Zgodnie z harmonogramem pracy szkoły, rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018 dla klas pierwszych odbędzie się 1 września 2017 r. o godz. 9.00 (msza św.), godz. 10.00 (uroczystości szkolne). Uczniowie klas pierwszych udają się na praktykę od 4 – 15 września. 18.09 (poniedziałek) rozpoczyna się nauka w szkole. Uczniowie klas drugich i trzecich odbywają praktykę do 22.09. 25 września (poniedziałek) rozpoczyna się nauka w szkole.

System zajęć w nowym roku szkolnym pozostaje bez zmian, tzn. naprzemiennie: jeden tydzień zajęć lekcyjnych – jeden tydzień praktyk.

UWAGA! Od 1 września 2017 r. uczniowie klas PIERWSZYCH będą uczyć się w Branżowej Szkole I Stopnia Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy, natomiast nazwa szkoły dla uczniów klas DRUGICH i TRZECICH (kontynuujących naukę) pozostaje bez zmian – Zasadnicza Szkoła Zawodowa Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy.