W jakich zawodach można kształcić się w Szkole?

W Zasadniczej Szkole Zawodowej kształcimy przyszłych mistrzów rzemiosła w klasach o profilach: kucharz, fryzjer, sprzedawca, elektromechanik pojazdów samochodowych, cukiernik, mechanik pojazdów samochodowych, a także w klasie wielozawodowej (murarz, tynkarz, elektryk, monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych, blacharz samochodowy, introligator i wiele innych). W Technikum proponujemy kształcenie na kierunkach: technik pojazdów samochodowych, technik usług fryzjerskich oraz technik żywienia i usług gastronomicznych.