Ukończenie szkoły wiąże się ze zdaniem egzaminu oraz uzyskaniem dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Średnio 98% naszych absolwentów zdaje egzaminy pomyślnie.