Szkolny zestaw podręczników Branżowej Szkoły I Stopnia Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy na rok szkolny 2020/2021

 

Zasady bezpiecznego uczestniczenia w lekcji on-line przez uczniów BSISRiP w Bydgoszczy w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Link do logowania Librus Synergia dla uczniów i rodziców – link

Kontakt do nauczycieli dla uczniów i rodziców/opiekunów

Techniki nauki – nowy cykl edukacyjny TVP VOD – komunikat MEN

 Zagadnienia – nauka zdalna

Język angielski 19.10-23.10 klasa 1ME grupa 2 – materiały do pobrania
Język angielski 19.10-23.10 klasa 3W – materiały do pobrania
Język angielski 19.10-23.10 klasa 3GS – materiały do pobrania
Język angielski klasa 1GS – materiały do pobrania
Język polski klasa 1ME i 1GS – materiały do pobrania
Język polski klasa 3ME – materiały do pobrania
Historia klasa 1WZ; 1GS; 1F – materiały do pobrania 1; materiały do pobrania 2
Kompetencje społeczne 19.10 klasa 1ME – prezentacja
Podstawy przedsiębiorczości 19.10 klasa 1W; 1F; 1WZ; 1GS- materiały do pobrania , prezentacja
Wychowanie fizyczne klasa 3WZ; 3W; 1ME; 1W; 2Fg; 2Cp; 2Mep – materiały do pobrania
Wiedza o społeczeństwie klasa 3GS; 3WZ; 3ME – materiały do pobrania
______________________________________________________________________________

