Uwaga! 30 kwietnia, 2 maja oraz 4 maja 2018 r. są dniami praktycznej nauki zawodu!

 

System zajęć w nowym roku szkolnym pozostaje bez zmian, tzn. naprzemiennie: jeden tydzień zajęć lekcyjnych – jeden tydzień praktyk.

UWAGA! Od 1 września 2017 r. uczniowie klas PIERWSZYCH będą uczyć się w Branżowej Szkole I Stopnia Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy, natomiast nazwa szkoły dla uczniów klas DRUGICH i TRZECICH (kontynuujących naukę) pozostaje bez zmian – Zasadnicza Szkoła Zawodowa Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy.