Organ prowadzący szkołę istnieje od ponad 115 lat. Jest związkiem pracodawców organizacji rzemieślniczych. Nadaje uprawnienia czeladnicze i mistrzowskie, prowadzi kursy zawodowe oraz wspiera przedsiębiorczość. Wieloletnia tradycja i silna pozycja Kujawsko – Pomorskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy przekładają się na atrakcyjność naszej placówki zarówno pod katem dydaktycznym, jak i zawodowym.