UWAGA! Uczniowie winni oddać dziennik praktyk wraz z oceną roczną do 30.05.2018 r. (klasy pierwsze) i do 4.06.2018 r. (klasy drugie i trzecie).

Zapraszamy na konkurs Kulinarne tradycje Kujaw i Pomorza „na słodko” i „na słono”!
Kujawsko-Pomorska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy po raz pierwszy organizuje regionalny konkurs kulinarny pn. Kulinarne tradycje Kujaw i Pomorza „na słodko” i „na słono”. Ta inicjatywa to doskonała okazja do tworzenia pozytywnego wizerunku gastronomii i jej tradycji w regionie, popularyzacja potraw regionalnych, doskonalenie umiejętności kulinarnych młodych osób z regionu, a także podniesienie prestiżu województwa kujawsko-pomorskiego.

Konkurs jest objęty patronatem honorowym Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz otrzyma wsparcie od instytucji i firm związanych z branżą gastronomiczno-cukierniczą.

plakat (003)

Regulamin konkursu – Kulinarne tradycje Kujaw i Pomorza na słodko i słono

System zajęć w nowym roku szkolnym pozostaje bez zmian, tzn. naprzemiennie: jeden tydzień zajęć lekcyjnych – jeden tydzień praktyk.

UWAGA! Od 1 września 2017 r. uczniowie klas PIERWSZYCH będą uczyć się w Branżowej Szkole I Stopnia Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy, natomiast nazwa szkoły dla uczniów klas DRUGICH i TRZECICH (kontynuujących naukę) pozostaje bez zmian – Zasadnicza Szkoła Zawodowa Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy.