Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Rzemiosła i Przedsiębiorczości

Do Liceum przyjmowani są absolwenci zasadniczych szkół zawodowych. Placówka jest wpisana do ewidencji szkół i placówek prowadzonych przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy i posiada uprawnienia szkoły publicznej. Realizujemy programy nauczania określone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Po zdaniu egzaminu maturalnego wydajemy państwowe świadectwa dojrzałości.