4u0Ae2lNYQ

2) Władze polskie podczas II wojny światowej

3) Społeczeństwo polskie pod okupacją

IMG_20200608_212326267

IMG_20200608_212344221

IMG_20200608_212604068

IMG_20200608_212644154

IMG_20200608_212756940

EDB 08-12.06.2020 KLASA 1Cg, 1Fg, 1MEg, 1Ghg, 1Wg – p. P. Zamroczyński

Edb- Urazy kostno- stawowe

Edb, Urazy, wykreślanka

Wychowanie fizyczne 08-10.06.2020 KLASA 1Fp, 1Wg, 1Cg oraz lekcje dodatkowe dla KLASY 3WZ – p. M. Adamczyk

WF 09.06.2020 A

WF 10.06.2020 A

WF 08.06.2020 B 3 WZ LEKCJA DODATKOWA

WF 10.06.2020 B 3 WZ LEKCJA DODATKOWA

WF 09.06.2020 B 3 WZ LEKCJA DODATKOWA

Język polski 08.06.2020 KLASA 1GHg – p. A. Wika

Ó czy U – Utrwalamy zasady pisowni

Oświecona Polska

Wychowanie fizyczne 08.06.2020 KLASA 1MEg, 1Fg, 1GHg – p. R. Wankiewicz

WF 1meg, 1fg, 1ghg 08.06

Wychowanie fizyczne 08.06.2020 KLASA 1GHp – p. R. Wankiewicz w zastępstwie za p. M. Roszczyniała

klasa 1ghp 8.06

Język angielski/język angielski zawodowy 08.06.2020 KLASA 1MEg, 1MEp, 1Fg – p. S. Stramowska

Klasa IMEg 08.06.2020

Klasa IMEp 08.06.2020

klasa IFg ang. zaw. 8.06

Podstawy przedsiębiorczości 08.06.2020 KLASA : 1GHp, 1MEp, 1Wp, 1Fp – p. K. Ciemniak

Uczniowie, którym grozi nieklasyfikacja lub ocena niedostateczna proszeni są by w dniu 09.06.2020 (wtorek) w godzinach 10.30 do 12.00 pojawić się w szkole!

https://wwwgmw1.blogspot.com/

4.1. Rynek pracy i bezrobocie

Matematyka 08.06.2020 KLASA 1MEp, 1GHp, 1Cp, 1Wp, 1Fp – p. K. Wacław

SYMETRIA WYKRESU WZGLĘDEM OSI OX LUB OY-poniedziałek 8 czerwca pierwsza lekcja IMEp

FUNKCJE-zastosowania — poniedziałek 8 czerwca druga lekcja IMEp

SYMETRIA WYKRESU WZGLĘDEM OSI OX LUB OY- poniedziałek 8 czerwca IGHp

FUNKCJE-zastosowania — poniedziałek 8 czerwca pierwsza lekcja ICp

POWTÓRZENIE WIADOMOŚCI O FUNKCJACH — poniedziałek 8 czerwca druga lekcja ICp

FUNKCJE-zastosowania — poniedziałek 8 czerwca IWp

FUNKCJE-zastosowania — poniedziałek 8 czerwca IFp

Technologia wykonywania druków luźnych i łączonych 08.06.2020 KLASA 1Wp, 1Wg (introligator) – p. D. Ćwiklińska

Zagadnienia_8VI_Kl_1W

Rodzaje papierów

CHARAKTER_wyroby papierowe

Kompetencje społeczne 08.06.2020 KLASA 1MEp – p. J. Pisarska

Temat: „Podejmowanie decyzji”

Podejmowanie decyzji

Język polski 08.06.2020 KLASA 1Cp, 1Fp, 1Ghp – p. W. Przyborska

Zagadnienia z j polskiego dla klasy 1Cp

dav

Zagadnienia z języka polskiego dla klasy 1Cp, 1Fp, 1Ghp – 08.06.2020

sdr

Język angielski zawodowy  08-12.06.2020 KLASA 1GHg (grupa kucharzy), 1GHp (grupa kucharzy) – p. K. Kunikowska

Klasa 1GHg

Klasa 1GHp

Język angielski 08-12.06.2020 KLASA 1Fg, 1Cg (pierwsza grupa) – p. K. Kunikowska

1Fg, 1Cg – 07.-12.06.2020

Technika w produkcji cukierniczej 08.06.2020 KLASA 1Cp – p. B. Leszczyńska

Technika poniedzia_ek I Cp

Technika poniedzia_ek I Cp

Technologie produkcji cukierniczej 08.06.2020 KLASA 1Cg – p. B. Leszczyńska

Technologie poniedzia_ek I Cg

Technologie poniedzia_ek I Cg i I Cp

Budowa pojazdów samochodowych 10.06.2020 KLASA I MEg, I MEp – p. A. Przygoda

budowa pojazdów samochodowych

BHP 09.06.2020 KLASA 1MEp, 1MEg – p. A. Przygoda

BHP

Rysunek zawodowy 09.06.2020 KLASA 1MEg – p. A. Przygoda

rysunek zawodowy

Podstawy przedsiębiorczości 08-10.06.2020 KLASA 1Cp – p. B. Gęborys

Podstawy przedsiębiorczości kl I Cp Tematy na tydzień 08.06 – 10.06

Geografia 08.06.2020 KLASA I Cp ICg IFg IMEg oraz I GHg – p. B. Gęborys

Geografia kl I Cg Temat Wyżywienie na świecie

Geografia kl I Cg Temat Globalizacja. Przyczyny i skutki

Geografia kl I Cp Temat Rzeżbotwórcza działalność morza

Geografia kl I Cp Rzeżbotwórcza działalność lodowców górkich i lądolodów

Geografia kl I Cp Temat Rzeżbotwórcza działalonośc rzek

Geografia kl I Fg Temat Globalizacja. Przyczyny i skutki

Geografia kl I Fg Temat Współpraca międzynarodowa. Organizacje międzynarodowe

P. M. Hawrył 08-12.06.2020 KLASA: 1Fp, 1Fg gr.1, 1Cg – informatyka, 1Mp – rysunek techniczny, 1Mp, 1Mg – elektrotechnika

https://padlet.com/marekbsz1s/tydzenA

Wychowanie fizyczne 08.06.2020 KLASA 1MEP, 1CP, 1FG – p. T. Kunicki

1) Dzień dobry dzisiaj informacje na temat biegu na 60m przygotowane przez uczennicę naszej szkoły:

PREZENTACJA BIEGU NA 60 M JAGODA P

2) Dzień dobry dzisiaj informacje na temat koszykówki przygotowane przez ucznia naszej szkoły:

Koszykówka

Chemia 08-09.06.2020 KLASA 1Cg, 1Fg, 1MEg, 1 GHg, 1Wg – p. R. Stanek

Część IV – chemia – 1Cg

Część IV – chemia – 1Fg

Część IV – chemia – 1MEg

Część IV – chemia – 1GHg

Część IV – chemia – 1Wg

Zagadnienia dla klas II i III 

P. M. Hawrył 08-12.06.2020 KLASA: 3Me – wyposażenie

https://padlet.com/marekbsz1s/tydzenA

Wychowanie fizyczne 08.06.2020 KLASA 3GS, 2W, 2WZ – p. T. Kunicki

1) Dzień dobry dzisiaj informacje na temat biegu na 60m przygotowane przez uczennicę naszej szkoły:

PREZENTACJA BIEGU NA 60 M JAGODA P

2) Dzień dobry dzisiaj informacje na temat koszykówki przygotowane przez ucznia naszej szkoły:

Koszykówka

Wiedza o społeczeństwie 05.06.2020 KLASA IIIF, IIIME, IIIGH, IIIGS, IIIW, IIIWZ – p. A. Grobelna

W tym tygodniu w ramach dwóch godzin WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE przesyłam dwa kolejne tematy lekcji:

 1. Stajemy w obronie innych.
 2. Włączamy się do walki o prawa swoje i innych.

Każda z tych lekcji zawiera 2 zdjęcia z podręcznika, które należy przeczytać i zapisać najważniejsze kwestie do zeszytu – nie wysyłajcie mi notatek, są one tylko dla Was.

IMG_20200605_120809307

IMG_20200605_120830018

IMG_20200605_121002682

IMG_20200605_121045110

Język angielski 05.06.2020 KLASA 2W – p. M. Chodorowska

podsumowanie materiału

Język angielski 05.96.2020 KLASA 3gh, 3f, 3w, 3wz – p. M. Chodorowska

The Rebound – Present Perfect

Wychowanie fizyczne 05.06.2020 KLASA 2F, 3GH – p. R. Wankiewicz

2f, 3gh WF 05.06

Matematyka 06.05.2020 KLASA 2W, 2WZ – p. K. Wacław

PUNKTY CHARAKERYSTYCZNE PARABPOLI -piątek 5 czerwca IIW

PUNKTY CHARAKERYSTYCZNE PARABPOLI -piątek 5 czerwca IIWZ

Matematyka 05.06.2020 KLASA 2ME – p. K. Wacław

Równania kwadratowe cz.2 – czwartek pierwsza lekcja IIME 5 czerwca

POSTAĆ ILOCZYNOWA FUNKCJI KWADRATOWEJ – czwartek druga lekcja IIME 5 czerwca

KARTKÓWKA_IIME

Język polski 05.06.2020 KLASA 2 ME i 2 WZ – p. A. Wika

Spór Baryki z komunistami

Technika w produkcji cukierniczej 05.06.2020 KLASA 2GS – p. B. Leszczyńska

Technika II GS piątek

Technika piątek II GS

Technologie produkcji cukierniczej 05.06.2020 KLASA 2GS – p. B. Leszczyńska

Technologie piątek II GS

Technologie piątek II GS

Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem 05.06.2020 KLASA 1ghg, 1ghp, 2gs, 3gs,  3gh (kucharze) – p. B. Lewińska

Ocena towaroznawcza i zastosowanie mąki w produkcji kulinarnej:

Prezentacja mąka (

Historia KLASY 2 – p. D. Gendek

HISTORIA – KLASA II – POLSKA PO 1989 ROKU

HISTORIA – KLASA II – POLSKA DROGA DO WOLNOŚCI

Działalność gospodarcza 02-04.06.2020 – p. M. Brzeźniak

Zagadnienia z działalności gospodarczej 02-04.06.2020 Tydzień B

Wychowanie fizyczne 04.06.2020 KLASA 3F, 2GS – p. R. Wankiewicz w zastępstwie za p. M. Roszczyniała

klasa 3 f i 2 gs 4.06

Wychowanie fizyczne 05.06.2020 KLASA 3 ME – p. M. Adamczyk

WF 05.06.2020 B 3 ME LEKCJA DODATKOWA

Wychowanie fizyczne 04.06.2020 KLASA 3 WZ i 3 ME – p. M. Adamczyk

WF 04.06.2020 B 3 WZ i 3 ME LEKCJA DODATKOWA

Język polski 04.06.2020 KLASA 3GH – p. A. Wika

Pomyśl o drugim człowieku. E. Stachura, Człowiek człowiekowi. Kl. 3 GH

Język polski 04.06.2020 KLASA 3ME – p. A. Wika

Muzyka manifestem młodego pokolenia

Język polski 04.06.2020 KLASA 2F, 2W – p. W. Przyborska

Zagadnienia z języka polskiego dla klasy 2F, 2W 4.06.2020

Język angielski 03-04.06.2020 KLASA 2ME, 2WZ, 2W (1grupa), 3W (2 grupa) – p. S. Stramowska

klasa II ME, IIWZ, IIW (1grupa) 04.06.2020

Klasa III W (2 grupa) 03.06.2020

Matematyka 04.06.2020 KLASA 2GS – p. K. Wacław

Równania kwadratowe cz.2 – czwartek pierwsza lekcja IIGS

POSTAĆ ILOCZYNOWA FUNKCJI KWADRATOWEJ – czwartek druga lekcja IIGS

KARTKÓWKA_IIGS

Język polski 03.06.2020 KLASA 3W, 3WZ – p. W. Przyborska

Zagadnienia z j. polskiego dla klasy 3W, 3WZ – 03.06.2020

Język polski 03.06.2020 KLASA 2 ME i 2 WZ – p. A. Wika

Mit szklanych domów. S. Żeromski, Przedwiośnie

Końcówki -ą, -om w rzeczownikach

Język polski 03.06.2020 KLASA 2W, 2F – p. W. Przyborska

Zagadnienia z języka polskiego dla klasy 2F, 2W – 03. 06.2020

Język angielski 03.06.2020 KLASA 2W – p. M. Chodorowska

Topic Exercises there is there are

Matematyka 03.06.2020 KLASA wszystkie 3 – p. Z. Mróz 

Lekcja 9

Lekcja 10

Lekcja 11

Technologia wykonywania druków luźnych i opraw 03.06.2020 KLASA 2WZ (introligatorzy) – p. D. Ćwiklińska 

Karta technologiczna1

Karta technologiczna2

Dobór materiałów do produkcji

Karta technologiczna

Opracow_techn_produkcji_obieg_dokument

Wychowanie fizyczne 03.06.2020 KLASA  2F i 3GH – p. R. Wankiewicz

2F I 3GH WF 03.06 BIEG NA 60m

Wychowanie fizyczne 03.06.2020 KLASA 2GS i 3F – p. R. Wankiewicz w zastępstwie za p. M. Roszczyniała

klasa 2 gs I 3 F 03.06

Technologie produkcji cukierniczej 03.06.2020 KLASA 2GS – p. B. Leszczyńska

Technologie sroda II GS

Technologie sroda II GS

Wychowanie fizyczne 03-05.06.2020 KLASA 2ME, 2W-2grupa, 3W – p. P. Zamroczyński

3W, W-f (03.06)

2M,2W,3W- (04.06)

Prezentacja – 04.06

2M,2W,3W- (05.06 )

Wychowanie fizyczne 01-03.06.2020 KLASA 3 ME, 3 WZ – p. M. Adamczyk

WF 01.06.2020 B

WF 02.06.2020 B

WF 03.06.2020 B

Godzina wychowawcza 02.06.2020 KLASA 2F – p. R. Wankiewicz

godz. wych. 2F 02.06

Wychowanie fizyczne 02.06.2020 KLASA 2GS – p. R. Wankiewicz w zastępstwie za p. M. Roszczyniała

klasa 2 gs 2.06

Język polski 02.06.2020 KLASA 3GH – p. A. Wika

Spór pokoleniowy na temat granic wolności. Kl. 3 GH

Język polski 02.06.2020 KLASA 3ME – p. A. Wika

Pisownia partykuły NIE z różnymi częściami mowy

Zapożyczenia w naszym języku

Matematyka 02.06.2020 KLASA 2F, 2WZ – p. K. Wacław

NIERÓWNOŚCI KWADRATOWE-wtorek IIF

POSTAĆ ILOCZYNOWA FUNKCJI KWADRATOWEJ – wtorek IIWZ

Język polski 02.06.2020 KLASA 2F, 2W – p. W. Przyborska

Zagadnienia z j. polskiego dla klasy 2F, 2W

Technologie produkcji cukierniczej 02.06.2020 KLASA 3GS – p. B. Leszczyńska 

Technologie wtorek III GS

Technologie wtorek III GS

Wychowanie fizyczne 02.06.2020 KLASA 2W, 2ME, 3W – p. P. Zamroczyński

W-F, 02.06 – 2M,2W,3W

Wychowanie fizyczne 01.06.2020 KLASA 3GS, 2W, 2WZ – p. T. Kunicki 

Dzień dobry dzisiaj przepisy siatkówki przygotowane przez uczennicę naszej szkoły:

Prezentacja WF

Wychowanie fizyczne 01.06.2020 KLASA 3F, 2GS – p. R. Wankiewicz w zastępstwie za p. M. Roszczyniała

klasa 3 F I 2 GS 1.06

Podstawy przedsiębiorczości 01.06.2020 KLASA 2GS – p. B. Gęborys

Podstawy przedsiębiorczości kl II GS Temat Biznesplan

Podstawy Przedsiębiorczości kl II GS Temat Podstawy działalności gospodarczej

Podstawy Przedsiębiorczości kl II GS Temat Podstawy prawne działalności gospodarczej

Matematyka 01.06.2020 KLASA 2F, 2W – p. K. Wacław

PUNKTY CHARAKERYSTYCZNE PARABPOLI -poniedziałek IIF

POSTAĆ ILOCZYNOWA FUNKCJI KWADRATOWEJ – poniedziałek IIW

ZAGADNIENIA DLA KL. II ME  – PODSTAWY KONSTRUKCJI MASZYN (04.06.2020)

Należy przesłać opracowanie tematu: „Podstawy obróbki skrawaniem – tokarki (toczenie), wiertarki (wiercenie), frezarki (frezowanie), szlifierki (szlifowanie). W opracowaniu opisujemy zasadę działania urządzenia i narzędzia skrawającego.

https://www.youtube.com/watch?v=2mhc-RcV20o

https://www.youtube.com/watch?v=Z1Nq2tylK_Q

https://www.youtube.com/watch?v=Ew2HG1xC8pk

https://www.youtube.com/watch?v=Q5z-j22qEJ4

Opracowanie zadania przesyłamy na m.rywak@gmail.com

ZAGADNIENIA DLA KL. III ME  – BUDOWA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH (2 i 3.06.2020)

Zad.1 Docieranie silnika – przesyłamy opracowanie „Dlaczego docieramy silnik po remoncie? Czy nowe silniki też docierać?”

https://www.youtube.com/watch?v=JqD3yC3DhhQ

Zad. 2 Naprawa kół i ogumienia.

https://www.youtube.com/watch?v=iJn5RaCG1W8

https://www.youtube.com/watch?v=SauNz4rD6y8

https://www.youtube.com/watch?v=GQHdZU0wlbg

https://www.youtube.com/watch?v=SCtwmu52AVw

Opracowanie zadania przesyłamy na m.rywak@gmail.com

ZAGADNIENIA DLA KL. III ME – WARSZTAT DIAGNOSTYKI SAMOCHODOWEJ (03.06.2020)

Należy opracować zadanie: „Wymiana rozrządu – prawidłowe ustawienia.”

https://www.youtube.com/watch?v=qbtdHCthm1Y

https://www.youtube.com/watch?v=w4QPdHNSXvA

Opracowanie zadania z dopiskiem WARSZTAT przesyłamy na m.rywak@gmail.com

Wychowanie fizyczne 01.06.2020 KLASA 2F i 3GH – p. R. Wankiewicz

2F i 3GH tydzień B 01.06

Język angielski/ Język angielski zawodowy/ Język angielski w produkcji cukierniczej 01-05.06.2020 KLASY:

Klasa 3GS – Język angielski

Klasa 3GS (kucharze i cukiernicy), 3GH- Język angielski zawodowy/ język angielski w produkcji cukierniczej

Klasa 2GS(grupa kucharzy)- Język angielski zawodowy

Klasa 3ME- Język angielski zawodowy

Wszystkie materiały są również udostępniane na platformie Google Classroom.

Klasa 3ME

Klasy 3GS, 3GH

Klasa 3GS- język angielski

Klasa 2GS

Przepisy ruchu drogowego oraz Budowa pojazdów samochodowych 02.06.2020 KLASA 2ME – p. A. Przygoda

189

190

Zagadnienia z przedmiotu Przepisy ruchu drogowego klasa II ME (02.06.2020)

Zagadnienia z przedmiotu Budowa pojazdów samochodowych klasa II ME 02.06.20

Język polski 01.06.2020 KLASA 3W, 3WZ – p. W. Przyborska

Zagadnienia z j. polskiego na 01.06.2020 dla klasy III W, III WZ

Język polski 01.06.2020 KLASA 2W, 2F – p. W. Przyborska

Zagadnienia z j. polskiego dla klasy II W, II F – 01.06.2020

Technologie produkcji cukierniczej 01.06.2020 KLASA 2GS – p. B. Leszczyńska

Technologie poniedzia_ek II GS

Technologie poniedzia_ek II GS

Technologie produkcji cukierniczej 01.06.2020 KLASA 3GS – p. B. Leszczyńska

Technologie poniedzia_ek III GS

Technologie poniedzia_ek III GS

Wychowanie fizyczne 01.06.2020 KLASA 3W – p. P. Zamroczyński 

01.06- W-f, klasa 3W – materiał na 2h lekcyjne

Język polski 01.06.2020 KLASA 2 ME i 2 WZ – p. A. Wika

Życie codzienne między wojnami

01-05.06.2020 p. M. Hawrył KLASY:

2ME – diagnostyka
2ME- elektrotechnika i elektronika
2ME – wyposażenie elektryczne i elektroniczne
3ME – diagnostyka

https://padlet.com/marekbsz1s/2ME3ME

Zagadnienia dla klas I

Wychowanie fizyczne 01.06.2020 KLASA 1MEP, 1CP, 1FG – p. T. Kunicki 

Dzień dobry dzisiaj przepisy siatkówki przygotowane przez uczennicę naszej szkoły:

Prezentacja WF

Wychowanie fizyczne 29.05.2020 KLASA 1MEg, 1Fg, 1GHg – p. R. Wankiewicz

29.05 1MEg, 1Fg, 1GHg tydz. A

Wychowanie fizyczne 29.05.2020 KLASA 1Wp – p. R. Wankiewicz w zastępstwie za p. M. Roszczyniała

klasa 1 Wp 29.05

Język angielski 28-29.05.2020 KLASA 1MEg (1 grupa), 1 MEp, 1 GHg – p. S. Stramowska

Klasa I MEg (1grupa) 29.05

Klasa IMEp 28.05.2020

Klasa I GHg 28.05

klasa IGHg – Everyday activities QUIZ

Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem – prezentacja dla uczniów w zawodzie kucharz- powtórka – p. B. Lewińska

Obróbka wstępna

Język angielski 29.05.2020 KLASA 1Fp, 1Cp – p. M. Chodorowska 

Topic Prepositions of time

Język angielski 29.05.2020 KLASA 1Fp – p. M. Chodorowska 

Topic Everydayactivities

everyday activities

Język polski 29.05.2020 KLASA 1MEp – p. A. Wika

William Shakespeare – najsłynniejszy dramaturg w dziejach ludzkości. Kl. 1 MEp

Język polski 29.05.2020 KLASA 1Cp, 1Fp, 1Ghp  – p. W. Przyborska

Zagadnienia z j. polskiego na 29.05.2020 dla klasy 1Cp, 1Fp, 1Ghp

Wychowanie fizyczne 29.05.2020 KLASA 1MEg – p. P. Zamroczyński

W-F, 29.05 (1MEg)- Zwody i strzały na bramkę

Edukacja dla bezpieczeństwa 29.05.2020 KLASA 1Wg – p. P. Zamroczyński 

Edukacja dla bezpieczeństwa 1Wg

Wychowanie fizyczne 28.05.2020 KLASA 1Cg, 1Fp, 1Wg – p. M. Adamczyk

WF 28.05.2020 A

Historia 28.05.2020 KLASA  1Cp, 1MEp – p. D. Gendek

RZECZPOSPOLITA OBOJGA NARODÓW

HISTORIA – KULTURA RENESANSOWA W RZECZPOSPOLITEJ

Historia 28.05.2020 KLASA  1Wp, 1GHp, 1Fp – p. D. Gendek

HISTORIA – RZECZPOSPOLITA W CZASACH SASKICH. KULTURA… KLASA IWp, IFp, IGHp,

HISTORIA – RZĄDY STANISŁAWA AUGUSTA PONIATOWSKIEGO

HISTORIA – RZĄDY STANISŁAWA AUGUSTA PONIATOWSKIEGO – KLASA IFp,IGHp, IWp

Historia 28.05.2020 KLASA 1Fg, 1MEg, 1GHg, 1Cg, 1Wg – p. A. Grobelna

W tym tygodniu w ramach dwóch godzin historii przesyłam dwa kolejne tematy lekcji:

 1. Droga do zwycięstwa
 2. Okupowana Polska

Każda z tych lekcji zawiera gotową notatkę, którą należy przepisać do zeszytu ( 2 zdjęcia w załączniku). Dodatkowo proszę, aby zapoznać się ze slajdami i scenariuszem lekcji; Okupowana Polska –  proszę przeczytać treść i zrobić sobie dodatkową notatkę.

Zachęcam do obejrzenia filmu; KATYŃ

https://www.youtube.com/watch?v=adXzCmH0Li0

UWAGA ! Brak ocen – osoby, które do dzisiaj nie przesłały żadnych zadań muszą się liczyć z nieklasyfikacją, a ponieważ roczna klasyfikacja została przedłużona do 12 czerwca 2020 r. czekam jeszcze na Wasze prace !!!

1) Okupowana Polska

IMG_20200527_144812302

IMG_20200527_144629673

IMG_20200527_144457328

IMG_20200527_143303226

Geografia 28.05.2020 KLASA 1Wg, 1Wp, 1MEp, 1GHp, 1Fp – p. M. Brzeźniak 

Geografia 28.05.2020

Wychowanie fizyczne 28.05.2020 – godziny lekcyjne do odrobienia z podstawy programowej – KLASA 1MEg i 1Fg  – p. R. Wankiewicz

godziny do odrobienia 1MEg i 1Fg 28.05

Wychowanie fizyczne 28.05.2020 KLASA 1Wp i 1Ghp – p. R. Wankiewicz w zastępstwie za p. M. Roszczyniała

Klasa 1 GHP I 1 Wp 28.05

Język polski 28.05.2020 KLASA 1Fp,1Ghp – p. W. Przyborska

Zagadnienia z j. polskiego dla klasy 1Fp,1Ghp – 28.05.2020

1

Język angielski 28.05.2020 KLASA 1 Cp – p. M. Chodorowska

Topic Everydayactivities

everyday activities

Język angielski 28.05.2020 KLASA 1Fp – p. M. Chodorowska

TOPIC Possessive ‚s

Godzina wychowawcza 28.05.2020 KLASA 1MEg – p. R. Wankiewicz

godz_wych 28.05 1MEg

Wychowanie fizyczne 28.05.2020 KLASA 1MEg, 1Fg i 1Ghg – p. R. Wankiewicz

Stretching 28.05 tydzień A

Matematyka 29.05.2020 KLASA 1GHp, 1MEp, 1Cp, 1Wp – p. K. Wacław

PRZESUWANIE WYKRESU WZDŁUŻ OSI OY – piątek pierwsza lekcja IGHp

PRZESUWANIE WYKRESU WZDŁUŻ OSI OX-piątek druga lekcja IGHp

PRZESUWANIE WYKRESU WZDŁUŻ OSI OY – piątek pierwsza lekcja IMEp

PRZESUWANIE WYKRESU WZDŁUŻ OSI OX-piątek druga lekcja IMEp

SYMETRIA WYKRESU WZGLĘDEM OSI OX LUB OY-piątek ICp

SYMETRIA WYKRESU WZGLĘDEM OSI OX LUB OY-piątek IWp

Matematyka 28.05.2020 KLASA 1Cp, 1Wp – p. K. Wacław

PRZESUWANIE WYKRESU WZDŁUŻ OSI OX-czwartek IWp

PRZESUWANIE WYKRESU WZDŁUŻ OSI OX-czwartek ICp

Język polski 28.05.2020 KLASA 1Cg, 1Fg, 1GHg – p. A. Wika

Stylizacja językowa

Wyposażenie i zasady bezpieczeństwa w gastronomii 28.05.2020 KLASA dla zawodu: kucharz – p. B. Lewińska 

Lekcja obejmuje zakres całego działu UKŁAD FUNKCJONALNY ZAKŁADU GASTRONOMICZNEGO i elementy rysunku zawodowego.

UKŁAD FUNKCJONALNY ZAKŁADÓW GASTRONOMICZNYCH

Kompetencje społeczne 28.05.2020 KLASA 1MEg 0 p. M. Grembocka

Kompetencje społeczne – Rozwiązywanie problemów

Rozwiązywanie problemów – prezentacja

Technologie produkcji cukierniczej 28.05.2020 KLASA 1Cp, 1Cg – p. B. Leszczyńska

Technologie czwartek I Cp i I Cg

Technologie czwartek I Cp

Technologie czwartek I Cg

Wychowanie fizyczne 26.05.2020 KLASA 1MEg (2 grupa) – p. P. Zamroczyński

W-F, 28.05 (1Meg)- Prowadzenie piłki

Edukacja dla bezpieczeństwa 25-29.05.2020 KLASA 1Fg, 1GHg, 1MEg (materiał na 2 godziny lekcyjne) – p. P. Zamroczyński

Edb (1Fg, 1GHg, 1Meg) – instrukcja 28.05

Edb – karta pracy

Wychowanie fizyczne 26-26.05.2020 KLASA 1Fp, 1Wg, 1Cg – p. M. Adamczyk

WF 27.05.2020 A

WF 26.05.2020 A

Język angielski 25-29.05.2020 KLASA 1Fg (2 grupa), 1MEg – p. K. Armknecht-Michalewska

j.ang. 2 gr. 1Fg, 1MEg_25-29.05.

Język angielski 25-29.05.2020 KLASA 1GHp, 1Wp – p. K. Armknecht-Michalewska

j.ang.1GHp, 1 Wp_ 25-29.05.

Język angielski 25-29.05.2020 KLASA 1Wg – p. K. Armknecht-Michalewska

1 Wg j.ang. 25-29.05.

Wychowanie fizyczne 26-27.05.2020 KLASA 1MEP, 1CP, 1FG – p. T. Kunicki

Dzień dobry dzisiaj przepisy piłki ręcznej przygotowane przez uczennicę naszej szkoły:

wf

Język polski 27.05.2020 KLASA 1MEp – p. A. Wika

Z pamiętnika polskiego szlachcica, czyli Fraszki Jana Kochanowskiego

Język polski 27.05.2020 KLASA 1Cp, 1Fp, 1Ghp – p. W. Przyborska

Zagadnienia z j polskiego dla klasy 1Cp, 1Fp, 1Ghp na 27.05.2020

1

2

Język angielski 27.05.2020 KLASA 1MEp – p. S. Stramowska

Klasa I MEp 27.05

Język angielski zawodowy 27.05.2020 KLASA 1Fp, 1Fg – p. S. Stramowska

klasa IFp ang. zaw. 27.05.

klasa IFg ang. zaw. 27.05.

Matematyka 27.05.2020 KLASA 1Fp – p. K. Wacław

SYMETRIA WYKRESU WZGLĘDEM OSI OX LUB OY-środa IFp

Wychowanie fizyczne 27.05.2020 KLASA 1GHp, 1Wp – p. R. Wankiewicz w zastępstwie za p. M. Roszczyniała

Klasa 1GHp i 1Wp 27.05

Język polski 27.05.2020 KLASA 1Cg, 1Fg, 1GHg – p. A. Wika 

Cechy dramatu szekspirowskiego

Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem 27.05.2020 KLASA 1 (kucharze) – p. B. Lewińska

sery

OCENA TOWAROZNAWCZA MLEKA nr2

Kompetencje społeczne 27.05.2020 KLASA 1MEp – p. J. Pisarska

Zadanie: zapoznać się z informacjami o asertywności (ciąg dalszy) , napisać asertywne odpowiedzi i odesłać do p. Pisarskiej.

Asertywność cz.druga kl. 1MEp

ASERTYWNOŚĆ-odpowiedzi

Technika w produkcji cukierniczej 27.05.2020 KLASA 1Cg – p. B. Leszczyńska

Technika środa I Cg

Technika środa I Cg

Technika w produkcji cukierniczej 27.05.2020 KLASA 1Cp – p. B. Leszczyńska

Technika środa I Cp

Technika I Cp środa

EDB 27.05.2020 KLASA 1Cp, 1Fp, 1GHp, 1Wp, 1GHp – p.Rabiej 

URAZY TERMICZNE

ZAGROŻENIA TERORYSTYCZNE.pptx

Język polski 25-29.05.2020 KLASA 1Wg, 1Wp, 1MEg, – p. K. Fojuth

Kochani.

Oto najnowsze zagadnienia. Mam nadzieję, że czujecie się dobrze .  Wierzę, że wkrótce się spotkamy.

Zagadnienia dla klasy I Wg i I Meg

1.       Zapoznanie się z życiorysem Ignacego Krasickiego.

2.       „Ucząc bawić, wzruszać”. Dydaktyzm polskiego oświecenia .

3.       Kultura języka w zawodzie.

4.       Błędy językowe.

Zadanie: Wymień 10 rzeczowników charakteryzujących zawód , w którym się uczysz.

np. Fryzjerzy ( fryzjerka, salon, klient, włosy, strzyżenie, lakierowanie, farbowanie, itp.)

Zagadnienia dla klasy I Wp

1.       Związek bardzo zgodny. Formy i funkcje rzeczownika i przymiotnika.

2.      Kultura języka w zawodzie.

3.      Teatr i sztuka baroku.

4.       Ważne tematy w literaturze barokowej.

Zadanie: Wymień 10 rzeczowników charakteryzujących zawód , w którym się uczysz.

np. Fryzjerzy ( fryzjerka, salon, klient, włosy, strzyżenie, lakierowanie, farbowanie, itp.)

Odpowiedzi proszę kierować na mail j.polski_kf@wp.pl

Z serdecznością:

Katarzyna Fojuth

Język polski 26.05.2020 KLASA 1Cp, 1Fp, 1GHp p. W. Przyborska

Zagadnienia z j. polskiego dla klasy 1Cp, 1Fp, 1Ghp – 26.05.2020

Język polski dla uczniów z Ukrainy – p. W. Przyborska

Zagadnienia z j. polskiego dla uczniów z Ukrainy klasy 1Cp, 1Fp, 1Ghp

2

1

Język angielski 26.05.2020 KLASA 1GHg – p. S. Stramowska

Klasa I GHg 26.05

Wychowanie fizyczne 26.05.2020 KLASA 1Wp – p. R. Wankiewicz w zastępstwie za M. Roszczyniała

Klasa 1 Wp 26.05

Matematyka 26.05.2020 KLASA 1GHp, 1Fp, 1Wp – p. K. Wacław

ODCZYTYWANIE WŁASNOŚCI FUNKCJI — wtorek IGHp

PRZESUWANIE WYKRESU WZDŁUŻ OSI OY – wtorek pierwsza lekcja IFp

PRZESUWANIE WYKRESU WZDŁUŻ OSI OX-wtorek druga lekcja IFp

PRZESUWANIE WYKRESU WZDŁUŻ OSI OY – wtorek IWp

Uwaga uczniowie klasy 1Cp! Informacja dotycząca zajęć z matematyki u p. Wacław z poniedziałku: zmieniono treść drugiej lekcji, proszę o ponowne zapoznanie
się z aktualnym zadaniem:

PRZESUWANIE WYKRESU WZDŁUŻ OSI OY – poniedziałek druga lekcja ICp (2)

Język polski 26.05.2020 KLASA 1Cg, 1Fg, 1GHg i 1MEp – p. A. Wika

Polszczyzna bez tajemnic. Częste błędy językowe

Język angielski 26.05.2020 KLASA 1Cp – p. M. Chodorowska

TOPIC Possessive ‚s

Wychowanie fizyczne 26.05.2020 KLASA 1MEg, 1Ghg, 1 Fg – p. R. Wankiewicz

Tydzień A 26.05

Matematyka 25-29.05.2020 – p . Z. Mróz

Lekcja 13

Lekcja 14

Lekcja 15

Lekcja 16

ZAD. DOM. 25.05

Technologie produkcji cukierniczej 26.05.2020 KLASA 1Cg, 1 Cp – p. B. Leszczyńska

Technologie wtorek I Cp

Technologie wtorek I Cp

Technologie wtorek I Cg

Technologie wtorek I Cg

Technika w produkcji cukierniczej 26.05.2020 KLASA 1Cg, 1 Cp – p. B. Leszczyńska

Technika wtorek I Cg

Technika wtorek I Cg

Technika wtorek I Cp

Technika I Cp wtorek

Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem 26.05.2020 dla klas 1, a POWTÓRKA dla klas 2 i 3 (kucharze)

OCENA TOWAROZNAWCZA MLEKA I ZASTOSOWANIE W PRODUKCJI GASTRONOMICZNEJ

Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem 26.05.2020 POWTÓRKA KLASY 1, 2, 3 (kucharze)

Temat: Obróbka wstępna warzyw ziemniaków grzybów i owoców.

Obróbka wstępna

Wychowanie fizyczne 26.05.2020 KLASA 1MEg – p. P. Zamroczyński

W-f, klasa 1MEg – 26.05 zadania

EDB 26.05.2020 KLASA 1Cg – p. P. Zamroczyński

Edb, 1Cg – instrukcja 26.05

Edb, 1Cg – karta pracy 26.05

Wychowanie fizyczne 26.05.2020 KLASA 1GHp i Wp – p. R. Wankiewicz w zastępstwie za p. M. Roszczyniała

25.05-Tabata

25 – 29.05.0202 Link obowiązuje: 1MEp – rysunek techniczny; 3ME – elektromechanicy; 1MEp, 1MEg – elektrotechnika i elektronika; 1Fp, 1Cg, 1Fg gr1 – informatyka

https://padlet.com/marekbsz1s/tydzenA

Wychowanie fizyczne 25.05.2020 KLASA 3WZ, lekcja dodatkowa – p. M. Adamczyk

WF 25.05.2020 B 3 WZ LEKCJA DODATKOWA

Język angielski zawodowy, Język angielski 25.05.2020 KLASA 1Fg (j.ang. zawodowy), 1MEp, 1MEg pierwsza grupa (j.ang) – p. S. Stramowska 

Klasa IMEp 25.05

klasa IFg ang. zaw. 25.05

Klasa IMEg (1grupa) 25.05

Matematyka 25.05.2020 KLASA 1Cp, 1Wp, 1MEp, 1Fp, 1GHp – p. K. Wacław

PRZESUWANIE WYKRESU WZDŁUŻ OSI OY – poniedziałek druga lekcja ICp (2)

ODCZYTYWANIE WŁASNOŚCI FUNKCJI —poniedziałek pierwsza lekcja ICp

PRZESUWANIE WYKRESU WZDŁUŻ OSI OY – poniedziałek druga lekcja ICp (2)

ODCZYTYWANIE WŁASNOŚCI FUNKCJI —poniedziałek IWp

MONOTONICZNOŚĆ FUNKCJI-poniedziałek pierwsza lekcja IMEp

ODCZYTYWANIE WŁASNOŚCI FUNKCJI poniedziałek druga lekcja IMEp

ODCZYTYWANIE WŁASNOŚCI FUNKCJI — poniedziałek IFp

MONOTONICZNOŚĆ FUNKCJI-poniedziałek IGHp

Język polski 25.05.2020 KLASA 1Cg, 1Fg, 1GHg – p. A. Wika

Ideał władcy. W. Szekspir, Makbet

Geografia i Podstawy przedsiębiorczości 25 – 29.05.2020 KLASA 1Cp (geografia i podstawy przedsiębiorczości), 1Cg, 1Fg, 1MEg, 1GHg (geografia) – p. B. Gęborys

Geografia kl I Fg Temat Wyżywienie na świecie

Geografia kl I Cg Temat Dysproporcje w rozwoju gospodarczym państw na świecie

Geografia kl I Fg Temat Dysproporcje w rozwoju gospodarczym państw na świecie

Geografia kl I Cg Podsumowanie wiadomości z działu Globalna gospodarka

Język angielski, Język angielski zawodowy 25 – 29.05.2020 KLASA 1Fg (I grupa), 1Cg (I grupa), 1GHp (kucharze), 1GHg (kucharze) – p. K. Kunikowska 

Klasy 1Fg, 1Cg

Klasa 1GHp

Klasa 1GHg

Podstawy przedsiębiorczości 25.05.2020 KLASA 1GHp, 1Wp,  1MEp, 1Fp – p. K. Ciemianiak

Proszę obejrzeć ww. prezentacje. 3 i 4 polecam wyłącznie tym osobom, które pisały mi o cłach w kontekście VAT.
Napisanie pracy na jeden z ww. tematów(temat i treść dowolne) na 1 stronę A4, to obecnie jedyny sposób, na podniesienie oceny.

https://swiat-prezentacji.pl/prezentacja/banknoty-polskie-przed-nominacja-w-1995-roku

https://swiat-prezentacji.pl/prezentacja/marketing-1

https://swiat-prezentacji.pl/prezentacja/cla
https://swiat-prezentacji.pl/prezentacja/dlug-celny-i-operacje-uprane
https://swiat-prezentacji.pl/prezentacja/przychody-i-koszty-dzialalnosci

https://swiat-prezentacji.pl/prezentacja/wplyw-polityki-monetarnej-na-gospodarke-kraju
Język polski 25.05.2020 KLASA 1Cp, 1Fp, 1GHp – p. W. Przyborska

Zagadnienia z j. polskiego dla klasy 1Cp, 1Fp, 1GHp – 25.05.2020

1

IMG_20200524_185408_resized_20200524_065729419

Kompetencje społeczne 25.05.2020 KLASA 1MEp – p. J. Pisarska

Asertywność – proszę zapoznać się z tekstem

Technologia wykonywania druków luźnych i łączonych 25.05.2020 KLASA 1Wg, 1Wp (introligator) – p. D. Ćwiklińska 

25V_Zagad_kl_IWg_IWp_introligator

BARWY BEZPIECZEŃSTWA

znaki nakazu

znaki droga ewakuacji

znaki zakazu

znaki p_poż

znaki ostrzegawcze

25 – 29.05.0202 Link obowiązuje: 3ME – elektromechanicy, 1MEp – rysunek techniczny, 1MEp, 1MEg – elektrotechnika i elektronika, 1Fp, 1Fg gr.1, 1Cg – informatyka – p. M. Hawrył

https://padlet.com/marekbsz1s/tydzenA

Technologie produkcji cukierniczej 25.05.2020 KLASA 1Cg – p. B. Leszczyńska 

Technologie poniedzia_ek I Cg

Technologie poniedzia_ek I Cg

Informatyka 25.05.2020 KLASY 1Wp, 1Wg, 1MEp, 1MEg, 1Cp, 1GHp, 1GHg, 1Fg – p. K. Hryń

Prezentacja2

EDB 25.05.2020 KLASY wszystkie po podstawówce – p. S. Rabiej

ZAGROŻENIA TERORYSTYCZNE.pptx

URAZY TERMICZNE

Rysunek zawodowy 26.05.2020 KLASA 1MEg – p. A. Przygoda

Zagadnienia z przedmiotu rysunek zawodowy klasa I MEg 26.05.20

test

BHP 26.05.2020 KLASA 1MEp, 1 MEg – p. A. Przygoda

Zagadnienia z przedmiotu BHP klasa IMEp 26.05.20

Zagadnienia z przedmiotu BHP klasa IMEg 26.05.20

20200524_144733

20200524_145225

20200524_144632

Budowa pojazdów samochodowych 27.05.2020 KLASA 1MEg, 1MEp – p. A. Przygoda

Zagadnienia z przedmiotu Budowa pojazdów samochodowych klasa I MEg(27.05.2020)

Zagadnienia z przedmiotu Budowa pojazdów samochodowych klasa I MEp(27.05.2020)

184

185

Chemia 25.05.2020 KLASY wszystkie po gimnazjum – p. R. Stanek 

Model

Część III – chemia – 1Cg

Część III – chemia – 1Fg

Część III – chemia – 1GHg

Część III – chemia – 1MEg

Część III – chemia – 1Wg

Zagadnienia dla klas II i III 

Wychowanie fizyczne 28-29.05.2020 LEKCJE DODATKOWE KLASA 3WZ – p. M. Adamczyk

WF 28.05.2020 B 3 WZ LEKCJA DODATKOWA

WF 29.05.2020 B 3 WZ LEKCJA DODATKOWA

Wychowanie fizyczne 26-27.05.2020 KLASA 3GS, 2W, 2WZ – p. T. Kunicki

Dzień dobry dzisiaj przepisy piłki ręcznej przygotowane przez uczennicę naszej szkoły:

wf

Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem 27.05.2020 KLASY 2 i 3 (kucharze) – p. B. Lewińska 

sery

OCENA TOWAROZNAWCZA MLEKA nr2

Wychowanie fizyczne 26-27.05.2020 LEKCJE DODATKOWE KLASA 3 WZ – p. M. Adamczyk

WF 26.05.2020 B 3 WZ LEKCJA DODATKOWA

WF 27.05.2020 B 3 WZ LEKCJA DODATKOWA

Fizyka – p. D. Kadac

Pierwsze praca:
Rozwiązać 10 zadań na egzamin czeladniczy w zależności od zawodu które nie były przerabiane na lekcji. Zadania znajdują się na stronie izby rzemieślniczej.
Druga praca:
Zadanie 1 z strony 129 z podręcznika
Oblicz długość fali materii związanej z człowiekiem o masie 50 kg poruszającym się z prędkością 6 km/h.

Język angielski 26.05.2020 KLASA 3GH, 3WZ – p. M. Chodorowska – lekcje zaległe

practical english – ex

Język angielski 22.05.2020 KLASA 3W, 3GH – p. M. Chodorowska

practical english going home

Język angielski 22.05.20202 KLASA 3w (2 grupa), 2ME, 2WZ, 2W (1 grupa) – p. S. Stramowska 

Klasa III W (2 grupa) 22.05.2020

II ME, II WZ, II W (1 grupa) 22.05.2020

Język angielski 22.05.2020 KLASA 2W – p. M. Chodorowska 

Topic there is thereare

Matematyka 22.05.2020 KLASA 2W, 2WZ – p. K. Wacław

Równania kwadratowe cz.2 – piątek IIWZ

Równania kwadratowe cz.2 – piątek IIW

Doradztwo Zawodowe 22.05.2020 KLASA 2ME – p. W. Przyborska

Zagadnienia z Doradztwa Zawodowego dla klasy 2ME

1

2

Wychowanie fizyczne 22.05.2020 KLASA 2F, 3GH – p. R. Wankiewicz

22.05 2F, 3GH tydz. B

Działalność gospodarcza 19-21.05.2020 KLASA 2 GS, 3GH – 3GS (grupa wtorek + czwartek) – p. M. Brzeźniak

Zagadnienia z działalności gospodarczej 19.21.05.2020 Tydzień B

Język polski 22.05.2020 KLASA 3ME – p. A. Wika

Błędy językowe z imiesłowami

Technologie produkcji cukierniczej 22.05.2020 KLASA 2GS – p. B. Leszczyńska

Technologie II GS piątek

Piątek II GS technologie

Technika w produkcji cukierniczej 22.05.2020 KLASA 2GS – p. B. Leszczyńska

Piątek II GS technika

Technika II GS piątek

Historia 22.05.2020 KLASY 2 – p. D. Gendek

HISTORIA KLASA IIME,IIW,IIWZ,IIF, IIME – RZĄDY EDWARDA GIERKA

HISTORIA KLASA IIME, IIWZ,IIW, IIF, IIGS – MAŁA STABILIZACJA

Wychowanie fizyczne 22.05.2020 KLASA 2W, 2ME, 3W – p. P. Zamroczyński 

22.05 – 2M,2W,3W

Matematyka 22.05.2020 KLASA 2ME – p. K. Wacław

POSTAĆ KANONICZNA I OGÓLNA FUNKCJI KWADRATOWEJ – lekcja pierwsza w piątek IIME

RÓWNANIA KWADRATOWE-lekcja druga w piątek IIME

Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem 22.05.2020 KLASA 2GS , 3GS, 3GH (kucharze) – p. B. Lewińska

Owoce morza )))

Wyposażenia i zasad bezpieczeństwa w gastronomii 22.05.2020 KLASA 2GS , 3GS, 3GH (kucharze) – p. B. Lewińska

Metody utrwalania żywnośc-prezentacja

Wiedza o społeczeństwie 21.05.2020 KLASA 3F, 3ME, 3GH, 3GS, 3W, 3WZ- p. A. Grobelna

W tym tygodniu w ramach dwóch godzin WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE przesyłam dwa kolejne tematy lekcji:

 1. Podstawowe prawa obywatela w Urzędzie.
 2. Dochodzimy swoich praw.

Każda z tych lekcji zawiera 2 zdjęcia z podręcznika, które należy przeczytać i zapisać najważniejsze kwestie do zeszytu – nie wysyłajcie mi notatek, są one tylko dla Was. W tym tygodniu dydaktycznym nie będzie żadnej pracy na ocenę, jest jeszcze sporo osób zaległościami z poprzednich tygodni.

IMG_20200519_075511498

IMG_20200519_075518986

IMG_20200519_075257071

IMG_20200519_075306026

Wychowanie fizyczne 21.05.2020 KLASA 2F, 3GH – p. R. Wankiewicz – dodatkowe materiały do zrealizowania 

godziny do odrobienia 2f, 3GH 21.05

Wychowanie fizyczne 21.05.2020 KLASA 2F, 3GH – p. R. Wankiewicz

tydz. B 21.05 2F i 3GH

Wychowanie fizyczne 21.05.2020 KLASA 2GS, 3F – w zastępstwie p. R. Wankiewicz za p. M. Roszczyniała

Klasa 2 GS I 3 F 21.05

Język angielski 21.05.2020 KLASA 3WZ, 3F – p. M. Chodorowska

practical english going home

Język polski 21.05.2020 KLASA 3W, 3WZ – p.W. Przyborska

1

2

Zagadnienia dla klasy 3W

Język polski 21.05.2020 KLASA 3 ME – p. A. Wika

Pomyśl o drugim człowieku. Wiersz Edwarda Stachury Człowiek człowiekowi

Język polski 21.05.2020 KLASA 3GH – p. A. Wika

Pisownia wyrazów z ch i h. Kl. 3GH

Język polski 21.05.2020 KLASA 2 ME, 2 WZ – p. A. Wika

Folklor w opowiadaniu Marii Dąbrowskiej Na wsi wesele

Pisownia wielką i małą literą

Matematyka 21.05.2020 KLASA 2GS – p. K. Wacław

POSTAĆ KANONICZNA I OGÓLNA FUNKCJI KWADRATOWEJ – lekcja pierwsza w czwartek IIGS

RÓWNANIA KWADRATOWE-lekcja druga w czwartek IIGS

Wychowanie fizyczne 21.05.2020 KLASA 2ME, 3W, 2W-2grupa – p. P. Zamroczyński

21.05 – 2M,2W,3W.docx

Matematyka 18-22.05.2020 – p. Z. Mróz

zad.dom. 18.05. – poprawione

Lekcja 6,7,8

Wychowanie fizyczne 20.05.2020 KLASA 3 ME, 3WZ – – p. A. Adamczyk 

WF 20.05.2020 B

Godzina wychwawcza 20.05.2020 KLASA 2ME – p. R. Wankiewicz w zastępstwie za M. Roszczyniała

Godzina wychowawcza klasa 2ME 20.05

Język polski 20.05.2020 KLASY 3W, 3WZ – p. W. Przyborska

Zagadnienia dla klasy 3W,3WZ z j. polskiego

Język polski 20.05.2020 KLASY 2F, 2W – p. W. Przyborska

Zagadnienia z j. polskiego dla klasy 2F,2W

Wyposażenie i zasady bezpieczeństwa w gastronomii 20.05.2020 KLASA 2GS , 3GS, 3GH – p. B. Lewińska

! P_GMPGHP_-_Przetwórstwo_-higiena

temat: Higiena produkcji w zakładach gastronomicznych.

Polecenie: Materiał pomocny w przygotowaniu do egzaminu czeladniczego- proszę się zapoznać

Wyposażenie i zasady bezpieczeństwa w gastronomii 20.05.2020 KLASA 2GS , 3GS, 3GH – p. B. Lewińska

HACCPprzewodnik

temat: Wdrażanie zasad GMP/GHP i systemu HACCP w zakładach żywienia zbiorowego.

Polecenia: proszę o zapoznanie się z rozdziałami 4 i 5

Język angielski 20.05.2020 KLASA  3W (2grupa) oraz 2ME, 2WZ, 2W (1grupa) – p. S. Stramowska 

Klasa III W (2 grupa) 20.05.2020

II ME, II WZ, II W (1 grupa) 20.05.2020

The house

Air travel

Język polski 20.05.2020 KLASA 2ME, 2WZ – p. A. Wika

Polszczyzna bez tajemnic. Jak ułożyć pisemne życzenia

Wychowanie fizyczne 20.05.2020 KLASA 2GS, 3F – p. R. Wankiewicz w zastępstwie za M. Roszczyniała

Klasa 2 GS I 3 F 20.05

Język angielski zawodowy 18-22.05.2020 KLASA 3F – p. K. Armknecht – Michalewska

j.ang.zaw.3F_18-22.05

Język angielski zawodowy 18-22.05.2020 KLASA 2F – p. K. Armknecht – Michalewska

j.ang.zaw.2F_18-22.05

Język angielski 18-22.05.2020 KLASA 3ME – p. K. Armknecht – Michalewska

J.ang. 3ME_18-22.05

Język angielski 18-22.05.2020 KLASA 2GS, 2F – p. K. Armknecht – Michalewska

J.ang.ogolny_ 2GS, 2 F_ 18-22.05

Technologie produkcji cukierniczej 20.05.2020 KLASA 2GS – p. B. Leszczyńska

Technologie II GS sroda

Sroda II GS technologie

Technologia wykonywania druków luźnych i łączonych 20.05. 2020 KLASA 2WZ (introligator) – p. D. Ćwiklińska

20V_IIWz

Charakter_mater_okladkowych

Charakter_mater_łączących

Wychowanie fizyczne, klasa 3W- zajęcia dodatkowe (20.05.2020) – p. P. Zamroczyński

W-F , 3W lekcja- 20.05.2020

Wychowanie Fizyczne 19.05.2020 B KLASA 3 ME i WZ – p. M. Adamczyk

WF 19.05.2020 B

Zagadnienia dla klasy II ME i III ME- p. Mirosław Rywak

ZAGADNIENIA DLA KL. II ME  – PODSTAWY KONSTRUKCJI MASZYN (21.05.2020)

Należy przesłać opracowanie tematu: „Pomiary warsztatowe – suwmiarka, mikrometr, czujnik zegarowy – budowa, zasada pomiaru, przykłady”.

https://www.youtube.com/watch?v=_axowTeRTeo

https://www.youtube.com/watch?v=eMCTtOe74U8

https://www.youtube.com/watch?v=VRg6WdfyTMs

Opracowanie zadania przesyłamy na m.rywak@gmail.com

ZAGADNIENIA DLA KL. III ME  – BUDOWA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH (19 i 20.05.2020)

Zad. 1 Należy opisać na czym polegają naprawy osi, zawieszeń, amortyzatorów.

Pomocne filmy:

https://www.youtube.com/watch?v=axopsO0AwfU

https://www.youtube.com/watch?v=OHLf12ldh2E

https://www.youtube.com/watch?v=Dzo0CWCNT24

Zad. 2 Należy opisać na czym polegają  naprawy kadłubów i głowicy silnika.

Pomocne filmy:

https://www.youtube.com/watch?v=RyvHUDE5TiQ

https://www.youtube.com/watch?v=ugZF0IKVSUQ

https://www.youtube.com/watch?v=fEBB-e5-tiE

Zad. 3 Należy opisać na czym polegają naprawy układów chłodzenia.

Pomocne filmy:

https://www.youtube.com/watch?v=K42JQvkqc0k

https://www.youtube.com/watch?v=eDuoNwoWEns

Opracowanie zadania przesyłamy na m.rywak@gmail.com

ZAGADNIENIA DLA KL. III ME – WARSZTAT DIAGNOSTYKI SAMOCHODOWEJ (20.05.2020)

Należy opracować zadanie: Lokalizacja wycieku oleju w silniku.

https://www.youtube.com/watch?v=Iw_W4xPHdVE

https://www.youtube.com/watch?v=MiJo7dF7-_s

Opracowanie zadania z dopiskiem WARSZTAT przesyłamy na m.rywak@gmail.com

Wychowanie Fizyczne klasa 2F i 3GH streching statyczny i dynamiczny – p. R. Wankiewicz

2f, 3gh streching róznica

Wychowanie fizyczne klasa 2ME, 3W, 2W-2grupa (19.05.2020) – p. P. Zamroczyński

Lekcja nr 1 – Lekkoatletyka (prezentacja)

Lekcja nr 2 – Lekkoatletyka (prezentacja)

W-F -Instrukcja dla uczniów (19.05.2020)

Wychowanie fizyczne – p. M. Roszczyniała ( w zastępstwie za p. R. Wankiewicz)

Klasa 2 GS I 3 F 19.05

Język angielski 2w – p. M. Chodorowska

the house -vocabulary

Topic the house

Zagadnienia III W (2grupa) oraz IIWZ – język angielski – p. S.  Stramowska

Klasa II WZ 19.05.2020

Klasa III W (2 grupa) 19.05.2020

Zagadnienia z j. polskiego dla klasy 2F, 2W – p. W. Przyborska

Zagadnienia z j. polskiego dla klasy 2F, 2W-1

Język polski – kl. 3 GH – p. A. Wika

Szczęście na dłoni. Spotkanie z wierszem M. Czapińskiej. Kl. 3 GH

Język polski – kl. 3 ME – p. A. Wika

Spór pokoleniowy na temat granic wolności. Tango S. Mrożka.

Wielką czy małą literą – pisownia tytułów

Prezentacja z technologii gastronomicznej z towaroznawstwem, temat: SOSY – p. B. Lewińska

SOSY-materiał dla klas 3gs i 3gh w zawodzie kucharz

SOSY Adrian

Technologie III GS wtorek – p. B. Leszczyńska

Technologie III GS wtorek

Wtorek III GS technologie

Wychowanie Fizyczne 18.05.2020 B KLASA 3 ME, 3 WZ – p. M. Adamczyk

WF 18.05.2020 B

Zagadnienia na ten tydzień z języka angielskiego/ języka angielskiego zawodowego/ języka angielskiego w produkcji cukierniczej- p. K. Kunikowska

Klasa 3GS – Język angielski

Klasa 3GS (kucharze i cukiernicy), 3GH- Język angielski zawodowy/ język angielski w produkcji cukierniczej

Klasa 2GS(grupa kucharzy)- Język angielski zawodowy

Klasa 3ME- Język angielski zawodowy

Wszystkie materiały są również udostępniane na platformie Google Classroom.

2GS

3GS-język angielski

3ME

Klasy 3GS, 3GH

Godzina Wychowawcza 2F – p. R. Wankiewicz

Lekcje z temidą godz. wych.

Zagadnień dla klasy II Wz  uczniów w zawodzie introligator, przedmioty „Technologia wykonywania druków luźnych i łączonych” oraz Maszyny i urządzenia…” – p. D. Ćwiklińska

Charakter_Farby i lakiery

DOKUMENTACJA TECHNICZNO

Wychowanie fizyczne dla klas 2gs i 3f – p.M. Roszczyniała ( w zastępstwie p. R. Wankiewicz) 

18.05-Tabata

Zagadnienia z języka angielskiego klasa II ME i II W(1grupa) – p. S. Stramowska

klasa II ME 18.05

klasa II W (1grupa) 18.05

Zagadnienia dla klasy 2W, 2F z języka polskiego – p. W. Przyborska

1 2

Zagadnienia z j. polskiego dla klasy 3W, 3WZ

Zagadnienia dla klasy 2W, 2F z języka polskiego – p. W. Przyborska

Zagadnienia dla klasy 2W,2F z języka polskiego

Budowa pojazdów samochodowych oraz Przepisy ruchu drogowego II ME (18.05,2020) – p. A. Przygoda 

164

165

166

167

168

Zagadnienia z przedmiotu Budowa pojazdów samochodowych klasa II ME 19.05.20

Zagadnienia z przedmiotu Przepisy ruchu drogowego klasa II ME 19.05.20

Technologie II GS (18.05.2020) poniedziałek – p.B. Leszczyńska

Poniedziałek II GS technologie

Technologie II GS poniedziałek

Technologie III GS (18.05.2020) poniedziałek – p. B. Leszczyńska

Poniedziałek III GS technologie

Technologie III GS poniedziałek

Wychowanie fizyczne 3W (18.05.2020) – p. P. Zamroczyński

W-f, 18.05.2020

 Materiały dla uczniów 2ME, 3ME   (18 – 22.05) – p. M. Hawrył

https://padlet.com/marekbsz1s/2ME3ME
2ME – diagnostyka i naprawa pojazdów samochodowych, elektrotechnika i elektronika, elektryczne i elektroniczne wyposażenie pojazdów.
3ME – diagnostyka i naprawa pojazdów samochodowych.

Lekcję z języka polskiego dla klasy 2 ME i 2 WZ  – p. A. Wika

Tradycja i przyszłość, czyli stare i nowe – nie tylko w krzywym zwierciadle

Zagadnienia dla klas I

Budowa pojazdów samochodowych klasa 1 MEg i 1 MEp – p. A.Przygoda (13.05.2020)

181

182

183

Zagadnienia z przedmiotu Budowa pojazdów samochodowych klasa I MEg(13.05.2020)

Zagadnienia z przedmiotu Budowa pojazdów samochodowych klasa I MEp(13.05.2020)

Rysunek zawodowy klasa 1 MEg – p. A.Przygoda (12.05.2020)

Zagadnienia z przedmiotu rysunek zawodowy klasa I MEg 12.05.20

Załącznik do przedmiotu Rysunek zawodowy

BHP – klasa 1 MEg – p. A.Przygoda (12.05.2020)

Zagadnienia z przedmiotu BHP klasa IMEg 12.05.20

BHP – klasa 1 MEp – p. A.Przygoda (12.05.2020)

Zagadnienia z przedmiotu BHP klasa IMEp 12.05.20

Wychowanie Fizyczne – klasa 1 Wp – p. M. Roszczyniała (w zastępstwie p. R. Wankiewicz)

KLasa 1Wp 15.05

Wychowanie Fizyczne 15.05.2020 KLASA 1MEg, 1Fg, 1GHg – p. R. Wankiewicz

sport ekstr. zad dom. tydz A

Język angielski 15.05.2020 KLASA 1MEg – p. S. Stramowska – quiz znajduje się również na platformie i jest tam dostępny dla osób zalogowanych

Daily routine I MEg (1grupa)

Język polski 15.05.2020 KLASA 1 MEp – p. A. Wika

Renesansowa wizja szczęśliwego życia

Geografia 14.05.2020 KLASA 1Wg, 1Wp, 1MEp, 1GHp, 1Fp – p. M. Brzeźniak

Geografia 14.05.2020

Matematyka 15.05.2020 KLASA 1 MEp, 1 GHp, 1Wp, 1Cp,  – p. K. Wacław

UKŁAD WSPÓŁRZĘDNYCH-piątek pierwsza lekcje IMEp

MIEJSCE ZEROWE FUNKCJI-piątek druga lekcja IMEp

UKŁAD WSPÓŁRZĘDNYCH-piątek pierwsza lekcje IGHp

MIEJSCE ZEROWE FUNKCJI-piątek druga lekcja IGHp

MONOTONICZNOŚĆ FUNKCJI-piątek IWp

MONOTONICZNOŚĆ FUNKCJI-piątek ICp

Wychowanie Fizyczne 14.05.2020 KLASA  1 Cg, 1Wg, 1Fp – p. M. Adamczyk

WF 14.05.2020 A

Historia 15.05.2020 KLASA  1Cp , 1MEp – p. Gendek

PAŃSTWO POLSKO – LITEWSKIE W XVI w.

PAŃSTWO POLSKO – LITEWSKIE W XVI w. KLASA ICp, I Mep

OŚWIECENIE I PRZEMIANY CYWILIZACYJNE … KLASA ICp. I MEp

oswiecenie

Historia 15.05.2020 KLASA  1Fp , 1GHp , 1Wp – p. Gendek

RZECZPOSPOLITA OBOJGA NARODÓW…

KULTURA RENESANSOWA W RZECZPOSPOLITEJ

Edukacja dla bezpieczeństwa 15.05.2020 KLASA 1Wg – p. P. Zamroczyński

Edb, 1Wg – instrukcja 15.05.2020

1 Wg – test podsumowujący

Wychowanie Fizyczne 15.05.2020 KLASA 1ME g – p. P. Zamroczyński

W-f, klasa 1MEg – 15.05 zadania

Wychowanie Fizyczne 14.05.2020 KLASA 1 GHp, 1 Wp – p. M. Roszczyniała (w zastępstwie p. R. Wankiewicz)

klasa 1GHp 1Wp 14.05

Język angielski 14.05.2020 KLASA 1GHg, 1Fg, 1Fp, 1MEp – p. S. Stramowska

IFg IFp At the hairdresser’s – common daily expressions_ słuchanie

IMEp Adjectives

I GHg Family

Język polski 14.05.2020 KLASA 1Cp, 1Fp, 1GHp – p. W. Przyborska

Zagadnienia z j. polskiego dla klasy 1Cp,1Fp,1GHp

Język polski 14.05.2020 KLASA 1 Fg i 1 GHg – p. A. Wika

Dlaczego Szekspir a nie Shakespeare. Pisownia obcych nazw własnych.

Język polski 14.05.2020 KLASA 1 MEp – p. A Wika

W jaki sposób akcentujemy wyrazy w języku polskim. Kl. 1 MEp

Język angielski 14.05.2020 KLASA 3 WZ – p. M. Chodorowska

adverbs – ex

Topic First impression – adverbs

Język angielski 14.05.2020 KLASA 1 Cp, 1 Fp – p. M. Chodorowska

Topic family – vocabulary

family-members-esl-easy

Wychowanie Fizyczne 14.05.2020 KLASA 1 Fg, 1 MEg – p. R. Wankiewicz

godziny z podstawy 1meg 1fg

Matematyka 14.05.2020 KLASA 1 Cp, 1 Wp – p. K. Wacław

MIEJSCE ZEROWE FUNKCJI-czwartek IWp

MIEJSCE ZEROWE FUNKCJI-czwartek ICp

Technologie produkcji cukierniczej 14.05.2020 KLASA 1 Cp, 1 Cg – p. B. Leszczyńska

Technologie czwartek I Cp i I Cg

Technologie czwartek I Cp i I Cg

Edukacja dla bezpieczeństwa KLASA 1 Fg, 1 MEg, 1 GHg – p. Zamroczyński

Edb, 1Mg, Fg, 1GHg – 14.05 wykreślanka

Edb, 1Mg, Fg, 1GHg – 14.05 instrukcja

Wychowanie Fizyczne 14.05.2020 KLASA 1 MEg – p. P. Zamroczyński

W-f, klasa 1MEg – 14.05 zadania

Technologia wykonywania druków luźnych i łączonych KLASA 1 Wg, 1 Wp – p. D. Ćwiklińska

Zagad_nr2_IWg_IWp_Introligator_13V

BHP regulacje prawne_prezentacja

Wychowanie Fizyczne 13.05.2020 KLASA 1 GHp, 1 Wp – p. M. Roszczyniała

klasa 1GHp 1 Wp 13.05

Wychowanie Fizyczne 13.05.2020 A KLASA 1 CG, WG, FP – p. M. Adamczyk

WF 13.05.2020 A

 J. polski zagadnienia dla obcokrajowców  – p. W. Przyborska

1 2 3 Język polski dla uczniów z Ukrainy

Zagadnienia z j. polskiego dla klasy 1Cp,1Fp,1GHp -p. W. Przyborska

Zagadnienia z j. polski

Wychowanie Fizyczne  – Materiały dla klasy 1 meg, 1 ghg i 1 fg – R. Wankiewicz

Filmik „najbardziej ekstremalne sporty świata”
Proszę o zapoznanie się z filmikiem
link do filmiku:
https://www.youtube.com/watch?v=E0W8Sh4bQl4

Historia dla klas: I Fg  IMEg  IGHg  ICg  IWg – p. A. Grobelna

W tym tygodniu w ramach dwóch godzin historii przesyłam standardowo dwa kolejne tematy lekcji:

 1. Polityka okupacyjna Niemiec.
 2. Wojna poza Europą.

Każda z tych lekcji zawiera gotową notatkę, którą należy przepisać do zeszytu ( 2 zdjęcia w załączniku). Dodatkowo proszę, aby zapoznać się z 5 slajdami dotyczącymi polityki okupacyjnej Niemiec i Holocaustu –  proszę przeczytać treść.

Zadanie !

Waszym zadaniem 2 tygodnie temu było zapoznać się z mapą Europy z lat 1939-1941 ( Polityka ekspansji Hitlera i Stalina ) i na jej podstawie oraz legendy odpowiedzieć na dwa pytania zamieszczone w ramce pod mapą pt. PRACA Z MAPĄ.

Możecie już przesyłać mi zrobione 2 tygodnie temu zadania na maila, chociaż niektórzy już mi wysłali. Nic nowego w tym tygodniu już nie będzie na ocenę.

Zachęcam do obejrzenia filmu; Auschwitz – podróż do piekła !!!

https://www.youtube.com/watch?v=UF5OnVxH49Q

UWAGA ! Brak ocen – osoby, które do dzisiaj nie przesłały mi żadnych zrobionych zadań muszą się liczyć z nieklasyfikacją semestralną. 15 maja 2020 r. mija termin wystawiania proponowanych ocen z historii, czekam jeszcze na Wasze prace !!!

IMG_20200513_121522211 IMG_20200513_121527472 IMG_20200513_121609378 IMG_20200513_121634028 IMG_20200513_121642569

IMG_20200513_121653102 IMG_20200513_121714807

Język polski – klasa 1 MEp – p. A. Wika

Renesans – kilka słów o epoce

Język polski – klasa 1 Cg, 1 Fg, 1 GHg – p. A. Wika

Dramat żądzy władzy. Makbet W. Szekspira

Kompetencje Społeczne klasa I MEp – p. Pedagog J. Pisarska

DZIEŃ NIEZAPOMINAJKI 15 maja

Materiały z matematyki na środę 13.05.2020 r. – p. K. Wacław

MONOTONICZNOŚĆ FUNKCJI-środa lekcja IFp

Zagadnienia  z języka angielskiego klasa IMEp, IFp, IGHg  – p. S. Stramowska

Klasa I GHg 13.05.

klasa IFp ang. zaw. 13.05.

Klasa IMEp 13.05

Zagadnienia dla klas I Wg i I Wp  uczniów w zawodzie introligator, przedmiot „Technologia wykonywania druków luźnych i łączonych”. – p. D. Ćwiklińska

BHP podst pojęcia Klasy_IWg_IWp_

Introligator_13V

Lekcje OCENA TOWAROZNAWCZA I ZASTOSOWANIE OWOCÓW W PRODUKCJI KULINARNEJ z technologii gastronomicznej z towaroznawstwem dla klas 1 ghp, 1ghg oraz powtórka dla 2gs ,3gs,3gh – p. B. Lewińska

Polecenie:

Proszę o zapoznanie się z lekcją – Owoce egzotyczne a z prezentacji -Owoce krajowe-przygotować notatkę z prezentacji.

owoce egzotyczne

owoce krajowe

Technika środa (13.05.2020) I Cg – p. B. Leszczyńska

Technika I Cp środa

Technika I Cp środa

Technika środa (13.05.2020 r.) I Cg – p. B. Leszczyńska

Technika I Cg środa

Technika środa I Cg

Chemia – karty pracy oraz informacja do kiedy należy dostarczyć pracę – p. R. Stanek

Karta pracy część II (1)

Karta pracy część II (2)

Test III

Godzina Wychowawcza klasa 1 GHp (w zastępstwie p. M. Roszczyniała)  – p. R. Wankiewicz

godz. wych 1GHp 11.05

Wychowanie fizyczne (w zastępstwie p. M. Roszczyniała)  – p. R. Wankiewicz

KLasa 1W i 1 GHp

Godzina wychowawcza 1meg Ważne ! – p. R. Wankiewicz

godz. wych. Nauczanie zdalne 1meg

Język angielskiego dla klas 1  – p. Katarzyna Michalewska-Armknecht

1 Wp_1 GHp_j.ang. 11-15.05.

1Fg, 1 MEg_ 2gr_11-15.05. j.ang.

Zagadnienia z j. polskiego dla klas : 1Cp, 1GHp, 1Fp – p. W. Przyborska

1

Zagadnienia z j. polskiego dla klas 1Cp,1GHp,1Fp

Wychowanie Fizyczne 12.05.2020 A KLASA 1 CG, WG, FP – p. M. Adamczyk

WF 12.05.2020 A

Podstawy Przedsiębiorczości – p. B. Gęborys

Podstawy przedsiebiorczości Temat realizowany na 2 godz lekcyjnych Zarządzanie przedsiębiorstwem

Podstawy Przedsiębiorczości Temat Analiza otoczenia.

Geografia – p. B. Gęborys

Geografia kl I Cg Temat Komunikacja

Geografia kl I Cg Temat Rozwój turystyki na świecie

Geografia kl I Cp Temat Budowa wnętzra Ziemi. Litosfera

Geografia kl I Cp Temat Powtórzenie wiadomośći z działu hydrosfera

Geografia kl I Cp Temat Skały i minarały

Geografia kl I Cp Temat Teoria płyt litosfery.

Geografia kl I FG Podsumowanie wiadomości z działu Globalna gospodarka

Geografia kl I Fg Rozwój turystyki na świecie

Geografia kl I GHg Temat Chów zwierzat na świecie kl I GHg

Geografia kl I GHg Temat Lesnictwo i gospodarka morska

Geografia kl I GHg Temat Przemysł wysokiej technologii

Geografia kl I GHg Temat Rozwój i znaczenie przemysłu

Geografia kl I MEg Temat Lesnictwo i gospodarka morska

Geografia kl I MEg Temat Przemysł wysokiej technologii

Geografia kl I MEg Temat Rozwój i znaczenie przemysłu

Geografia Temat Chów zwierzat na świecie kl I MEg

Język angielski 1cp – p. M. Chodorowska

Topic PS – exercises

OCENA TOWAROZNAWCZA I ZASTOSOWANIE GRZYBÓW W PRODUKCJI KULINARNEJ – p. B. Lewińska. 

Dla klasy 1 GSg 1 GSp i jako powtórzeniowa dla klasy 2 GS , 3 GS i 3 GH

grzyby

Pozdrawiam

Język polski – kl. 1MEp – p. A. Wika

Średniowieczny wzór rycerza na podstawie Pieśni o Rolandzie

Podstawy Przedsiębiorczości – p. K. Ciemniak

Dzień Dobry. Z uwagi na zbliżający się koniec roku szkolnego uprzejmie proszę aby uczniowie klas: I Ghp, I Mep, I Wp, I Fp obejrzeli poniższe prezentacje i animacje i zainteresowani przysłali  w miarę możliwości zaległe zadania domowe na mój e-mail.

http://www.youtube.com/watch?v=dJF6Evh2nGQ&feature=youtu.be

https://www.komiksy-ekonomiczne.pl/file/download/127

https://www.komiksy-ekonomiczne.pl/pl/article/czy-przywileje-grup-zawodowych-sa-sprawiedliwe
https://www.komiksy-ekonomiczne.pl/pl/article/nam-sie-nalezy–czyli-o-plusach-i-minusach-przywilejow-pracownic

Jedynie proszę o obejrzenie ww. materiałów i nadsyłanie zaległych zadań domowych, gdyż wstępne oceny są już ołówkiem wpisane do dzienników.

Język polski – klasa 1Cg, 1Fg, 1GHg – p. A. Wika

Makbet, fragmenty

Świat przedstawiony w Makbecie

Godzina Wychowawcza  I Wp wtorek 12.05.2020 r. p. K. Wacław

Godzina wychowawcza wtorek IWp

Materiały z matematyki wtorek 12.05.2020 r. – p. K. Wacław

MIEJSCE ZEROWE FUNKCJI-wtorek druga lekcja IFp

OBLICZANIE WARTOŚCI FUNKCJI – wtorek IGHp

UKŁAD WSPÓŁRZĘDNYCH-wtorek IWp

UKŁAD WSPÓŁRZĘDNYCH-wtorek pierwsza lekcja IFp

Technika wtorek I Cg 12.05.2020 r. I Cg  – p. B. Leszczyńska

Technika I Cg wtorek

Technika wtorek I Cg

Technika wtorek 12.05.2020 r. I Cp – p. B. Leszczyńska

Technika I Cp wtorek

Technika wtorek I Cp

Technologie wtorek I Cp 12.05.2020 r.- p. B. Leszczyńska

Technologie I Cp wtorek

Technologie wtorek I Cp

Lekcje zdalne na dzień 12.05.2020 dla klasy 1Meg(w-f), 1Cg (Edukacja dla bezpieczeństwa) – p. P. Zamroczyński

1Cg- wykreślanka

Edb, 1Cg – 12.05 instrukcja

W-f,klasa 1MEg – 12.05 zadania

Materiały dla klas  pierwszych – p. M. Hawrył

Informatyka 1Cg, 1Fg gr 1, 1Fp
Rysunek techniczny 1MEp
Elektrotechnika i elektronika 1MEp, 1MEg
Elektryczne i elektroniczne wyposażenie pojazdów 3ME – zawód elektromechanik

https://padlet.com/marekbsz1s/tydzenA)

Lekcja matematyki – poniedziałek (11.05.2020r.) – p. K. Wacław

OBLICZANIE WARTOŚCI FUNKCJI – poniedziałek druga lekcja IMEp

OBLICZANIE WARTOŚCI FUNKCJI – poniedziałek IFp

OBLICZANIE WARTOŚCI FUNKCJI – poniedziałek IWp

OBLICZANIE WARTOŚCI FUNKCJI – poniedziałek pierwsza lekcja ICp

POJĘCIE FUNKCJI I SPOSOBY JEJ OPISU — poniedziałek IGHp

POJĘCIE FUNKCJI I SPOSOBY JEJ OPISU — poniedziałek lekcja pierwsza IMEp

UKŁAD WSPÓŁRZĘDNYCH-druga lekcja poniedziałek ICp

„Zdalny WF klasy 1 MEP, 1 CP, 1 FG, 2 WZ, 2 W, 3 GS – p. Tomasz Kunicki

Dzisiaj lekcja w plenerze parę słów o bieganiu:

https://www.youtube.com/watch?v=vDD6FE_8lmU&feature=youtu.be

Zadanie na dodatkową ocenę, dla niektórych niezbędną do klasyfikacji, wyślij zdjęcie ciebie w charakterystycznym, ładnym miejscu z twojego biegu, możesz dołączyć trasę jeżeli używasz aplikacji w stylu Endomondo, MI Fit lub innej dowolnej.

Czas na wykonanie zadania Piątek 22.05.2020 godz 16:00″

Lekcje z edb dla klas pierwszych po szkole podstawowej – p. S. Rabiej

NAGŁŁE ZASLABNIĘCIA ! ZATRUCIA !

Język polski zagadnienia – kl. 1Cg, 1Fg, 1GHg – p. A. Wika

William Szekspir – najsłynniejszy dramaturg w dziejach ludzkości

Zagadnienia z języka angielskiego – tydzień A (11.05.-15.05.2020r.) – p. K. Kunikowska

Klasa 1Fg, 1Cg – Język angielski Klasa 1GHp (grupa kucharzy)- Język angielski zawodowy
Klasa 1GHg(grupa kucharzy)- Język angielski zawodowy
 Wszystkie materiały są również udostępniane na platformie Google Classroom.

1GHg

1GHp

Klasa 1Cg, 1Fg

Zagadnienia z języka polskiego dla klasy 1Cp, 1Fp,1GHp – p. W. Przyborska

1 2 3 Zagadnienia z języka polskiego dla klasy 1Cp

Zagadnienie z Doradztwa Zawodowego dla klasy 2ME

Zagadnienia język angielski klsa IMEp, Klasa IMEg (1 grupa), Klasa IFg – j.ang zawodowy – p. S. Stramowska

Klasa I MEg (1grupa) 11.05

Klasa I MEp 11.05 klasa

IFg ang. zaw. 11.05.

Wychowanie Fizyczne klasa 1meg, 1fg i 1ghg – sporty ekstremalne – p. R. Wankiewicz

Sporty ekstremialne tydz. A

Do zapoznania się przez uczniów dla klasy I MEp „Agresja – cechy agresora i ofiary” – p. Pedagog J. Pisarska
AGRESJA-cechy-agresora-i-ofiary

Język polski – kl. 1 Cg  11.05 – p. A. Wika

Rodzaje i gatunki literackie kl. 1Cg

Technologie  poniedziałek 11.05 I Cg – p. B. Leszczyńska

Technologie I Cg poniedzia_ek

Technika poniedziałek 11.05 I Cp –  p. B. Leszczyńska

Technika I Cp poniedzia_ek

Zagadnienia -introligator dla klas  IWg i I Wp na 11 maja – p. D. Ćwiklińska

Klasy I Wg i IWp_ zagadnienia 11maja

Materiały z chemii dla 1 klas + wytyczne referatu numer 2 – p. R. Stanek

Część II – chemia – 1Cg

Część II – chemia – 1Fg

Część II – chemia – 1GHg

Część II – chemia – 1MEg

Część II – chemia – 1Wg

Wytyczne referatu numer 2.

Informacja z przedmiotu chemia – p. R.Stanek

Informacja z przedmiotu chemia.

Język angielski –  Zagadnienia dla klas pierwszych zadania wcześniejsze p. K.  Michalewska-Armknecht

1 ME g- grupa 2 -zadania i notatki wcześniejsze.

1 Wp – zadania i notatki wcześniejsze.

1 Wg – zadania i notatki wcześniejsze.

1 Fg – grupa 2- zadania i notatki wcześniejsze.

BS1SRiP kl 1 30.03. notatki
HOMEWORK kl 1 30.03.
Klasy 1 j.ang.
zadanie domowe 1
zadanie domowe 2
zadanie domowe 3

Zagadnienia dla klas II i III

Materiały dla 2f i 3gh WF zadanie domowe sporty ekstremalne – R.Wankiewicz

zad. dom. 2F i 3GH sporty ekstremalne

Język angielski zagadnienia IIIW (2grupa) – p. S. Stramowska

Listening III W (2grupa) 08.05.2020

Zagadnienie z Doradztwa Zawodowego dla klasy 2ME – p. W. Przyborska

Zagadnienie z Doradztwa Zawodowego dla klasy 2ME

Język polski – kl. 2 ME i 2 WZ – p. A. Wika

Pisownia wyrazów z ó i u

Wychowanie fizyczne klasa 2ME, 3W, 2W-2grupa (08.05.2020) – p. P. Zamroczyński

08.05 (piątek) – Tabata

Muzyka-podczas-aktywności

Matematyka – piątek 08.05 – p. K. Wacław

2W – informacja

KARTKÓWKA 2WZ

POSTAĆ KANONICZNA I OGÓLNA FUNKCJI KWADRATOWEJ -piatek IIW

Postać ogólna funkcji kwadratowej – piątek druga lekcja IIME

Przypomnienie wiadomości o funkcji kwadratowej – piatek pierwsza lekcja IIME

RÓWNANIA KWADRATOWE-piątek IIWZ

Język polski – kl. 3 ME -p. A. Wika

Pisownia – ji, -ii, -i w niektórych formach rzeczowników

Wspólny język łączy ludzi

Technika II GS piątek  08.05 – p. B. Leszczyńska

Technika II GS piatek

Technika piatek II GS

Technologie II GS piątek 08.05 – p. B. Leszczyńska

Technologie II GS piatek

Technologie II GS piatek

Zagadnienia z działalności gospodarczej Tydzień B dla klas 2GS +3GH + 3GS -p. M. Brzeźniak

Zagadnienia z działalności gospodarczej 05.07.05.2020 Tydzień B

Język polski 4-8.05. tydzień B – p. K. Fojut

4-8.05. tydzień B

Zagadnienia z j. polskiego dla klasy 2W, 2F na czwartek temat 2 – p. W. Przyborska

Publicystyka1 Publicystyka2

Zagadnienia z j. polskiego dla klasy 2W, 2F na czwartek temat 2

Zagadnienia z j. polskiego dla klasy 2W,2F na czwartek temat 1

Karta pracy o slownikach

Zagadnienia z j. polskiego dla klasy 2W,2F na czwartek temat 1

Język angielski II W – p. M. Chodorowska

police report – ex Topic

Murder story

Język angielski III WZ  – p. M. Chodorowska

W załączniku  ćwiczenia utrwalające do poznanego już tematu.

Topic cycling the most dangerous road – ex

Wychowanie fizyczne 3 F i 2 GS – p. R. Roszczyniała

klasa 3F i 2GS 07.05

Język angielski – zadania dla klasy II WZ  – p. S. Stramowska

Klasa II WZ 7.05.2020

QUIZ A cold blooded murder or an accident_

Materiały z matematyki – czwartek 07.05.2020 dla klasy II GS  – p. K. Wacław

Postać ogólna funkcji kwadratowej – czwartek druga lekcja IIGS

Przypomnienie wiadomości o funkcji kwadratowej – czwartek pierwsza lekcja IIGS

Wychowanie fizyczne klasa 2ME, 3W, 2W-2grupa (07.05.2020) – p. P. Zamroczyński

07.05 (czwartek) – zadania z WF

07.05- prezentacja nordic walking

Wychowanie Fizyczne z dnia 6.05.2020 B -p. Maciej Adamczyk

WF 06.05.2020 B

Wiedza o społeczeństwie dla klas: IIIF, IIIME, IIIGH, IIIGS, IIIW, IIIWZ – p. A. Grobelna

Drodzy uczniowie klas III !
 W tym tygodniu w ramach dwóch godzin WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE przesyłam dwa kolejne tematy lekcji:
 1. Poznajemy konsekwencje swoich czynów.
 2. Przemoc w rodzinie – lokalny system wsparcia. 

Każda z tych lekcji zawiera zdjęcia z podręcznika, które należy przeczytać i zapisać najważniejsze kwestie do zeszytu.

Zadania !

Waszym obowiązkiem w tym tygodniu dydaktycznym jest wykonanie zadań pt. Powtórzenie 5, znajduje się tam zestaw 4 pytań ; slajdy o numerach 942 i 143 ( to są trzy ostatnie cyfry slajdu ), to zadania na ocenę.

Ponadto wyszukaj w ustawie o przeciwdziałaniu narkomani informacje jakie kary grożą posiadaczom, handlarzom i producentom narkotyków.  

UWAGA ! Brak ocen – osoby, które jeszcze nie przesłały mi żadnych zrobionych zadań muszą się liczyć z nie – klasyfikacją. 15 maja 2020 r. mija termin wystawiania proponowanych ocen, dlatego najpóźniej do 10 maja musicie mi przesłać wykonane zadania. Osoby, które pracowały na bieżąco zdobyły już w okresie nauki zdalnej 4 oceny. Czekam na Wasze prace !!! adres email aneta.grobelna@szkolarzem.pl

IMG_20200506_115635141 IMG_20200506_115655394 IMG_20200506_115818333 IMG_20200506_115842509 IMG_20200506_120105333_BURST001

IMG_20200506_120145933 IMG_20200506_120310942 IMG_20200506_120410143 IMG_20200506_120654057 IMG_20200506_120731376

 Zagadnienia z j. polskiego dla klasy 3W, 3WZ środa 6.05.2020 temat 2 – p. W. Przyborska

Zagadnienia z j. polskiego dla klasy 3W,3WZ środa temat 2

Zagadnienia z j. polskiego dla klasy 3W, 3WZ środa 6.05.2020 temat 1 – p. W. Przyborska

1 2

Zagadnienia z j. polskiego dla klasy 3W,3WZ środa temat 1

Godzina wychowawcza klasa 2 ME -p. M. Roszczyniała

godz. wych 2ME 06.05

Język polski – kl. 2 ME i 2 WZ – p. A. Wika

Fragment powieści Bolesława Prusa

W jaki sposób przytaczamy cudze słowa.

Język angielski zawodowy 2f i 3f. – p. K. Michalewska-Armknecht

2F j.ang.zawodowy_04-08.05.

3F zawodowy_04-08.05.

 Język angielski zagadnienia dla klas: III W (2grupa), II ME, II W (1grupa) – p. S.Stramowska

Klasa II ME 6.05.2020

Klasa II W (1grupa) 6.05.2020

Klasa III W (2 grupa) 06.05.2020

Public transport QUIZ IIIW (2grupa)

QUIZ A cold blooded murder or an accident_

Język angielski zadania klasa IIWZ oraz klasa IIW z 05.05.2020  – p. S. Stramowska 

klasa II W 05.05.2020

klasa II WZ 05.05.2020

QUIZ A cold blooded murder or an accident_

Wychowanie Fizyczne z 06.05.20 klasa 3 F i 2 GS – p. M. Roszczyniała

klasa 2 GS 06.05

klasa 3 F

Wychowanie Fizyczne z  5.05.2020 – p. M. Adamczyk

WF 05.05.2020 B

Język polski – kl. 3GH i 3ME – p. A. Wika

Poradnik językowy. Cofnąć się do tyłu, czyli masło maślane.

HISTORIA KLASA II GS , II WZ , II W , II ME , II F -p. D. Gendek

HISTORIA KLASA II – PRZEMIANY SPOŁECZNE I KULTUROWE W LATACH 60. I 70.
HISTORIA KLASA II – PRZEMIANY SPOŁECZNE…

Zagadnienia dla klasy II Wz – środa 6 maja – p. D. Ćwiklińska

„Technologia wykonywania druków luźnych i opraw”

„Maszyny i urządzenia do wykonywania druków luźnych i opraw”

6V_IIWz_ zadania

Klasyfikacja materiałów i produktów poligraficznych

Prasowanie i kalibrowanie składek

Technologie II GS środa 06.05.2020 – p. B. Leszczyńska

Technologie II GS sroda

Technologie II GS sroda

Lekcja -Urządzenia chłodnicze – wyposażenie i zasady bezpieczeństwa w gastronomii- p. B. Lewińska

dla klas 2GS , 3 GS, 3 GH

URZĄDZENIA CHŁODNICZE

Lekcja -Urządzenia grzewcze – wyposażenie i zasady bezpieczeństwa w gastronomii- p. B. Lewińska

URZĄDZENIA GRZEWCZE

Lekcję -Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem- p. B. Lewińska

OCENA TOWAROZNAWCZA I ZASTOSOWANIE RYB W PRODUKCJI GASTRONOMICZNEJ dla klas 2GS , 3 GS, 3 GH

Sporzadzanie i ekspozycja potraw z ryb

Materiały z matematyki wtorek 5 maja 2020 r. – p. K. Wacław

POSTAĆ ILOCZYNOWA FUNKCJI KWADRATOWEJ — IIF wtorek 5 maja

POSTAĆ KANONICZNA I OGÓLNA FUNKCJI KWADRATOWEJ -IIWZ wtorek 5 maja

Wychowanie fizyczne klasa 2 GS – p. M. Roszczyniała

Klasa 2 GS 05.05 Odp. za zdr.

Język angielski ogólny klasy 2F, 2GS i 3ME- 04-08.05 – p. K. Michalewska-Armknecht

2F j.ang.ogólny 04-08.05.

2GS j.ang. ogólny_04-08.05.

3ME j.ang. 04-08.05.

ZAGADNIENIA DLA KL. II ME  – PODSTAWY KONSTRUKCJI MASZYN (7.05.2020)

Należy przesłać opracowanie tematu: „Przekładnie zębate – budowa, zastosowanie, rodzaje kół, parametry kół zebatych”.

Pomocne filmy:

https://www.youtube.com/watch?v=poTZDDYT_C4

https://www.youtube.com/watch?v=tLNSK6rL61w

https://www.youtube.com/watch?v=BBFSSufarJI

https://www.youtube.com/watch?v=9Bai06DrkL4

Opracowanie zadania przesyłamy na m.rywak@gmail.com

ZAGADNIENIA DLA KL. III ME  – BUDOWA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

(5 i 6.05.2020) – p. M. Rywak

Zad. 1 Należy opisać na czym polegają naprawy pojazdów metodami: spawania, zgrzewania, lutowania, klejenia i metalizacji – podać przykłady.

Pomocne filmy:

https://www.youtube.com/watch?v=9Wx0eQElx7I

https://www.youtube.com/watch?v=6uzuyc9pg78

https://www.youtube.com/watch?v=7upgOpZc0jw

https://www.youtube.com/watch?v=5-9E6kFSxUI

https://www.youtube.com/watch?v=RUKHepCgaqo

https://www.youtube.com/watch?v=Xh19L_w2k2c

https://www.youtube.com/watch?v=FHTCWwLh0c4

https://www.youtube.com/watch?v=Cp_tIXV9TSE

Zad. 2 Metody naprawy sprzęgieł, wałów i skrzyń biegów – należy podać podstawowe usterki i jak je usuwać.

Pomocne filmy:

https://www.youtube.com/watch?v=LpiKa-tE8oc

https://www.youtube.com/watch?v=wubA2qtMl7E

https://www.youtube.com/watch?v=2ltpc_Ajnm4

https://www.youtube.com/watch?v=7ReERDFJAy4

https://www.youtube.com/watch?v=YRY-Tce9y4U

https://www.youtube.com/watch?v=auHILVpUfmw

Opracowania zad. 1 i 2 przesyłamy na m.rywak@gmail.com

Język polski – kl. 3GH – p. A. Wika

Przeszłość i teraźniejszość. Wobec współczesnych zbrodniarzy wojennych. Kl. 3GH

Język polski – kl. 3ME – p. A. Wika

Szczęście na dłoni. Spotkanie z wierszem Magdaleny Czapińskiej.

Godzina Wychowawcza klasa 2 F – p. R. Wankiewicz

godz. wych. Nauczanie zdalne 2F

Lekcja Wychowania Fizycznego Sporty Ekstremalne klasa 2F, 3GH – p. R. Wankiewicz

Sporty ekstremialne 2f, 3gh

Filmik „najbardziej ekstremalne sporty świata”
Proszę o zapoznanie się z filmikiem
link do filmiku:
https://www.youtube.com/watch?v=E0W8Sh4bQl4

Zagadnienia z j. polskiego dla klasy 2W, 2F – temat 2 – p. W. Przyborska

1 Wesele

Zagadnienia z j. polskiego dla klasy 2W, 2F temat 2

Zagadnienia z j. polskiego dla klasy 2W, 2F – temat 1 – p. W. Przyborska

1 ortografia kl. 2

Zagadnienia z j. polskiego dla klasy 2W,2F temat 1

Zagadnienia dla klasy III W (2 grupa) język angielski – p. S. Stramowska

IIIW (grupa 2) public transport

Język polski – kl. 2 ME i 2 WZ – p. A. Wika

Wesele jako dramat symboliczny

Technologie (05.05.2020 wtorek)  III GS – p. B. Leszczyńska

Technologie III GS wtorek

Technologie Wtorek III GS

Zagadnienia na dzień 05.05.2020 Wychowanie fizyczne klasa 2ME, 3W, 2W-2grupa

– p. P. Zamroczyński

24.04 – WF,

zadania IGRZYSKA OLIMPIJSKIE

HISTORIA KLASA IIGS , IIF, IIWZ, IIW, IIME – p. D. Gendek

HISTORIA KLASA II – Blok wschodni w latach 60 i 70

HISTORIA KLASA IIF, II WZ, IIW, IIGS,II ME – p. D. Gendek

HISTORIA – BLOK WSCHODNI W LATACH 60. I 70. – KLASA II F, II WZ, IIW, IIGS, II ME

Wychowanie Fizyczne 04.05.2020  + zadanie na ocenę (3 ME) – p. M. Adamczyk

WF 04.05.2020 B + zadanie na ocenę

Zagadnienia z Podstaw Przedsiębiorczości dla kl II GS – p. B. Gęborys

Podstawy Przedsiębiorczości kl II GS Temat System podatkowy test

Podstawy przedsiębiorczości Temat System podatkowy w Polsce kl II GS

Wychowanie Fizyczne klasa dla 3 F i 2 GS – p. M. Roszczyniała

Klasa 3 F i 2 GS

Zagadnienia dla klasy II Wz na zajęcia 04.05.2020 z Technologii wykonywania druków luźnych i opraw i Maszyny i urządzenia do wykonywania druków luźnych i opraw -p. D.Ćwiklińska 

4V_II Wz_Introligator

Normalizacja

Sygnały i znaki ostrzegawcze

Zasady BHP przy maszynach introligatorskich

Zadania dla klasy IIME oraz klasy IIW (1grupa) z języka angielskiego -p. S. Stramowska

klasa II ME 04.05.2020

klasa II W (1 grupa) 04.05.2020

Zagadnienia z języka angielskiego dla tygodnia B + nagranie ( II i III klas) – p. K. Kunikowska

3GS – język angielski

3ME- j.angielski zawodowy

Klasa 2GS (grupa kucharzy)- język angielski zawodowy

Klasy 3GH, 3GS (kucharze i cukiernicy)

Nagranie dla 3GS, 3GH, 2GS, j. angielski zawodowy  

Wszystkie materiały są również udostępniane na platformie Google Classroom.

Materiały edukacyjne dla klas I w zawodzie kucharz

Materiały edukacyjne dla klas II i III w zawodzie kucharz 

– p.B Lewińska

POLECENIE;

Proszę o zapoznanie się uczniów w zawodzie KUCHARZ  z materiałem edukacyjnym z tematu;

 1. MĄKA 

2.TŁUSZCZE.  

Materiał zawiera informacje  z Towaroznawstwa wymagane na egzaminie czeladniczym;

https://szefdlamlodych.pl/pl/materialy-edukacyjne/doksztalcaj-sie-online

Język polski – kl. 2 ME i 2 WZ – p. A. Wika

Postać Wernyhory w Weselu S. Wyspiańskiego.

Lekcje z matematyki dla klas II F i II W ( dla II W Lekcja i Kartkówka) 04.05.2020r. – p. K. Wacław

KARTKÓWKA_Klasa_2W  !!!

Matematyka_poniedziałek_2F_Równania kwadratowe cz.2

Matematyka_poniedziałek_2W_RÓWNANIA KWADRATOWE-CZ.1

Technologie poniedziałek 04.05.2020 II GS – p. B. Leszczyńska

Technologie II GS poniedzia_ek

Technologie III GS poniedzia_ek

Technologie- poniedziałek 04.05.2020 III GS – p. B. Leszczyńska

Technologie III GS poniedzia_ek

Technologie- poniedzia_ek III GS

Zagadnienia dla I klas  z 29 IV introligator klasy I Wg i I Wp  – p. D. Ćwiklińska

Zagad_IWg_IWp_29 IV 20 r

Załącznik_IWg_IWp_29 IV 20 r

Zagadnienia dla  kl. I MEp Kompetencje Społeczne – p. pedagog J. Pisarska

Jak-radzić-sobie-ze-stresem-zadanie

AGRESJA-KL.-I-MEp

Lekcje EDB dla klas pierwszych Cp. Wp. Fp. GHp. MEp -p. S. Rabiej

POZYCJA BOCZNA USTALONA.

WSTRZĄS POURAZOWY

Zagadnienia z Podstaw Przedsiębiorczości klasy II W, II Wz, II F, II Me  – p. K. Ciemniak

https://przedsiebiorczosczse.files.wordpress.com/2013/06/fundusze-europejskie-ms20001.ppt
https://przedsiebiorczosczse.files.wordpress.com/2013/06/ue1.ppt
https://przedsiebiorczosczse.files.wordpress.com/2013/06/uniaeuropejska20071.ppt
https://przedsiebiorczosczse.files.wordpress.com/2013/06/unia-europejska.ppt
Proszę uczniów klas: II W, II Wz, II F, II Me, o obejrzenie ww. prezentacji i narysowanie krzyżówki na 12-18 haseł i przesłanie jej na adres: krzysiek10000@op.pl

Informacja od nauczyciela Wychowania Fizycznego p. Tomasza Kunickiego

UWAGA ! 1CP, 1FG, 1 MEp, 3GS, 2W, 2WZ

Brak ocen z lekcji wychowania fizycznego osoby które nie przesłały do mnie zadań pracy zdalnej muszą liczyć się z nie-klasyfikacją z wf.

Osoby które wykonują zadania na bieżąco nie mają z tym problemu ponieważ zdobyły 4 oceny

Ostateczny czas na uzupełnienie wszystkich 4 prac do jutra (piątek 1.05.2020 do godziny 16:00)

Wszystkie zdania na końcu każdego filmu.

https://www.youtube.com/watch?v=7veHAqOCvKc&list=PL3Ox54PVg9ogrySVO_jOL2Fs-VyX8KF0k

-Brak możliwości wykonania (zdrowie/sprzęt) zadania oceniany na najniższą ocenę opisujemy każdy film ćwiczenie po ćwiczeniu

pisemnie i wysyłamy na adres e-mail

Zadania wysyłamy na adres tomconstan@gmail.com

Zagadnienia dla klasy I MEp oraz I GHg – język angielski – S. Stramowska

 oraz informacja dla klasy IMEg

Everyday activities IMEp

Family IMEg

Klasa I GHg 4

Klasa I MEg informacja

Klasa I MEp 8

Telling the time IGHg

Materiały dla klasy 1meg, 1fg i 1 ghg – p. R. Wankiewicz

PR- technika klasa 1meg

test PR klasy 1

Zagadnienia z Geografii 30.04.2020 1 Wg, 1Wp, 1Mep, 1Ghp, 1 Fp – p. M. Brzeźniak

Geografia 30.04.2020

Lekcja WF klasa 1 Ghp i 1 Wp

Klasa 1GHp

Klasa 1Wp

Lekcja WF + zadanie na ocenę 30.04.2020 A  – p. M. Adamczyk

WF 30.04.2020 A + zadanie na ocenę

Lekcja WF 29.04.2020 A KLASA 1 CG, WG, FP – p. M. Adamczyk

WF 29.04.2020 A

Lekcja z języka polskiego dla klasy 1GHg i 1Fg – p. A. Wika

Rodzaje i gatunki literackie

 Lekcje zdalneW-F, Edukacja dla bezpieczeństwa na dzień 30.04.2020 – p.P. Zamroczyński 

1MEg, W-f – prezentacja

Edukacja dla bezpieczeństwa 1Fg,1GHg

Edukacja dla bezpieczeństwa 1MEg

Wychowanie fizyczne- klasa MEg

Historia dla klas: I Fg  IMEg  IGHg  ICg  IWg  – p. A. Grobelna

W tym tygodniu w ramach dwóch godzin historii przesyłam standardowo dwa kolejne tematy lekcji:

 1. Podbój Europy przez Stalina i Hitlera.
 2. Wojna Niemiec z ZSRR.

Każda z tych lekcji, jak poprzednio zawiera gotową notatkę, którą należy przepisać do zeszytu ( zdjęcia w załączniku). Dodatkowo proszę, aby zapoznać się z dwoma slajdami dotyczącymi „Bitwy o Anglię” ( lipiec-październik 1940 r. ) –  znajduje się tam kilka fotografii z opisami.

Zadanie !

Waszym zadaniem w tym tygodniu dydaktycznym jest zapoznać się z mapą Europy z lat 1939-1941 ( Polityka ekspansji Hitlera i Stalina ) i na jej podstawie oraz legendy proszę odpowiedzieć na dwa pytania zamieszczone w ramce pod mapą pt. PRACA Z MAPĄ. Mapa znajduje się w załączniku wiadomości.

Proszę zróbcie to zadanie w zeszycie, ale na razie mi nie przesyłajcie ! Dam Wam znać J

Zachęcam do obejrzenia filmu; Apokalipsa – czas trwania ok 46 minut

https://www.youtube.com/watch?v=0UsZNMlU-yE&has_verified=1

UWAGA ! Brak ocen – osoby, które do dzisiaj nie przesłały mi żadnych zrobionych zadań muszą się liczyć z nieklasyfikacją semestralną. 8 maja 2020 r. mija termin wystawiania proponowanych ocen z historii, dlatego najpóźniej do 5 maja musicie mi przesłać wykonane zadania. Osoby, które pracowały na bieżąco zdobyły już w okresie nauki zdalnej 4 oceny. Czekam na Wasze prace !!!

IMG_20200429_230009671 IMG_20200429_230018514 IMG_20200429_230224886 IMG_20200429_230250546 IMG_20200429_230313998

Lekcja  matematyki dla I Fp,ICp, IWp – środa i czwartek 28-29.04 – p. K. Wacław

POJĘCIE FUNKCJI I SPOSOBY JEJ OPISU-lekcja środowa IFp

POJĘCIE FUNKCJI I SPOSOBY JEJ OPISU — lekcja czwartkowa ICp

POJĘCIE FUNKCJI I SPOSOBY JEJ OPISU — lekcja czwartkowa IWp

Zagadnienia z Historii KLASA IFp, IWp, IGHp – p. D. Gendek

HISTORIA Oświecenie kl. IFp, I Wp, I Ghp

HISTORIA KLASA IFp, IMep, I Wp .

Państwo polsko- litewskie oswiecenie

Państwo polsko – litewskie klasa IWp, IMep, IFp

Zagadnienia j. polski dla kl. I GH p – p. W. Przyborska

1 2 3

Temat – Jan Kochanowski ojcem poezji polskiej

 Zagadnienia j. polski dla kl. I F p – p. W. Przyborska

1 2

Temat Krotkie formy uzytkowe kl I F p – zaproszenie

 Język polski- kl. 1Fg, 1Cg, 1GHg, 1MEp – p. A. Wika

Polszczyzna bez tajemnic – interpunkcja

Środa 29.04.2020 I Cp- Technika + technologie produkcji cukierniczej- p. B. Leszczyńska

Sroda I Cp- technika + technologie

Sroda I Cp- TECHNIKA I TECHNOLOGIE

Test I Cp

Zagadnienia j.polski tydzień A 27.04-1.05 – p. K. Fojut

Zagadnienia tydzień A 27.04-1.05

Lekcja W-F klasa 1meg, 1ghg, 1fg – p. R. Wankiewicz

materiały piłka ręczna

zasady piłki ręcznej

Godzina Wychowawcza klasa 1MEg – p. R. Wankiewicz

Godzina wychowawcza klasa 1MEg

godzina wychowawcza klasa 1 GHp z dnia 27.04.2020 – p. M. Roszczyniała

prezentacja – koronawirus (1)

Lekcja W-f tematy na 29.04.2020 dla klasy 1 GHp i klasy 1 Wp – p. M. Roszczyniała

zasady piłki ręcznej

 Przechodzimy do zasad gry w piłce ręcznej. Przesyłam Wam opis zasad gry w piłkę ręczną i krótki filmik, TECHNIKA CHWYTÓW W PIŁCE RĘCZNEJ. Proszę sobie obejrzeć, a jak wrócimy do szkoły będziemy ćwiczyć.
https://youtu.be/6T1dBroSfUY

Lekcje dla 1 Wp na 28.04.20 – p. M. Roszczyniała

Przesyłam Wam krótki opis w jaki sposób ćwiczenia równoważne wpływają na nasze ciało.

Proszę zapoznać się z prezentacją oraz wykonać ćwiczenia.

https://youtu.be/1WzUHG-E5ak

Ćwiczenia równoważne

Zagadnienia –  j. polski kl. I GH p, kl. I C p – p. W. Przyborska

IMG_20200426_114951_resized_20200426_115132685

Temat Krótkie formy użytkowe kl. I GH p , IC p

 J. polski zagadnienia dla obcokrajowców kl. I F p, kl. I C p, kl. I GH p – p. W. Przyborska

1 2

Zagadnienia dla obcokrajowców kl.1F p, kl. 1 C p, kl. ! GH p

Zagadnienia z języka polskiego 1Fp – p. W. Przyborska

1 2 3 4

Temat Kilka słów o renesansie – charakterystyka epoki…

Zagadnienia język polski  dla klasy 1 Fp – p. W. Przyborska

Temat Rzeczowniki odmieniajace się tylko w liczbie pojedynczej lub mnogiej…

2 1

Środa 29.04 Lekcja dla I Cg- Technika w produkcji cukierniczej – p. B. Leszczyńska

Sroda I Cg TECHNIKA

Sroda I Cg- technika

Lekcje dla klas 1 ghp i ghg oraz jako materiał powtórkowy dla klas 2 gs, 3gh , 3gs. – p. B. Lewińska

LEKCJA modułowa -obejmuje tematy OCENA TOWAROZNAWCZA I ZASTOSOWANIE ZIEMNIAKÓW W PRODUKCJI KULINARNEJ( technologia gastronomiczna z towaroznawstwem) oraz URZĄDZENIA DO OBRÓBKI WSTĘPNEJ ZIEMNIAKÓW ( wyposażenie i zasady bezpieczeństwa w gastronomii.

 Ziemniaki

Zagadnienia- język angielski i język angielski zawodowy p. S. Stramowska

at the hairdresser’s reading – ang.zawodowy

Klasa I fg – język angielski zawodowy

Klasa I MEp 5

Klasa MEp 7

Klasa I MEg 5

Zagadnienia- język angielski i język angielski zawodowy p. K. Kunikowska

1Fg, 1 Cg

1Fg, 1Cg

Klasa 1GHp

Klasa IGHg

Lekcja z jezyka polskiego dla klasy 1MEp – p. A. Wika

Śmierć w życiu średniowiecznego człowieka

Lekcja z języka polskiego dla klasy 1Cg – p. A. Wika

W jaki sposób akcentujemy wyrazy w języku polskim

Lekcje z języka polskiego dla klasy 1 GHg i 1 Fg – p. A.Wika

Miłość według J. A. Morsztyna

W jaki sposób akcentujemy wyrazy w języku polskim

Język angielski dla klas I 27.04-30.04 – p. K. A. -Michalewska

J.ang. 1 GHp_ 27_30.04.

J.ang. 1 MEg_1Fg gr.2_ 27.04

J.ang. 1 Wg_ 27-30.04

J.ang. 1 Wp_ 27_30.04.

Godzina wychowawcza IWp -p. K. Wacław

godzina_wychowawcza_wtorek28kwietnia

Matematyka lekcje dla poszczególnych klas 28.04.2020- p. K. Wacław

UKŁADY RÓWNAŃ- zastosowania — lekcja pierwsza we wtorek IFp

UKŁADY RÓWNAŃ-powtórzenie — lekcja druga we wtorek IFp

UKŁADY RÓWNAŃ-powtórzenie — wtorek IGHp

UKŁADY RÓWNAŃ-powtórzenie — wtorek IWp

Wychowanie fizyczne 1MEg lekcja 28.04.2020 – p. P. Zamroczyński

Wychowanie fizyczne klasa 1MEg

Edukacja dla bezpieczeństwa 1Cg lekcja  28.04.2020 – p. P. Zamroczyński

Edukacja dla bezpieczeństwa 1Cg

Język angielski dla klasy 2 w – p. M. Chodorowska

Topic Practical english

W-F 28.04.2020 Tydzień A KLASA 1 Cg, Fp, Wg – p. M.Adamczyk

WF 28.04.2020 A

Zagadnienia z Podstaw Przedsiębiorczości dla klasy II GS – p. B. Gęborys

Podstawy Przedsiębiorczości kl II GS Temat Podsumowanie wiadomości z działu Finanse i inwestycje Podstawy Przedsiębiorczości kl II GS Temat Zaliczenie działu Finanse i inwestycje

Zagadnienia z geografii dla klasy ICg – p. B. Gęborys

Geografia Temat 3 Energetyka na świecie

Geografia Temat 2 Przemysł wysokiej technologii

 27.04. – 30.04.2020 r. tydzień A

W-F klasa  I GHp

Ćwiczenia równoważne

Przesyłam Wam krótki opis w jaki sposób ćwiczenia równoważne wpływają na nasze ciało.

Proszę zapoznać się z prezentacją oraz wykonać ćwiczenia.

https://youtu.be/1WzUHG-E5ak

 W-F klasy I Fg i I GHg

zasady piłki ręcznej

Piłka ręczna przepisy- materiały dla klas

Język angielski klasa I MEg – gr. 1 

Klasa I MEg 5

 Technologia wykonywania druków luźnych i łączonych klasa I Wg i I Wp

Maszyny_liczenie_krojenie_wykraw

OPAKOWANIA

Zagadnienia_27_IV

 Technika w produkcji cukierniczej klasa I Cp

Poniedzia_ek I Cp- TECHNIKA

Technika Poniedzia_ek I Cp

 Technologie produkcji cukierniczej klasa I Cg

Poniedzia_ek I Cg- Technologie

Technologie Poniedzia_ek I Cg

Rysunek techniczny klasa I MEp

https://padlet.com/marekbsz1s/tydzenA.

Elektrotechnika i elektronika (zawód elektromechanik poj. sam.)

https://padlet.com/marekbsz1s/tydzenA.

Informatyka klasy I Fp, I Fg-gr. 1, I Cg

https://padlet.com/marekbsz1s/tydzenA.

Kompetencje społeczne klasa I MEg

Kreatywność

Matematyka klasa I Wp

UKŁADY RÓWNAŃ- zastosowania — IWp

Matematyka klasa I MEp

UKŁADY RÓWNAŃ- zastosowania — lekcja pierwsza w poniedziałek IMEp

UKŁADY RÓWNAŃ-powtórzenie — lekcja druga w poniedziałek IMEp

Matematyka klasa I GHp

UKŁADY RÓWNAŃ- zastosowania — IGHp

Matematyka klasa I Fp

Rodzaje układów równań – IFp

Matematyka klasa I Cp

UKŁADY RÓWNAŃ- zastosowania —lekcja pierwsza w poniedziałek ICp

Powtórzenie — lekcja druga w poniedziałe ICp

Informatyka klasy I Cp, I GHp, I GHg, I MEg, IMEp, I Wg, I Wp, I Fg grupa II

Gragika komputerowa – lekcja

Chemia klasa I Cg

Część I – chemia -1Cg

Chemia klasa I Fg

Część I – chemia – 1Fg

Chemia klasa I GHg

Część I – chemia – 1GHg

Chemia klasa I MEg

Część I – chemia – 1MEg

Chemia klasa I Wg

Część I – chemia – 1Wg

Chemia (Referat oraz Pytania na sprawdzian) klasy I Cg, I Fg, I GHg, I MEg, I Wg 

Pytania na sprawdzian – do opracowania

Informacja dotycząca wytycznych referatu z chemii:

Dzień Dobry,

Bardzo proszę każdego ucznia z klasy aby wybrał sobie jakiegoś chemika i napisał na jego temat referat (każdy indywidualnie wybiera sobie postać – i rozwija temat w odpowiedni sposób).

Pracę należy dostarczyć do 5 maja 2020 roku, po tym terminie prace nie będą przyjmowane. Pracę należy przesłać na maila podanego w wiadomości, w temacie maila należy podać imię i nazwisko oraz klasę a także tytuł ref.nr 1.

Zasady napisania referatu:

1) Referat musi być napisany odręcznie.

2) Jeśli ktoś napisze referat wówczas robi zdjęcia stron i przesyła plik na maila: chemiaszkola2@o2.pl

3) Nie może to być treść przepisana z internetu – plagiat (ocena niedostateczna). Należy przeczytać informację i ją zinterpretować, wyciągnąć wnioski. Wnioski należy zapisać w formie autorskich przemyśleń.

4) Jeśli ktoś odda pracę po wyznaczonym terminie lub jej nie dostarczy, wówczas wiąże się to jednoznacznie z uzyskaniem oceny niedostatecznej przez danego ucznia. Jest to praca obowiązkowa dla wszystkich uczniów.

Pozdrawiam

R.S – nauczyciel chemii

Zalecenia:

Pocztę proszę sprawdzać dwa razy dziennie lub częściej.

 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________

W-F klasy 2ME, 3W, 2W-2gr.

24.04, Challenge z wodą – 3 dni, instrukcja

24.04, Prezentacja- Rola wody w organiźmie człowieka

24.04 – WF, zadania

Historia klasy  II F, IIME, IIW, II WZ, II GS

HISTORIA – KONFLIKT NA BLISKIM WSCHODZIE KLASA II

Język angielski II W

Topic Past simple – exercises

Język angielski III F, III GH,  III W i III WZ

be goin to

READING

Dzień dobry,

jako, że w niektórych klasach pojawiły się problemy z dostępem do maila, odsyłaniem prac itp. chciałabym przypomniec kilka zasad nauczania zdalnego:

– odsyłamy do mnie tylko zadania, które sa na ocenę (chyba, że macie jakieś pytania odnoście tematu lekcji albo ćwiczenia utrwalajacego – zawsze odpowiem),

– w nauczaniu zdalnym beda trzy testy na ocenę( Quicktest, Reading test, Listening tes)t oraz zadanie internetowe.

– w temacie wiadomości wpisujemy rodzaj testu/klasę/ imię i nazwisko np

Reading test/Maria Chodorowska/3w ( łatwiej jest mi wtedy znaleźć odpowiednie zadanie wśród setek nadsyłanych.)

-zadanie internetowe, robimy w internecie i postępujemy wg instrukcji.

– odpowiedzi do testów wysyłamy z prywatnego maila, nie z klasowego ( z wiadomych przyczyn)

– Z tematami lekcji, które nie są testami na ocene zapoznajamy się uważnie, wykonyjemy ćwiczenia utrwalajace oraz przpesujemy bądz wklejamy do zeszytu. (mają one za zadanie przygotować Was do testu)

– osobom, które wysłały mi zadania utrwalające wstawię ocene bdb za aktywnośc.

– oceny za testy każdemu osobno wraz z punktacją będę przesyłała na maila ale tylko prywatnego, nie mogę tego zrobić na klasowego

Pozdrawiam Was serdecznie

Trzymajcie sie zdrowo!!!

Do szybkiego zobaczenia 🙂

Maria CHodorowska

PS.Sytuacja jest nietypowa, ale damy radę

Doradztwo zawodowe klasa II ME

Doradztwo zawodowe 24 04 2020 piątek kl II ME

Język polski klasa III ME

Pisownia wyrazów z ch i h. Kl. 3

Język polski klasa II F, II W

J. polski 24.04.2020 – piątek – kl. II F, II W Materiał

J polski 24 04 2020 piątek kl II F II W

Godzina wychowawcza klasa II W

24 04 2020 godz wychowawcza kl II W

Podstawy przedsiębiorczości klasy I Fp, I GHp, I MEp, I W,

https://przedsiebiorczosczse.files.wordpress.com/2013/06/fundusze-europejskie-ms20001.ppt

https://przedsiebiorczosczse.files.wordpress.com/2013/06/instytucjeunieuropejskiej1.ppt

https://przedsiebiorczosczse.files.wordpress.com/2013/06/ue1.ppt

https://przedsiebiorczosczse.files.wordpress.com/2013/06/uniaeuropejska20071.ppt

https://przedsiebiorczosczse.files.wordpress.com/2013/06/unia-europejska.ppt

Proszę uczniów o obejrzenie tych prezentacji i ułożenie krzyżówki na minimum 12 max 18 haseł.

Pracę proszę przesłać na adres emailowy: krzysiek10000@op.pl

Technika w produkcji cukierniczej klasa II GS

II GS

II GS Test

 1. Proszę zrobić notatkę na podstawie załącznika
 2. Wykonaj test, który również jest w załączniku (dotyczy ostatnio przerobionych lekcji)
 3. Jaka jest różnica między przenośnikiem taśmowym, a przenośnikiem ślimakowym?
 4. Dokonaj podziału dźwignic i je omów

Przedmioty zawodowe dla kucharzy klasa II GS oraz jako powtórzenie materiału dla klas III GH oraz III GS

drob smażony cz.3

drobiowa masa mielona cz.5

drób pieczony cz. 4

kotlet dewolay

W-F klasa 2 F i 3 GH

Test z przepisów Piłki Ręcznej 2F i 3GH

Język angielski II WZ

directions

directions klasa IIWZ 23.04

Directions QUIZ

Język angielski II ME

Klasa II ME 23.04.

Język angielski II W-1gr.

Klasa II W(1 grupa) 23.04.

Godzina wychowawcza III WZ

23.04.2020 godz. wychowawcza kl. III WZ

W-F klasy II ME, II W-2gr., III W

Osiąganie celów 2 ME, 2 W-2gr, 3W

Wychowanie fizyczne klasa 2ME, 2W-2gr, 3 W

W-F klasa III F

W-F Klasa 3 F

W-F klasa II GS

W-F Klasa 2 GS

Język polski III ME

Przeszłość i teraźniejszość. Wobec współczesnych zbrodniarzy wojennych, kl.3ME

Język polski II ME, II WZ

Symbolika postaci w Weselu S. Wyspiańskiego 2ME, 2 WZ

Stopniowanie przymiotników kl.2.

Język polski III GH

Sztuka pisania życiorysu, kl. 3GH

Język polski II F, II W

Język polski 23.04.2020 – czwartek – kl. II W, II F Materiał

Język polski 23.04.2020 – czwartek – kl. II W, II F

Zagadnienia I GHp (wcześniejsze tematy)

Drodzy Uczniowie, w tej zakładce będą znajdowały się wyłącznie tematy wcześniejsze.

Od dnia 27.04.2020 r. materiały będą wrzucane u góry strony, trzeba będzie tak jak wcześniej szukać zagadnień dla swojej klasy.

 Historia 15 i 16 kwietnia 2020

karta-pracy-reformacja-w-europie

Reformacja i kontreformacja ICp IMep

KLASA I Reformacja

Kontreformacja

Historia 

02.04.2020 r.

barok – zadanie domowe kl. I

Barok w Europie i w Polsce NOTATKA

Renesans klasa I

 EDB

14.04.2020 r.

Przedłużenie terminu z 24.04. 2020. do 27.04.2020.

KRWOTOKI

RANY

Matematyka

Lekcja piąta matematyka

Lekcja szósta

 Przedmioty zawodowe kucharz

Notatka- wiadomości wstępne warzywa

Polecenie sporządzanie potraw z warzyw – polecenie

sporządzanie potraw z warzyw

ĆWICZENIE

warzywa- towaroznawstwo

Informatyka

Jak wykorzystać arkusz kalkulacyjny do wystawiania ocen

 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________

W-F p. Tomasz Kunicki – Informacja

Dzień dobry w związku z problemami technicznymi daję możliwość uczniom którzy z jakiś przyczyn nie mieli dostępu do zadań termin na realizacje wszystkich zadań do przyszłego piątku plus załączam jeszcze raz wszystkie elekcje Proszę wysłać wiadomość na stronie szkoły tak aby każdy miał dostęp: Wiadomość dla uczniów poniżej:

Dzień dobry w związku z kłopotami technicznymi niektórych uczniów, ostateczny termin na wszystkie prace zlecone przeze mnie dla moich klas z wychowania fizycznego

do piątku 1.05.2020 godz 16:00

Prace nie dostarczone do tego terminu lub ich brak jest oceniane jako ocena niedostateczna za każde zadanie. Zadania są 4, treść każdego zadania jest opisana na końcu każdego filmu

https://www.youtube.com/watch?v=7veHAqOCvKc

https://www.youtube.com/watch?v=xiWOu0K5b6U

https://www.youtube.com/watch?v=5m5ynj-fQkI

https://www.youtube.com/watch?v=rD0Zax5lQCg

Zadania proszę wysyłać na email tomconstan@gmail.com

Temat maila „imię nazwisko, klasa, nr z dziennika”

Zagadnienia I MEp (wcześniejsze tematy)

Drodzy Uczniowie, w tej zakładce będą znajdowały się wyłącznie tematy wcześniejsze.

Od dnia 27.04.2020 r. materiały będą wrzucane u góry strony, trzeba będzie tak jak wcześniej szukać zagadnień dla swojej klasy.

Historia 

15 i 16 kwietnia 2020

Reformacja i kontreformacja ICp IMep

Kontreformacja

KLASA I Reformacja

karta-pracy-reformacja-w-europie

Historia

Odkrycia geograficzne – klasa I branżowa

Odkrycia geograficzne – Klasy I branżowa

EDB

14.04.2020 r.

Przedłużenie terminu z 24.04. 2020. do 27.04.2020.

KRWOTOKI

RANY

Informatyka

Tworzenie typowych i nietypowych wykresów.

Matematyka

Lekcja pierwsza matematyka

Link do filmiku o rozwiązywaniu równań metodą przeciwnych współczynników

Lekcja druga matematyka

Lekcja trzecia

Lekcja czwarta matematyka

Lekcja piąta matematyka

metoda przeciwnych współczynników

Lekcja szósta

Język polski

Hiob – człowiek cierpiący

Jak opisać obraz

Opowieść o wygnaniu z raju

Słownik teatru – Edukacja teatralna

Średniowiecze – kilka słów o epoce

Średniowieczny obraz świata w Bogurodzicy

 Język angielski

Klasa IMEp 2

Klasa IMEp 3

Klasa IMEp 4

Klasa IMEp

 W-F

15.04.2020

Dzień dobry przesyłam kolejną zdalną lekcję wychowania fizycznego

https://www.youtube.com/watch?v=5m5ynj-fQkI

Na końcu filmu jest umieszczone zadanie domowe, polega na nagraniu 30 sekundowego filmu prezentującego jak najszybsze uderzenia piłki naprzemiennie prawą, lewą nogą o przeszkodę głośno przy tym licząc każde odbicie na wysłanie tego filmu macie czas do 24.04.2020 do godziny 16:00. Brak wysłania zadania w terminie również jest oceniany.

Zadanie wysyłamy na adres tomconstan@gmail.com podpisując email (z małych liter) imię nazwisko klasa nr z dziennika.

Życzę wszystkiego dobrego Pan Tomek

06.04.2020

Dzień dobry przesyłam kolejną zdalną lekcję wychowania fizycznego

https://www.youtube.com/watch?v=xiWOu0K5b6U&feature=youtu.be

Na końcu filmu jest informacja o zadaniu domowym które należy wysłać do piątku 10.04.2020 do godziny 16:00

Zadanie wysyłamy na adres tomconstan@gmail.com podpisując email (z małych liter) imię nazwisko klasa nr z dziennika.

Życzę wszystkiego dobrego Pan Tomek

W-F karta pracy

W-F karta pracy

https://www.youtube.com/watch?v=7veHAqOCvKc&feature=youtu.be

Geografia

Geografia

Kompetencje społeczne

STRES- ankieta indywidualna

STRES ogólne info

 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zagadnienia z Technologii wykonywania druków luźnych i opraw oraz  Maszyny i urządzenia do wykonywania druków luźnych i opraw dla klasy II WZ

Zadania domowe proszę przesłać na podany adres email z własnych adresów email (podpisanych imieniem i nazwiskiem) do 10 kwietnia. Przypominam, że są obowiązkowe.

Prasy do tłoczenia na okładkach

Zagadnienia_introligator_klasa_II Wz

Zagadnienia W-F klasy II ME, III W, II W-2gr.

Przepisy wybranych dyscyplin

Wychowanie fizyczne – zadania

Znaczenie rozgrzewki

Zagadnienia z Podstaw przedsiębiorczości dla klas II F, II ME, II W oraz II WZ

https://www.nbportal.pl/rozrywka/krzyzowki/krzyzowka05

https://www.nbportal.pl/rozrywka/filmy/filmy-animowane/euro

Proszę obejrzeć wszystkie filmy znajdujące się pod tym linkiem.
Proszę wysłać do mnie rozwiązaną krzyżówkę.

Kilka uwag do wszystkich uczniów.

Proszę do świąt wysłać do mnie zaległe zadania domowe.
Proszę nie wysyłać zadań z adresów klasowych.
Pod żadnym pozorem proszę nie wysyłać anonimów.
Zdjęcia muszą być ostre i czytelne, ale nie mogą to być fotki notatek uczniów z innych klas i szkół, bo znajdują się w nich często zasadnicze błędy.
Odpowiedzi na pytania, które zadawałem powinny być jednoznaczne i dokładnie na pytania. Luźne teksty „prawie na temat” powinny być oceniane, oceną niedostateczną.

Zagadnienia dla Kucharzy z klas II GS, III GH oraz III GS jako materiał powtórkowy

desery notatka

desery

Proszę o przesłanie zaległych od grudnia prezentacji multimedialnych klasy II gs i IIIgs oraz IIIgh. na e-maila b_lewinska@wp.pl do 9 kwietnia( ostatni termin)

Zagadnienia z Języka angielskiego dla klas II W – 1 gr.; II W oraz III W – 2 gr.

Klasa II W 1 grupa (2)

klasa II WZ

Klasa III W (2 grupa)

Zagadnienia W-F dla klas II W, II WZ oraz III GS

Dzień dobry przesyłam kolejną zdalną lekcję wychowania fizycznego

https://www.youtube.com/watch?v=xiWOu0K5b6U&feature=youtu.be

Na końcu filmu jest informacja o zadaniu domowym które należy wysłać do piątku 10.04.2020 do godziny 16:00

Zadanie wysyłamy na adres tomconstan@gmail.com podpisując email (z małych liter) imię nazwisko klasa nr z dziennika.

Życzę wszystkiego dobrego Pan Tomek

ZAGADNIENIA DLA KL. III ME (7-8.04.2020) – BUDOWA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

Zapisujemy tematy:

1.Kontrola stanu technicznego hamulców.

2.Kolejność wymiany tarcz i klocków hamulcowych – regeneracja tarcz.

Oglądamy filmy i robimy z nich notatkę którą w formie pisemnej (Word) przesyłamy na adres

m.rywak@gmail.com

https://www.youtube.com/watch?v=V1SF1EzRTjU

https://www.youtube.com/watch?v=51_JPNtDBRw

https://www.youtube.com/watch?v=dcyc5AJG67Y

https://www.youtube.com/watch?v=-pAqEU4bWbk

https://www.youtube.com/watch?v=WzoorQ7ENQc

https://www.youtube.com/watch?v=uh_nQ2TRx8w

Zaległe referaty(!!!) oraz opracowanie w formie pisemnej „Ustawianie zbieżności kół w samochodzie” i notatka z „Kolejność wymiany tarcz i klocków hamulcowych – regeneracja tarcz”. (w Word) proszę przesłać na m.rywak@gmail.com

ZAGADNIENIA DLA KL. III ME (8.04.2020) – WARSZTAT DIAGNOSTYKI SAMOCHODOWEJ

W ramach zajęć należy obejrzeć:

1.Rodzaje, budowa i zadania filtrów oleju.

2.Rodzaje filtrów paliwa.

Oglądamy:

https://www.youtube.com/watch?v=1IyMrx59BQI

https://www.youtube.com/watch?v=15LIkXmIQVM

Robimy notatkę (w Word): Budowa i zadania filtrów oleju i paliwa. (przesyłamy na adres m.rywak@gmail.com )

Zagadnienia z Języka angielskiego dla klas II ME oraz II W – gr. 1

klasa II ME

klasa II W 1 grupa

Zagadnienia dla klas II ME oraz III ME – Przedmioty zawodowe

https://padlet.com/marekbsz1s/2ME3ME

Zagadnienia z Języka polskiego dla klas III W i III WZ 

Materiał z J.pol III W i III WZ

Zagadnienia z J.pol III W i III WZ

Zagadnienia z Języka polskiego dla klas II F i II W

Materiał z J. pol kl II F i II W

Zagadnienie z j pol kl II

KONKURS DLA KUCHARZY!

Firma Makro, która wiele razy wspierała nasze projekty kulinarne dla uczniów przesłała bardzo ciekawą propozycją edukacyjną. Proszę o zapoznanie się i wykorzystanie czasu w domu na realizację kulinarnego projektu, który umożliwia zakwalifikowanie do Ogólnopolskiego Testu Kulinarnego.

nauczyciel zawodu; Beata Lewińska

Regulamin konkursu

Szef dla Młodych Talentów - Dokształcaj się ONLINE!

Zagadnienia dla klasy II ME z Przepisów ruchu drogowego oraz z Budowy pojazdów samochodowych

Zagadnienia z przedmiotu Przepisy ruchu drogowego klasa II ME

Zagadnienia z przedmiotu Budowa pojazdów samochodowych klasa II ME

Zagadnienia dla klasy II WZ – Maszyny i urządzenia do wykonywania druków luźnych i opraw

Maszyny_liczenie_krojenie_wykraw

Zagadnienia_introligator_Maszyny_kl II Wz

Zagadnienia dla klasy II WZ z Technologii wykonywania druków luźnych i opraw

Operacje_jednostk_krojenie wykraw

Zagadnienia z introligator_dla klasy II Wz

Odpowiedzi proszę, aby uczniowie  przesłali na adres email danuta_cwik@wp.pl

Zagadnienia z WF dla klasy II ME – gr 2

Drodzy uczniowie!

Obecna sytuacja zmusza Nas do spędzania większości czasu  przed monitorem komputera. Wiąże się to , również z bólami kręgosłupa. Aby zniwelować ten ból warto wiedzieć jak prawidłowo siedzieć oraz jakie ćwiczenia stosować w momencie pojawienia się bólu. W związku z tym przesyłam linki do  filmików, z którymi warto się zapoznać:

https://www.youtube.com/watch?v=_YoTWjzaCWI

https://www.youtube.com/watch?v=GQuGpa9oHXA

Oczywiście praca zdalna nie musi tylko i wyłącznie kojarzyć się z siedzeniem nad zadaniami przed monitorem komputera. W celu odprężania i relaksu mam dla Was sportową grę planszową dla całej rodziny. Wszystkie materiały znajdziecie w załączniku.

2 ME – gr 2- gra planszowa

Zagadnienia z WF dla klasy I MEg

Drodzy uczniowie!

Obecna sytuacja zmusza Nas do spędzania większości czasu  przed monitorem komputera. Wiąże się to , również z bólami kręgosłupa. Aby zniwelować ten ból warto wiedzieć jak prawidłowo siedzieć oraz jakie ćwiczenia stosować w momencie pojawienia się bólu. W związku z tym przesyłam linki do  filmików, z którymi warto się zapoznać:

https://www.youtube.com/watch?v=_YoTWjzaCWI

https://www.youtube.com/watch?v=GQuGpa9oHXA

Oczywiście praca zdalna nie musi tylko i wyłącznie kojarzyć się z siedzeniem nad zadaniami przed monitorem komputera. W celu odprężania i relaksu mam dla Was sportową grę planszową dla całej rodziny. Wszystkie materiały znajdziecie w załączniku.

1 MEg- gra planszowa

Zagadnienia z Edukacji dla bezpieczeństwa dla klasy I Wg

I Wg – Edb

Zagadnienia dla kl.I GHg oraz I GHp, a także materiał powtórkowy dla kl. II GS oraz III GH i III GS

Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem

LEKCJA 3-Surówki

notatka-surówki

Wyposażenie i zasady bezpieczeństwa

Higiena żywności 1

 Zagadnienia z Języka angielskiego dla klasy I MEg – 1 grupa

Klasa I MEg grupa 1

Zagadnienia W-F klasa I MEg

1 MEg- test wiedzy

Drodzy uczniowie!

Przygotowałem dla Was test wiedzy sportowej. Składa się on z 20 pytań. Proszę Was o dokładne ich przeczytanie, a następnie wybór jednej poprawnej odpowiedzi. Wszystkie odpowiedzi zapisujecie w programie Notatnik bądź Word i wysyłacie jako załącznik na mój adres mailowy: przem.zamroczynski@yahoo.co.uk

W temacie maila proszę podać swoje imię, nazwisko, przedmiot oraz klasę.  Oczywiście wszystkie zadania, będą przeze mnie oceniane.

Termin wykonania zadania do 06.04.2020 godz. 20:00. Po tym terminie prace, nie będą przyjmowane. Osoba, która nie dostarczy mi testu otrzyma ocenę niedostateczną.(chyba, że oczywiście jest na kursach)

Zagadnienia z Edukacji dla bezpieczeństwa dla klas I Cg

I Cg – Edb

Zagadnienia z Języka polskiego dla klas I MEg, I Wg, I Wp

Jężyk polski Zadania I WG, I MEG, ! WP

Zagadnienia z Edukacji dla bezpieczeństwa dla klas I MEg, I GHg, I Fg

I Fg – Edb

I GHg – Edb

I MEg – Edb

Zagadnienia z Języka polskiego dla klas I C p, I F p, I G H p

Materiał z Języka polskiego dla klas I 2 kwietnia 2020

Zadania z języka polskiego dla klasy I 2 kwietnia 2020

Zagadnienia W-F dla klas ICp, I Fg, I MEp, II W, II WZ, III GS

Informacja:  Wypełnioną kartę pracy proszę na adres email tomconstan@gmail.com brak wykonania zadania również będzie stosownie oceniony

Czas odesłania karty pracy do piątku 03.04.2020 do godziny 16:00

Zagadnienia W-F klasy I

Zagadnienia z Języka angielskiego dla klasy  I GHg 

J. angielski  Klasa I GHg 

Zagadnienia z Języka polskiego dla klas I C p, I F p, I GH p

Zagadnienia z języka polskiego dla klas I

Zagadnienia z języka polskiego

Zagadnienia z Języka angielskiego zawodowego dla klas I ME p oraz I Fg – 2 gr

J. angielski zaw ćwiczenia hairdresser

J. angielski zaw Klasa IMEp 4

J.angielski zaw. Klasa IFG 2grupa

Zagadnienia dla Kucharzy z klas I GHg oraz I GHp, a także jako materiał utrwalający dla Kucharzy z klas II i III

Warzywa- towaroznawstwo

Notatka- wiadomości wstępne warzywa

Zagadnienia dla Kucharzy z klas I GHg oraz I GHp, a także jako materiał utrwalający dla Kucharzy z klas II i III 

1_gotowanie warzyw- prezentacja

1_gotowanie warzyw_notatka

Zagadnienia z Języka angielskiego dla klasy I MEp

Klasa IMEp 3

Zagadnienia z Języka polskiego dla klasy I MEp

Temat: Opowieść o wygnaniu z raju w Księdze Rodzaju.

Opowieść o wygnaniu z raju

Zagadnienia z Informatyki dla klas I Cp, I Fg, I GHg, I GHg, I MEg, I MEp, I Wg, I Wp

Tworzenie typowych i nietypowych wykresów.

Zagadnienia z Języka angielskiego zawodowego dla klas I Fp oraz I F g 1 gr.

ćwiczenia hairdresser Jezyk angielski zawodowy

Klasa IFG 1grupa Jezyk angielski zawodowy

klasa IFp Jezyk angielski zawodowy

Zagadnienia z Języka polskiego dla klas I C p, I GH p, I F p

Materiały dla klas I J.polski

Zagadnienia dla klas I

Zagadnienia z Języka angielskiego dla klas I GHg oraz I MEp

Język angielski Klasa I GHg

Język angielski Klasa IMEp 2

Zagadnienia z Technologii wykonywania druków luźnych i łączonych klasy I Wg oraz I Wp

Podział produktow introligatorskich

Zagadnienia nr2 z introligator dla kl IWg IWp

Operacje jednostkowe

Zagadnienia W-F dla klas I Cp, I Fg, I MEp, II W, II WZ, III GS

https://www.youtube.com/watch?v=7veHAqOCvKc&feature=youtu.be

PS: DODATKOWA OCENA Z WF TYLKO DO PIĄTKU 03.04.2020 do 16:00 😉

Proszę o przesłanie pracy na e-maila trenertomek@o2.pl

Zagadnienia z Technologie produkcji cukierniczej klasa I Cg

Technologie I Cg PONIEDZIAŁEK 30 03 2020

Proszę zapoznać się z tematem zajęć i zrobić notatkę. Jutro prześlę zadania do wykonania.

Zagadnienia z Techniki w produkcji cukierniczej klasa I Cp

Technika w produkcji cukierniczej I Cp poniedziałek 30 03 2020

Proszę odpowiedzieć na pytania, które znajdują się w załączniku i przesłać na e-maila  cukiernicybranzowa@wp.pl

Zagadnienia z Języka polskiego dla klas  I Cg, I Fg, I GHg, I MEp

Temat: „Słownik teatru”.

Edukacja teatralna

Zagadnienia dla uczniów z Ukrainy w ramach dodatkowych lekcji J.polskiego

ZAGADNIENIA DO REALIZACJI W RAMACH ZAJĘĆ JĘZYKA POLSKIEGO DLA UCZNIÓW Z UKRAINY

Materiał

Zagadnienia z Języka polskiego dla klasy I Cp, I Fp, I GHp

Zagadnienia z języka polskiego dla klas I

Materiały.

Zagadnienia z Języka angielskiego zawodowego dla klas IMep, IMeg 1gr oraz dla klasy 1Fg

klasa IFG 1+2 grupa.zawodowy

Klasa IMEg 1 grupa

Klasa IMEp

Zagadnienia z Kompetencji społecznych klasa I MEp

Kompetencje społeczne I MEp

Zagadnienia z Informatyki klasy I Cg,  I Fp gr1 i gr2, I Fg gr 1  

https://padlet.com/marekbsz1s/tydzenA.

Zagadnienia z przedmiotów: Rysunek techniczny klasa I MEp oraz Elektrotechnika i elektronika klasy I MEg oraz I MEp

https://padlet.com/marekbsz1s/tydzenA.

Zagadnienia z Edukacji dla bezpieczeństwa dla klas I Cp, I Fp, I GHp, I MEp, I Wp.

URAZY KOSTNO-STAWOWE

Proszę o pisemną odpowiedź na pytania na adres:  sala610@wp.pl

Zagadnienia z przedmiotów Budowa pojazdów samochodowych, Rysunek zawodowy oraz BHP dla klas I MEg oraz I MEp

Zagadnienia z przedmiotu BHP dla klasy I MEp oraz I MEg

Zagadnienia z przedmiotu Budowa pojazdów samochodowych dla klasy I MEp i I MEg

Zagadnienia z przedmiotu rysunek zawodowy klasa I MEg

Zagadnienia z Technologii wykonywania druków luźnych i łączonych klasy I Wg oraz I Wp

Proszę o pisemną odpowiedź na pytania w programie Word oraz przesłanie na adres email danuta_cwik@wp.pl

Zagadnienia z introligatorstwa I Wg i I Wp

Techniki_drukowania

Prezentacja zastosowanie technik

Ogólna charakterystyka procesów introligatorskich

Zagadnienia z Języka polskiego dla klas  III GH oraz III ME

Temat: Reklama – źródło informacji, łagodna perswazja czy manipulacja? Rozprawka.

Reklama – źródło informacji, łagodna perswazja czy manipulacja – rozprawka

Zagadnienia z Języka polskiego dla klasy II ME oraz II WZ

Temat: Sztuka handlu według Mraczewskiego. „Lalka” Bolesława Prusa.

Sztuka handlu według Mraczewskiego, Lalka, Bolesław Prus

ZAGADNIENIA DLA KL. III ME  – WARSZTAT DIAGNOSTYKI SAMOCHODOWEJ

W ramach zajęć należy obejrzeć:

https://www.youtube.com/watch?v=_YRo0KmgYTw

https://www.youtube.com/watch?v=VRg6WdfyTMs

https://www.youtube.com/watch?v=VRg6WdfyTMs

https://www.youtube.com/watch?v=_axowTeRTeo

https://www.youtube.com/watch?v=9pwjPu0qg4U

Zagadnienia z Podstaw przedsiębiorczości dla klas I Fp, I Ghp, I Mep, I Wp, II F, II Me, II W, II WZ

Podstawy przedsiębiorczości w internecie

Drodzy Nauczyciele, Rodzice i Uczniowie poniżej wstawiamy poradnik dotyczący kształcenia na odległość.

Kształcenie na odległość

Biologia

Ogłoszenie ws. otwartej videokonferencji.

UWAGA! Dnia 1 kwietnia o godzinie 19:00 będę organizowała otwartą videokonferencję na temat „realizacji programu nauczania z przedmiotu biologia”. W spotkaniu mogą wziąć udział nauczyciele, rodzice i uczniowie. Będę odpowiadała na Wasze pytania. Aby zapisać się na „videokonferencję” należy przesłać do mnie swój adres e-mail (zakładka „Pytania i Kontakt” na stronie https://elearningbiologia.wordpress.com/contact/), zgłosić chęć udziału i czekać na instrukcje.

Maksymalna liczba Uczestników to 20.

Na zgłoszenia czekam do 28.03.2020 do godziny 20:00.

Podstawy konstrukcji maszyn, Elektryczne i elektroniczne wyposażenie pojazdów, Diagnostyka i naprawa pojazdów samochodowych, Elektrotechnika i elektronika klasa II ME

https://padlet.com/marekbsz1s/2ME3ME

Elektryczne i elektroniczne wyposażenie pojazdów, Diagnostyka i naprawa pojazdów samochodowych klasa III ME

https://padlet.com/marekbsz1s/2ME3ME

ZAGADNIENIA DLA KL. III ME  – BUDOWA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

Geometria a zbieżność kół w samochodzie.

https://www.youtube.com/watch?v=8rms_2dLiy8

https://www.youtube.com/watch?v=9qfB8XXO8vM

Do przesłania na adres:  m.rywak@gmail.com

Zaległe referaty oraz opracowanie w formie pisemnej „Ustawianie zbieżności kół w samochodzie” (w Word).

ZAGADNIENIA, Elektryczne i elektroniczne wyposażenie pojazdów, Diagnostyka i naprawa pojazdów samochodowych, Elektrotechnika i elektronika klasa II ME 

Hamulce – budowa, zasada działania i zastosowanie.

Oglądamy:

https://www.youtube.com/watch?v=nGcpfmmADxk

https://www.youtube.com/watch?v=hE-yA8R0_T0

Do przesłania na adres:  m.rywak@gmail.com

Zaległe referaty oraz opracowanie w formie pisemnej „Zasady działania i rodzaje hamulców” (w Word).

Zagadnienia z Języka polskiego dla klasy III GH, III ME

Temat: Reklamowy zawrót głowy.

Reklamowy zawrót głowy

Zagadnienia z Języka polskiego dla klasy II WZ

Temat: Kartka z pamiętnika Izabeli Łęckiej.

Kartka z pamiętnika Izabeli Łęckiej – Lalka, B. Prus

Zagadnienia z Języka polskiego dla klasy II ME

Temat: Jak napisać list motywacyjny?

List motywacyjny – notatka, schemat, przykład

Zagadnienia Język polski dla klas II W, II F

Zagadnienia z Języka polskiego dla klas II F, II W

Zadanie dla klas II F, II W .

Zagadnienia Język polski dla klas III W, III WZ

Zadanie z Języka polskiego dla klas III W, III WZ

Zagadnienia Język polski dla klas I Cp, I GHp, I Fp

Zadanie z Języka polskiego dla klas I Cp, IFp, I GHp

Zagadnienia Język polski dla klas I Cp, I GHp, I Fp

Edukacja teatralna

Zagadnienia Język polski dla klasy III W, III WZ

Zadania dla klas III W

Zagadnienia Język polski dla klas II F, II W

Wiedza o teatrze

Zagadnienia z Języka polskiego kl. II GS, III F, III GS

Klasy II na tydzień 23-27.03.2020

 1. Obejrzenie w TV lub Internecie „Lalki” B. Prusa
 2. Zapoznanie się z biografią autora powieści.
 3. Opracowanie w 5 punktach najważniejszych cech epoki pozytywizmu i przesłanie na mail. klasa2gs@wp.pl

Ps. Charakterystykę postaci, którą zadałam  przed zamknięciem szkoły przyjmuję na mail klasa2gs@wp.pl

Klasa III tydzień  23-27.03.2020

 1. Obejrzenie  filmu ” Katyń” w reż. A. Wajdy.
 2. Odpowiedź na pytanie : Co to jest ” lista katyńska”..

oraz czy warto obejrzeć ten film i dlaczego?

Odpowiedzi kierować na mail. klasa2gs@wp.pl

W przypadku pytań proszę o kontakt ze mną lub Przewodniczącą klasy II GS -Julią Występską, zaznajomioną z obowiązującymi obecnie zasadami edukacji w naszym Państwie i tym samym w naszej Szkole.

Zagadnienia z Technologie produkcji cukierniczej dla klasy III GS

Proszę o zrobienie notatek.

W załączeniu przesyłam materiał, z ktorego macie zrobić (proszę trzymać się wytycznych) i zdjęcia książki, które pozwolą Wam zrobić notatkę.

Proszę o przesyłanie opracowanych zajęć na e-maila: cukiernicybranzowa@wp.pl

Technologia III GS- 23-27 03 2020- tydzień B

Technologie III GS 23-27.03.2020

Zagadnienia z Technologie produkcji cukierniczej dla klasy II GS

Proszę o zrobienie notatek.

W załączeniu przesyłam materiał, z którego macie zrobić (proszę trzymać się wytycznych) i zdjęcia książki, które pozwolą Wam zrobić notatkę.

Proszę o przesyłanie opracowanych zajęć na e-maila: cukiernicybranzowa@wp.pl

Technologia II GS- 23-27 03 2020 r – tydzień B

Technologie II GS

Zagadnienia z Techniki w produkcji cukierniczej dla klasy II GS

Proszę o zrobienie notatek.

Przesyłam materiał, z którego macie zrobić (proszę trzymać się wytycznych) i zdjęcia książki, które pozwolą Wam zrobić notatkę.

Proszę o przesyłanie opracowanych zajęć na e-maila: cukiernicybranzowa@wp.pl

II GS Technika 23-27.03.2020

Technika II GS- 23-27.03.2020- tydzień B

Zagadnienia z biologii

Szanowni Państwo!

W związku z aktualną sytuacją lekcje biologii realizowane będą za pośrednictwem stworzonej przeze mnie strony, do której załączam link: https://elearningbiologia.wordpress.com/

Na stronie znajdują się wszystkie niezbędne informacje.

Od tej pory kontakt odbywa się wyłącznie za jej pośrednictwem. W razie pytań „o charakterze zbiorowym” proszę o kontakt przez stronę za pośrednictwem PRZEWODNICZĄCEGO klasy.

Zagadnienia z Kompetencji społecznych dla klasy I MEp

NEGOCJACJE – ogólne porady

Zadanie dla uczniów:

PODAJ DWIE SYTUACJE, W KTÓRYCH NEGOCJUJESZ.
Zadanie obowiązkowe na pozytywną ocenę proszę przesyłać na adres j_pisarska@op.pl

Zdalne lekcje z W-F’u

Drodzy uczniowie!

Nauczyciele i pracownicy naszej Szkoły przygotowali

dla Was zestaw ćwiczeń w ramach lekcji W-F’u.

Lekcja nagrana została dla Was w szkolnej siłowni.

Pamiętajcie o bezpieczeństwie!

Proponujemy, aby te ćwiczenia wykonywać samemu (nie w grupach) lub ewentualnie z rodzeństwem zachowując odpowiednią odległość.

https://www.youtube.com/watch?v=BAdAoRjTifg&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2d7Qe66k-lepPE0K0Y-CipvBF7z9yoiVBbsRe-WDdR8hEZmeDpNCWj6-0

https://www.youtube.com/watch?v=1kfvP8Ns0R8&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0EDzNKSsdObKDLwiB5oqu9VjlrJ2jXO0cEx0bRQewU1MdBIdag404I_Dc

https://www.youtube.com/watch?v=gJyFUwjXAe8&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3NGExBrKXuj8suy_MMLZO0W4O1z5YiB9tBYXijLWrzcbcXss-1eT6I6UQ

Zagadnienia z Podstaw Przedsiębiorczości – dla klasy II GS

Zagadnienia z Podstaw Przedsiębiorczości dla klasy II GS

Zagadnienia z Geografii i Podstaw Przedsiębiorczości – dla klasy I Cp

Zagadnienia z Geografii oraz Podstaw Przedsiębiorczości dla klasy I Cp

Zagadnienia z Geografii – dla klas I Fg, I Cg

Zagadnienia z geografii dla klasy I Fg i Cg

Zagadnienia z Języka angielskiego – dla klas I Fg, I GHp, I MEg, I Wg, I Wp

Język angielski 

Język angielski – zał. 1

Język angielski – zał. 2

ZAGADNIENIA Z JĘZYKA  POLSKIEGO –  dla klas  I GH g, I Cg, I Fg

W dowolną przeglądarkę proszę wpisać hasło: epodreczniki Dwie Maryje… Wyobrażenie Matki Bożej w „Bogurodzicy” i w „Lamencie świętokrzyskim”.

Proszę przeczytać teksty i wykonać ćwiczenia w celu utrwalenia wiadomości. ( We własnym zakresie)

ZAGADNIENIA Z JĘZYKA POLSKIEGO – formy wypowiedzi pisemnych dla klas I F p, I GH p, I C p

ZAGADNIENIA Z JĘZYKA POLSKIEGO kl I część II

Zagadnienia z Kompetencji społecznych – I MEg

Drodzy uczniowie proszę o obejrzenie dwóch filmików i zrobienie do każdego z nich krótkiej notatki oraz o przesłanie jej na e-maila. magdalena.grembocka@szkolarzem.pl do dnia 25.03.2020 r.

 1. Stres – wróg czy przyjaciel? – https://www.youtube.com/watch?v=7Tg81LhIFTU
 2. Wspolpraca – czy współpraca się opłaca? – https://www.youtube.com/watch?v=eFaIE6Nczh0

Zagadnienia z Podstaw przedsiębiorczości – I Fp, I GHp, I MEp, I Wp  oraz II F, II ME, II W, II WZ 

Na początek proponuję obejrzenie około 7 minutowego filmiku znajdującego się w linku.

https://www.youtube.com/watch?v=7co1wEHkYOo
Proszę odpowiedzieć na poniższe pytania:
Jakie miary określają poziom dobrobytu w danym kraju? Omów sposób ich wyznaczania i interpretację.
Czy każde dobro wyprodukowane w gospodarce jest wliczane do PKB? Uzasadnij na przykładach.

W mieście X jest jeden sklep mający pozwolenie na sprzedaż cukierków. Następnym miejscem, w którym można kupić cukierki jest sklep w sąsiednim mieście, oddalonym o 20 km. Co chroni ten sklep przed konkurencją?

Odpowiedzi proszę kierować na email – krzysiek10000@op.pl

ZAGADNIENIA Z JĘZYKA  POLSKIEGO – formy wypowiedzi pisemnych dla klas I F p, I GH p, I C p

ZAGADNIENIA Z JĘZYKA POLSKIEGO kl. I

ZAGADNIENIA Z JĘZYKA  POLSKIEGO – formy wypowiedzi pisemnych dla klas II W, II F

ZAGADNIENIA Z JĘZYKA POLSKIEGO kl II

ZAGADNIENIA Z JĘZYKA  POLSKIEGO – formy wypowiedzi pisemnych dla klas III WZ, III W

ZAGADNIENIA Z JĘZYKA POLSKIEGO kl III

Platforma dla uczniów klas ICg, IFg, IGHg, IIGS, IIIGS, IIIGH, Język angielski zawodowy, Język angielski

https://classroom.google.com/

Dla moich uczniów utworzyłam „klasy,” w których będę udostępniać na bieżąco linki oraz zadania do wykonania w czasie zawieszenia zajęć.

W razie jakichkolwiek pytań, uczniowie mogą kontaktować się ze mną za pośrednictwem tej właśnie strony w sekcji „komentarze” lub w wiadomości.

Link z instrukcją: https://support.google.com/edu/classroom/answer/6072460?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=pl

Kody dla klas:

1Cg, 1Fg : kszn5y7

2GS, 3GS(kucharze), 3GH, 1GHp, 1GHg: yfytnne

3GS (cukiernicy): j57tfh4

3GS (język angielski): alp6eip

Lekcje z historii dla klas  I f p, I w p, I me p, I gh p i I c p

Temat : Polska po śmierci Bolesława Chrobrego.

Proszę przeczytać tekst i wykonać ćwiczenia.

W dowolną przeglądarkę internetową proszę wpisać hasło: e-podręcznik Polska po śmierci Bolesława Chrobrego.

Lekcje z języka polskiego dla klas: 1Fg, 1Cg, 1GHg i 1MEp.

Temat: Jak napisać charakterystykę postaci

Zadanie z informatyki dla uczniów klas I MEp, IMEg, I Cp, I Wp, I Wg, IGHp, I GHg, I Fg grupa 2

W arkuszu kalkulacyjnym sporządź zestawienie zakupów. Wprowadź do tabeli dane z 5 paragonów. Sformatuj kwoty do dwóch miejsc po przecinku lub zastosuj format walutowy. Oblicz wartość zakupów, korzystając z autosumowania. Wykonane zadanie prześlij do 30.03.2020 na @ kingahryn.szkola@gmail.com podając w temacie nazwisko, imię i klasę.

Zagadnienia Technologie produkcji cukierniczej oraz Technika w produkcji cukierniczej – klasy I

Technologia produkcji cukierniczej i Techniki produkcji cukierniczej kl. I

Zagadnienia z Technik fryzjerskich – klasy I

– Kształty twarzy

– Rodzaje kompozycji

– Metody i techniki czesania fryzur

– Klasyfikacja uczesań

– Upięcia

– Dredy

– Rysowanie warkocza

– Rysowanie fryzury damskiej

– Rysowanie fryzury męskiej

– Światłocień

https://www.youtube.com/watch?v=cQ8cukyj5ic   kształty twarzy

https://www.youtube.com/watch?v=PYriYuiyy6Q   rysowanie warkocza

https://www.youtube.com/watch?v=J_LrLyci6UQ   rysowanie fryzury damskiej

Notatki dla uczniów zostaną przesłane na messengera grupowego !

Podstawy fryzjerstwa tematy – klasy I

– Barwniki i zaburzenia barwnikowe

– Gruczoły potowe łojotokowe

Notatki dla uczniów zostaną przesłane na messengera grupowego !

Zadania z historii dla klasy II F, II W, II WZ, II GS, II ME

Karta pracy – Polska w czasach stalinizmu

Karta pracy- Polski pażdziernik

Polski Październik

Wykonane pracę proszę o przyniesienie do nauczyciela prowadzącego po powrocie do szkoły,

Zagadnienia z chemii.

Zagadnienia do uzupełnienia przez uczniów z przedmiotu chemia.

Temat: Odzież i opakowania.

1) https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje/przedmioty12
2) https://prezi.com/…/o-substancjach-z-ktorych-wytwarzana-je…/
3) https://www.icd.pl/…/odziez-chroniaca-przed-czynnikami-chem…
4) https://www.youtube.com/watch?v=M6CogPJqIbg
5) https://www.youtube.com/watch?v=iMp2hQEOu3k
6) https://www.youtube.com/watch?v=1x1kWxfIQT0

Ponadto proszę aby wszyscy uczniowie nauczyli się na wcześniejszą zapowiedzianą kartkówkę.

Proszę aby każdy z uczniów wszedł na każdy z linków i przyswoił wiedzę z materiału przedstawianego.

Zapoznać się z materiałem proszę do momentu, aż wrócimy do szkoły.

Zagadnienia z geografii dla uczniów klas I MEg oraz I GHg

Drodzy uczniowie klas I me g i I gh g !

W związku z tym, że to nie jest czas ferii, proszę przejrzeć prezentacje przygotowane w ramach tematów z geografii : Główne obszary upraw na świecie oraz Chów zwierząt na świecie.

 ____________________________________________________________

Ocenianie wewnątrzszkolne
STATUT BSISRiP w Bydgoszczy
REGULAMIN WARSZTATU DIAGNOSTYKI
Regulamin praktycznej nauki zawodu
Regulamin Szkolnego Koła Wolontariatu
Regulamin świetlicy szkolnej 2019/2020
Regulamin kursów dokształcających
Regulamin biblioteki BSISRiP
Regulamin wycieczek szkolnych
Zasady korzystania przez uczniów na terenie szkoły z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych
Szkolny Savoir-vivre

Klasy 2019-2020

List Minister Edukacji Narodowej do Rodziców i Opiekunów Uczniów – 29.08.2018