BHP 20.10 klasa 1ME – materiały do pobrania
Budowa pojazdów samochodowych 20.10 klasa 3ME – materiały do pobrania
Budowa pojazdów samochodowych 21.10 klasa 3ME – materiały do pobrania
Język polski klasa 1ME – materiały do pobrania
Język polski klasa 1ME – materiały do pobrania
Informatyka klasa 1F grupa 1 – materiały do pobrania
Elektrotechnika i elektronika klasa 1ME – materiały do pobrania
Elektryczne i elektroniczne wyposażenie pojazdów samochodowych klasa 3ME – materiały do pobrania
Diagnostyka i naprawa pojazdów samochodowych klasa 3ME – materiały do pobrania
Historia klasa 1W i 1 WZ – materiały do pobrania 1; materiały do pobrania 2
Matematyka 20.10 i 21.10 klasa 1GS – materiały do pobrania
Matematyka klasy 1W; 1WZ; 1ME – materiały do pobrania
Matematyka klasa 1ME – materiały do pobrania 1; materiały do pobrania 2
Matematyka klasa 3WZ; 3ME; 3W – materiały do pobrania
Wiedza o społeczeństwie klasa 3F i 3W – materiały do pobrania
Język angielski 20.10 klasa 1F grupa 2 – materiały do pobrania
Język angielski 20.10 klasa 1GS grupa 1 – materiały do pobrania
Edukacja dla bezpieczeństwa 20.10 klasa 1F; 1W; 1WZ; 1GS – materiały do pobrania 1; materiały do pobrania 2
Podstawy przedsiębiorczości 20.10 klasa 1GS; 1WZ; 1W; 1ME; 1F – materiały do pobrania1; materiały do pobrania2; materiały do pobrania3
Podstawy przedsiębiorczości 20.10 klasa 1ME – materiały do pobrania
Technika w produkcji cukierniczej 20.10 klasa 1GS – materiały do pobrania
Wychowanie fizyczne 20.10 klasa 1F – materiały do pobrania
Wychowanie fizyczne 20.10 klasa 1WZ – materiały do pobrania
Wychowanie fizyczne 20.10 klasa 1GS – materiały do pobrania
Wychowanie fizyczne 20.10 klasa 1GS – materiały do pobrania
______________________________________________________________________________
Matematyka klasa 1W; 1WZ; 1ME – materiały do pobrania
Matematyka klasa 1ME – materiały do pobrania
Matematyka klasa 3F – materiały do pobrania
Matematyka 21.10 klasa 1GS – materiały do pobrania
Geografia klasa 1WZ – materiały do pobrania
Geografia klasa 1W – materiały do pobrania
Podstawy przedsiębiorczości 21.10 klasa 1WZ; 1GS; 1F; 1ME; 1W – materiały do pobrania1; materiały do pobrania2
Język angielski klasa 1GS grupa 1 – materiały do pobrania
Język angielski klasa 1GS grupa 1 – materiały do pobrania
Język angielski klasa 1GS grupa 1 – materiały do pobrania
Język angielski klasa 1GS grupa 1 – materiały do pobrania
Edukacja dla bezpieczeństwa klasa 1F; 1W; 1WZ; 1GS; 1ME – materiały do pobrania
Wychowanie fizyczne 21.10 klasa 1F – materiały do pobrania
Wychowanie fizyczne 21.10 klasa 1F lekcja 2 – materiały do pobrania
Wychowanie fizyczne 21.10 klasa 1WZ – materiały do pobrania
Wychowanie fizyczne 21.10 klasa 1WZ lekcja 2 – materiały do pobrania
Wychowanie fizyczne 21.10 klasa 1GS – materiały do pobrania
Informatyka klasy pierwsze – materiały do pobrania
Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem klasa 1GS; 2GHp; 2GHg; 3GS – materiały do pobrania1; materiały do pobrania2
Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem klasa 3GS – materiały do pobrania1; materiały do pobrania2
______________________________________________________________________________
Język angielski 19-23.10 klasa 3F – materiały do pobrania
Matematyka 22.10 klasa 1F – materiały do pobrania
Matematyka 22.10 klasa 1F i 1W – materiały do pobrania
Matematyka 22.10 klasa 3F – materiały do pobrania
Matematyka 22.10 klasa 1GS – materiały do pobrania
Wiedza o społeczeństwie 3F; 3ME; 3GS; 3W; 3WZ – materiały do pobrania
Wychowanie fizyczne klasa 1GS grupa 2- materiały do pobrania
Wychowanie fizyczne klasa 1W grupa 2 – materiały do pobrania
Wychowanie fizyczne klasa 1WZ grupa 2- materiały do pobrania1; materiały do pobrania2
Wychowanie fizyczne klasa 1F grupa 2 – materiały do pobrania
Wychowanie fizyczne klasa 1GS grupa 1 – materiały do pobrania
Wychowanie fizyczne klasa 1WZ grupa 1 – materiały do pobrania
Informatyka klasa 1F – materiały do pobrania
