Przypominamy, że termin oddawania ocen z praktycznej nauki zawodu mija 21 grudnia!