Zgodnie z harmonogramem pracy szkoły w II semestrze roku szkolnego 2015/2016 oceny z praktycznej nauki zawodu powinny być wystawione do 10 czerwca 2016r. Tego dnia upływa termin składania przez uczniów dzienniczków praktyk u poszczególnych wychowawców.

Klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej odbędzie się 14 czerwca 2016r.

Uroczystość rozdania świadectw promocyjnych dla klas I i II oraz uroczystość ukończenia szkoły dla klas III odbędą się dnia 24 czerwca 2016r.

W związku z egzaminem maturalnym uczniowie w dniach 4, 5, 6, maja 2016r., udają się na praktyczną naukę zawodu.

Harmonogram terminów egzaminów czeladniczych 2015r.

Informujemy, iż piątek 5 czerwca 2015r. uczniowie powinni spędzić na praktycznej nauce zawodu. W tym dniu nie ma zajęć dydaktycznych w szkole.

Zgodnie z harmonogramem pracy szkoły w II semestrze roku szkolnego 2014/2015 oceny z praktycznej nauki zawodu powinny być wystawione do 12 czerwca 2015r. Tego dnia upływa termin składania przez uczniów dzienniczków praktyk u poszczególnych wychowawców.

13 maja 2015r. uczniowie klas pierwszych , ze względu na kalendarz matur , powinni być obecni na praktycznej nauce zawodu.

Uroczystość rozdania świadectw promocyjnych dla klas I i II oraz uroczystość ukończenia szkoły dla klas III odbędą się dnia 26 czerwca 2015r.

W związku z egzaminem maturalnym uczniowie w dniach 4, 5, 6, 13 maja 2015r., udają się na praktyczną naukę zawodu.

Rozporządzenie w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom. (zawiera wzory pism)

HARMONOGRAM II SEM 2014_15 szczegółowy kalendarz semestru II roku szkolnego 2014/15.