Informatyka klasa 1GS – materiały do pobrania
Informatyka klasa 1ME – materiały do pobrania
Informatyka klasa 1W – materiały do pobrania
Informatyka klasa 1 WZ – materiały do pobrania
Język polski klasa 1 GS – materiały do pobrania1; materiały do pobrania2
Działalność gospodarcza w gastronomii klasa 3GS – materiał do pobrania
Zarządzanie salonem fryzjerskim klasa 3F – materiały do pobrania
Działalność gospodarcza klasa 3ME – materiały do pobrania
Godzina wychowawcza klasy 1W i 3WZ – materiał do pobrania
Geografia klasa 1GS – materiał do pobrania
Geografia klasa 1ME – materiał do pobrania
Geografia klasa 1ME – materiał do pobrania
_____________________________________________________________________________
Matematyka klasa 1F i 1W – materiały do pobrania
Matematyka klasa 1WZ – materiały do pobrania
Matematyka klasa 1F – materiały do pobrania
Język angielski 23.10 klasa 3W grupa 1 – materiały do pobrania
Język angielski 23.10 klasa 3W – materiały do pobrania
Język angielski klasa 1F (2 grupa) – materiały do pobrania
Język angielski zawodowy 1F (1 grupa) – materiały do pobrania
Język angielski zawodowy klasa 3F – materiały do pobrania
Język angielski oraz język angielski zawodowy klasa 1GS – materiały do pobrania1, materiały do pobrania2; materiały do pobrania3; materiały do pobrania4; materiały do pobrania5; materiały do pobrania6; materiały do pobrania7; materiały do pobrania8
Wychowanie fizyczne 23.10 klasa 1WZ grupa 1 – materiały do pobrania
Wychowanie fizyczne 23.10 klasa 1GS grupa 1 – materiały do pobrania
Wychowanie fizyczne 23.10 klasa 1F grupa 2 – materiały do pobrania
Wychowanie fizyczne 23.10 klasa 1WZ grupa 1 (lekcja2) – materiały do pobrania
Wychowanie fizyczne 23.10 klasa 1GS grupa 1 (lekcja2) – materiały do pobrania
Wychowanie fizyczne 23.10 klasa 1F grupa 2 (lekcja2) – materiały do pobrania
Informatyka klasa 1F – materiały do pobrania
Informatyka klasa 1GS – materiały do pobrania
Informatyka klasa 1ME – materiały do pobrania
Informatyka klasa 1W – materiały do pobrania
Informatyka klasa 1WZ – materiały do pobrania
Historia klasa 1ME – materiały do pobrania1; materiały do pobrania2
Historia klasa 1F – materiały do pobrania
Język polski klasa 1GS – materiały do pobrania
Technologie/technika w produkcji cukierniczej 23.10 klasa 1GS cukiernicy – materiały do pobrania
Wychowanie fizyczne klasa 1W grupa 2 – materiały do pobrania
Wychowanie fizyczne klasa 1WZ grupa 2 – materiały do pobrania
_____________________________________________________________________________
Matematyka klasa 2Cg i 2Wg – materiały do pobrania
Matematyka klasa 2Wp i 2Ghg – materiały do pobrania
Historia 26.10, 27.10 i 28.10 klasa 2Fg; 2Cg; 2MEg; 2GHg; 2Wg – materiały do pobrania
Historia – informacja klasa 2Fg; 2Cg; 2MEg; 2GHg; 2Wg – materiały do pobrania
Podstawy przedsiębiorczości 26.10 klasa 2Wg; 2MEg; 2GHg; 2Cg – materiały do pobrania
Podstawy przedsiębiorczości 26.10 ćwiczenia klasa 2Wg; 2MEg; 2Cg; 2GHg; 2Fg – materiały do pobrania
Język angielski 26.10 klasa 2MEg (grupa 1) – materiały do pobrania
Język angielski 26.10 klasa 2MEp – materiały do pobrania
Język angielski 26.10 klasa 2GHg – materiały do pobrania
Język polski 26.10 klasa 2Wg; 2MEg; 2Cg; 2GHg; 2Fg – materiały do pobrania
Język angielski zawodowy klasa 2Fp – materiały do pobrania
Język angielski zawodowy klasa 2Fg – materiały do pobrania
Budowa pojazdów samochodowych 28.10 klasa 2MEp – materiały do pobrania
Przepisy ruchu drogowego 27.10 klasa 2MEg – materiały do pobrania
Przepisy ruchu drogowego 27.10 klasa 2MEp – materiały do pobrania
Geografia klasa 2ME – materiały do pobrania
Wychowanie fizyczne klasa 3WZ; 3W; 1ME; 1W; 2Fg; 2Cp; 2MEp – materiał do pobrania
______________________________________________________________________________
Język angielski 27.10 klasa 2GHg – materiały do pobrania
Język angielski 27.10 klasa 2MEp – materiały do pobrania
Język angielski 27.10 klasa 2MEg (grupa 1) – materiały do pobrania
Język angielski 27.10 klasa 2GHg lekcja 2 – materiały do pobrania
Język angielski zawodowy 27.10 klasa 2Fg – materiały do pobrania
Matematyka 27.10 klasa 2MEg – materiały do pobrania
Matematyka 27.10 klasa 2Wp – materiały do pobrania
Matematyka 27.10 klasa 2Cg – materiały do pobrania
Matematyka 27.10 klasa 2Fg – materiały do pobrania
Język polski 27.10 klasa 2Fg; 2Cg; 2MEg; 2GHg; 2Wg – materiały do pobrania
Wychowanie fizyczne 27.10 klasa 2 Cg – materiały do pobrania
Wychowanie fizyczne 27.10 klasa 1 Fp – materiały do pobrania1; materiały do pobrania2
Geografia 27.10 klasa 2Fp – materiały do pobrania
Geografia 27.10 klasa 2MEp – materiały do pobrania
Geografia 27.10 klasa 2Wp – materiały do pobrania
Geografia 27.10 klasa 2GHp – materiały do pobrania1; materiały do pobrania2
Doradztwo zawodowe 27.10 klasa 2Cp; 2Fp; 2MEp; 2Wp; 2GHp – materiały do pobrania
Podstawy przedsiębiorczości 27.10 klasa 2Fg – materiały do pobrania
Diagnostyka i naprawa pojazdów samochodowych klasa 2MEp i 2MEg – materiał do pobrania
Elektrotechnika i elektronika klasa 2MEp i 2MEg – materiały do pobrania
Elektryczne i elektroniczne wyposażenie pojazdów samochodowych klasa 2MEp i 2MEg – materiały do pobrania
______________________________________________________________________________
Wychowanie fizyczne 28.10 klasa 2Cg – materiał do pobrania
Wychowanie fizyczne 28.10 klasa 2Wg – materiały do pobrania1; materiały do pobrania2
Wychowanie fizyczne 28.10 klasa 2Fp – materiały do pobrania1; materiały do pobrania2
Geografia 28.10 i 29.20 klasa 2Cp – materiały do pobrania1; materiały do pobrania2
Język polski 28.10 klasa 2Fg; 2MEg; 2Cg; 2GHg; 2Wg – materiały do pobrania
Matematyka 28.10 klasa 2Wg – materiały do pobrania
Matematyka 28.10 klasa 2Wp – materiały do pobrania
Podstawy przedsiębiorczości 28.10 klasa 2Wg; 2MEg; 2Fg; 2Cg; 2GHg – materiały do pobrania1; materiały do pobrania2
______________________________________________________________________________
Technologia gastronomiczna klasa 2GHp; 2GHg – materiały do pobrania1; materiały do pobrania2; materiały do pobrania3
Matematyka 29.10 klasa 2GHg – materiały do pobrania
Matematyka 29.10 klasa 2Fg – materiały do pobrania
Wychowanie fizyczne 29.10 klasa 2Cg – materiał do pobrania1; materiał do pobrania2
Wychowanie fizyczne 29.10 klasa 2Fp – materiały do pobrania1; materiały do pobrania2
Wychowanie fizyczne 29.10 klasa 2Wg – materiały do pobrania1; materiały do pobrania2
Język polski 29.10 klasa 2Fg; 2ME;, 2Wg; 2Cg; 2GHg – materiały do pobrania
Historia 29.10 klasa 2Fg – materiały do pobrania
Biologia klasy 1ME; 1WZ; 1W; 1F; 1GS; 2Fp; 2GHp; 2MEp; 2Cp; 2Wp – informacja od nauczyciela
______________________________________________________________________________
Matematyka 30.10 klasa 2Wp – materiały do pobrania1; materiały do pobrania2
Matematyka 30.10 klasa 2MEg – materiały do pobrania
Język angielski zawodowy klasa 2Fp – materiały do pobrania
Język angielski 30.10 klasa 2MEp – materiały do pobrania
Język angielski 30.10 klasa 2MEg (grupa 1) – materiały do pobrania
Język angielski 30.10 klasa 2GHg – materiały do pobrania
Wychowanie fizyczne 30.10 klasa 2Wg – materiały do pobrania1; materiały do pobrania2
Wychowanie fizyczne 30.10 klasa 2Cg – materiały do pobrania1; materiały do pobrania2
Geografia 30.10 klasa 2Fp – materiały do pobrania
Geografia 30.10 klasa 2Wp – materiały do pobrania
Działalność gospodarcza w gastronomii klasa 2GHg; 2GHp – materiały do pobrania
Historia 30.10 klasa 2Wg; 2Cg; 2MEg; 2GHg – materiały do pobrania
______________________________________________________________________________
BHP klasa 1ME – materiały do pobrania
Budowa pojazdów samochodowych klasa 3ME – materiały do pobrania
Wychowanie fizyczne klasa 1W (grupa 2); 1GS (grupa 1) – materiały do pobrania
Wychowanie fizyczne klasa 3WZ; 3W; 1ME; 1W; 2Fg; 2Cp; 2MEp – materiały do pobrania
______________________________________________________________________________
Wychowanie fizyczne klasa 1W – materiały do pobrania